Szkolenie PECB Certified Lead Crisis Manager

Zdobądź kompetencje do pełnienia roli lidera w zarządzaniu kryzysowym zgodnie z normą ISO 22361 oraz innymi najlepszymi praktykami.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do ISO 22361 i zarządzania kryzysowego
 • Cele i struktura kursu szkoleniowego
 • Normy i modele zarządzania kryzysowego
 • Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego
 • Zdolność do zarządzania kryzysowego
 • Zasady zarządzania kryzysowego
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
Dzień 2
Ramy zarządzania kryzysowego
 • Przywództwo
 • Struktura organizacyjna
 • Kultura organizacyjna
 • Kompetencje
Dzień 3
Zapobieganie i przygotowanie do kryzysów
 • Przewidywanie kryzysów
 • Ocena kryzysów
 • Zapobieganie i łagodzenie skutków kryzysu
 • Przygotowanie do kryzysów
Dzień 4
Reagowanie na kryzysy i proces odbudowy
 • Reakcja na kryzysy
 • Odbudowa po kryzysie
 • Ciągłe doskonalenie
 • Zakończenie kursu szkoleniowego
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Osoby odpowiedzialne za kształcenie umiejętności zarządzania kryzysowego w organizacji
 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie planu i struktur zarządzania kryzysowego w organizacji
 • Liderzy zespołów zarządzania kryzysowego
 • Członkowie zespołów zarządzania kryzysowego
 • Osoby, które chcą dokładnie zrozumieć zasady zarządzania kryzysowego
 • Osoby, które chcą rozpocząć lub rozwijać karierę w zarządzaniu kryzysowym
 • Konsultanci, doradcy i specjaliści chcący uzyskać dogłębną wiedzę na temat wytycznych ISO 22361 dotyczących zarządzania kryzysowego
Cele szkolenia
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji i zasad zarządzania kryzysowego na podstawie ISO 22361
 • Poznanie zasad ustanowienia, utrzymania i ciągłego doskonalenia ram zarządzania kryzysowego (obejmujących przywództwo, strukturę, kulturę i kompetencje)
 • Zdobycie umiejętności do przewidywania, oceny, zapobiegania i przygotowywania się do kryzysów
 • Nabycie kompetencji reagowania, odzyskiwania i wyciągania wniosków z kryzysów w celu poprawy zdolności organizacji do zarządzania kryzysowego
Egzamin
 • Czas trwania: 3 godziny
 • Egzamin "PECB Certified Lead Crisis Manager" spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)
 • Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Podstawowe koncepcje i zasady zarządzania kryzysowego
  • Ustanawianie ram zarządzania kryzysowego
  • Zapobieganie i przygotowanie do kryzysów
  • Reakcja na kryzys i działania naprawcze
Certyfikacja
 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu uczestnik może ubiegać się o certyfikaty widoczne poniżej.
 • Certyfikat przyznawany jest po spełnieniu wszystkich wymagań danej certyfikacji.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Provisional Crisis Manager
Nazwa egzaminu
PECB Certified Lead Crisis Manager exam
Doświadczenie zawodowe
Brak
Doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym
Brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Crisis Manager
Nazwa egzaminu
PECB Certified Lead Crisis Manager exam
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym rok doświadczenia w zarządzaniu kryzysowym
Doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Lead Crisis Manager
Nazwa egzaminu
PECB Certified Lead Crisis Manager exam
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym dwa lata doświadczenia w zarządzaniu kryzysowym
Doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Senior Lead Crisis Manager
Nazwa egzaminu
PECB Certified Lead Crisis Manager exam
Doświadczenie zawodowe
Dziesięc lat, w tym siedem lat doświadczenia w zarządzaniu kryzysowym
Doświadczenie w zarządzaniu kryzysowym
Łącznie 1000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsza wiedza, doświadczenie i praktyki
innowacyjna i przystępna forma zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 400 stron informacji, praktycznych przykładów i quizów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin są w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 31 punktów CDP (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdarzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić w ciągu 12 miesięcy bez ponoszenia kosztów.
Cena
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
Zarządzanie zespołem w kryzysie - aspekt ludzki w zarządzaniu ciągłością działania
Zarządzanie kryzysowe w organizacji - wdrożenie procesu
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!