Czym jest norma ISO 22361 i jak pomaga w zarządzaniu kryzysem?

clock 4m 9s

W dzisiejszym świecie biznesu, w którym kryzysy i nieoczekiwane sytuacje są niemal nieuniknione, zarządzanie nimi staje się kluczowym elementem strategii każdej organizacji. Jednym z narzędzi, które pomaga liderom w efektywnym zarządzaniu kryzysem jest norma ISO 22361. W artykule wyjaśniamy, czym dokładnie jest ten standard oraz w jaki sposób wzmacnia odporność biznesową.

Kryzysy mogą mieć różne przyczyny i skutki, ale zawsze stanowią zagrożenie dla ciągłości działania, reputacji firmy i bezpieczeństwa pracowników. Dlatego każdy lider powinien być przygotowany na radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi i posiadać plan na wypadek ich wystąpienia.

Czym jest norma ISO 22361?

Norma ISO 22361 to międzynarodowy standard opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Dokument ten zawiera wskazówki dotyczące identyfikowania kryzysu, planowania i przygotowania organizacji do zarządzania sytuacjami kryzysowymi (w tym reagowania w trakcie i po ich wystąpieniu).

Norma ISO 22361 adresowana jest przede wszystkim do kierownictwa najwyższego szczebla we wszystkich rodzajach organizacji – od instytucji publicznych, przez przedsiębiorstwa, wielkie korporacje po organizacje non-profit. Jest także ważnym dokumentem dla profesjonalistów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

Przeczytaj również: Normy ISO w firmie: czym są? Wszystko o normach ISO, wdrażaniu i certyfikacjach

Zawartość normy ISO 22361

Najważniejsze rozdziały normy ISO 22361:

  • kontekst, podstawowe koncepcje, zasady i wyzwania (rozdział 4),
  • rozwijanie zdolności organizacji do zarządzania kryzysowego (rozdział 5),
  • przywództwo kryzysowe (rozdział 6),
  • wyzwania i problemy związane z podejmowaniem decyzji, przed którymi stoi zespół kryzysowy w działaniu (rozdział 7),
  • komunikacja kryzysowa (rozdział 8),
  • szkolenie, walidacja i uczenie się na podstawie kryzysów (rozdział 9).

ISO 22361 a inne normy ISO

Norma ISO 22361 jest zgodna z innymi standardami ISO dotyczącymi zarządzania ryzykiem, ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji, co ułatwia integrację systemów zarządzania w organizacji. Standard ten stanowi uzupełnienie dla takich norm jak: ISO 22300, ISO 22301, ISO 22313, ISO 22329 oraz ISO 22398.

Przeczytaj również: Dlaczego Zarządzanie Ciągłością Działania i ISO 22301 są ważne dla Twojej firmy?

W jaki sposób norma ISO 22361 pomaga liderom w zarządzaniu kryzysami?

Norma ta, jak i pozostałe standardy ISO, to nie tylko zestaw zasad i wytycznych spisanych na papierze. Implementacja ISO 22361 w praktyce pomaga liderom oraz organizacjom w zarządzaniu kryzysami poprzez:

  • ułatwienie identyfikacji oraz analizy potencjalnych zagrożeń i ryzyk (co jest kluczowe dla przygotowania organizacji do reagowania na różne scenariusze kryzysowe),
  • zapewnienie ram i procedur do planowania, przygotowania i reagowania na kryzysy (co pozwala na szybką i skuteczną reakcję w sytuacjach kryzysowych),
  • wzmocnienie zdolności organizacji do radzenia sobie z niepewnością i zmianą,
  • ustanowienie jasnych procedur komunikacji i współpracy z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi interesariuszami,
  • monitorowanie i ocenianie skuteczności działań kryzysowych, które umożliwia ciągłe doskonalenia strategii i procedur, a tym samym przekłada się na bardziej efektywne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Korzyści z wdrożenia normy ISO 22361 w organizacji

Liderzy, którzy wdrażają standard ten w swoich organizacjach, dostrzegają jej pozytywny wpływ na codzienną działalność. Korzyści dla działalności biznesowej, o których mowa to między innymi:

  • zwiększenie odporności organizacji na kryzysy i zdolność do szybkiego przywrócenia normalnego funkcjonowania,
  • budowanie zdolności organizacji do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych i społecznych,
  • poprawę komunikacji i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym klientami, dostawcami i mediami,
  • podniesienie zaufania i wiarygodności firmy w oczach klientów i interesariuszy,
  • ograniczenie strat finansowych, operacyjnych i prawnych wynikających z kryzysów,
  • zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi,
  • zwiększenie konkurencyjności organizacji dzięki wykorzystaniu szans i możliwości wynikających z kryzysów.

Zdobądź wiedzę i kompetencje do pełnienia roli lidera w zarządzaniu kryzysowym

Szkolenie „PECB Certified Lead Crisis Manager” to idealna okazja, aby zdobyć kompetencje niezbędne do pełnienia roli lidera w zarządzaniu kryzysowym. Dzięki szkoleniu będziesz lepiej przygotowany do zarządzania kryzysami, wdrażania procedur zgodnych z normą ISO 22361, a zdobytą wiedzę będziesz mógł bezpośrednio zastosować w swojej organizacji. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz międzynarodowy certyfikat PECB potwierdzający Twoje kwalifikacje.

Przeczytaj również: Co daje certyfikat PECB i jak go zdobyć? Wszystko o certyfikacji i szkoleniach PECB

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie zarządzania kryzysowego, a w szczególności do:

  • liderów zespołów zarządzania kryzysowego,
  • członków zespołów zarządzania kryzysowego,
  • osób odpowiedzialnych za kształcenie umiejętności zarządzania kryzysowego w organizacji,
  • osób odpowiedzialnych za wdrażanie planu i struktur zarządzania kryzysowego w organizacji,
  • osób, które chcą rozpocząć lub rozwijać karierę w obszarze zarządzania kryzysowego.

Pełen program szkolenia „PECB Certified Lead Crisis Manager” znajdziesz w tym miejscu. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

 

Zapisz się na szkolenie

Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!