Dyrektywa NIS 2 dostosujemy Twoją organizację do nowych unijnych przepisów

Pomożemy Ci spełnić wszystkie wymagania NIS 2 oraz zwiększymy ogólny poziom cyberbezpieczeństwa Twojej firmy.

 • Przeprowadzimy audyt zgodności z NIS 2
 • Opracujemy dedykowany plan implementacji
 • Wdrożymy rozwiązania zgodne z kryteriami dyrektywy

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z Tobą!

  Dyrektywa NIS 2 to unijny dokument prawno-regulacyjny ustanawiający standardy bezpieczeństwa informatycznego, które państwa członkowskie muszą spełnić, aby zmniejszyć zagrożenia związane z incydentami cyberbezpieczeństwa.

  Termin implementacji wymagań upływa 17 października 2024 roku,
  co oznacza, że przedsiębiorstwa powinny jak najszybciej rozpocząć działania dostosowawcze.

  Dyrektywa NIS 2 dotyczy operatorów usług kluczowych oraz ważnych z sektora publicznego i prywatnego, działających w takich obszarach jak energetyka, bankowość czy opieka zdrowotna.

  Prognozy wskazują, że w Polsce zobowiązanych do wdrożenia nowych przepisów będzie ponad 8 tysięcy firm.

  Wraz z nowelizacją Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, którą Polska musi dostosować do NIS 2, mogą pojawić się dodatkowe, konieczne do spełnienia wymagania.

   

  Rozpocznij wdrożenie NIS 2

  Kogo obejmuje dyrektywa NIS 2?

  Podmioty kluczowe Podmioty ważne
  • energetyka
  • transport
  • bankowość
  • infrastruktura rynków finansowych
  • opieka zdrowotna
  • sektor wody pitnej
  • ścieki
  • infrastruktura cyfrowa
  • zarządzanie usługami ICT
  • administracja publiczna
  • przestrzeń kosmiczna
  • usługi pocztowe i kurierskie
  • gospodarowanie odpadami
  • produkcja, przetwarzanie i dystrybucja chemikaliów
  • produkcja, przetwarzanie i dystrybucja żywności
  • produkcja (w szerokim znaczeniu)
  • usługi cyfrowe
  • badania naukowe

  Nie jesteś pewien czy Twoja firma ma obowiązek wdrożenia nowych regulacji?

  Skontaktuj się z nami

  Znowelizowana dyrektywa NIS 2 wprowadza precyzyjne przepisy dotyczące nakładania kar pieniężnych i sankcji za naruszenie jej wymogów: 

  • podmioty kluczowe: co najmniej 10 mln euro lub co najmniej 2% łącznego rocznego obrotu*
  • podmioty ważne: co najmniej 7 mln euro lub co najmniej 1,4% łącznego rocznego obrotu*
  • dyrektywa przewiduje także okresowe kary pieniężne, aby wymusić przestrzeganie przepisów i wprowadza sankcje karne z tytułu naruszenia wymogów

  *w zależności od tego, która z kwot będzie wyższa

  Rozpocznij wdrożenie

  Obowiązki wynikające z dyrektywy NIS 2

   • Analiza ryzyka i polityka bezpieczeństwa systemów informacyjnych
   • Obsługa incydentów (zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na incydenty)
   • Ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe
   • Bezpieczeństwo łańcucha dostaw, w tym związane z nim aspekty dotyczące relacji między każdym podmiotem a jego dostawcami
   • Bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych w zakresie ich tworzenia, rozwoju i utrzymania
   • Polityki i procedury (testowanie i audyt) służące ocenie skuteczności środków zarządzania ryzykiem cybernetycznym
   • Stosowanie kryptografii i szyfrowania
   • Podstawowe praktyki w zakresie higieny cyber i szkolenia w obszarze cyberbezpieczeństwa
   • Bezpieczeństwo zasobów ludzkich, polityka kontroli dostępu i zarządzanie aktywami
   • Stosowanie rozwiązań w zakresie uwierzytelniania wieloskładnikowego lub ciągłego uwierzytelniania

  Nie wiesz jakie rozwiązania musisz wdrożyć, aby spełnić powyższe wymagania? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.

  Zostaw kontakt

  Aby uniknąć wysokich sankcji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów, warto już teraz sprawdzić czy Twoja organizacja spełnia kryteria dyrektywy.

  Ocena zgodności z NIS 2 pomoże wykryć braki lub obszary w politykach i procesach, które należy zaktualizować bądź stworzyć od nowa. Podmioty obecnie podlegające pod NIS 1 także powinny zweryfikować swoje rozwiązania, zwłaszcza w zakresie zarządzania ryzykiem.

  Audyt zgodności i analiza ewentualnych luk pozwoli opracować kompleksową strategię dostosowania się do NIS 2.

   

  Zamów audyt

  Jak możemy pomóc Twojej organizacji w dostosowaniu się do NIS 2 ?

  Przeprowadzimy audyt systemu informacyjnego i zgodności z NIS 2 oraz wskażemy obszary wymagające poprawy
  Wdrożymy rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem i ciągłością działania
  Zaproponujemy działania umożliwiające sprawną obsługę cyberincydentów i przygotujemy procedury ich zgłaszania
  Opracujemy i zaktualizujemy niezbędną dokumentację oraz strategię zarządzania cyberbezpieczeństwem
  Zaprojektujemy mechanizmy i środki zwiększające odporność na cyberataki
  Wdrożymy program podnoszenia świadomości cyberbezpieczeństwa i zrealizujemy szkolenia

  Potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu NIS 2? Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Nasi specjaliści odezwą się do Ciebie.

  Wyślij formularz

  Nasza wiedza i doświadczenie to solidna podstawa dla Twojego biznesu

  Od ponad 12 lat zarządzamy bezpieczeństwem i dbamy o odporność usług IT naszych Klientów. Stanowimy wsparcie dla organizacji polskich oraz zagranicznych z rozmaitych branż, sektorów i różnej wielkości. Działania zawsze dostosowujemy indywidualnie do potrzeb firmy, w zależności od posiadanych przez nią rozwiązań.

  Wdrażając rozwiązania zgodne z wymaganiami NIS 2, DORA, ustawy o KSC czy CRA łączymy szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie ekspertów z zaawansowanymi technologiami. Wszystko po to, aby podnieść poziom cyberbezpieczeństwa Twojej firmy niezależnie od tego, w jakim obszarze działasz i ilu pracowników zatrudniasz.

  Dołącz do naszych Klientów

  Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  icon
  Indywidualne podejście dostosowywane do struktur organizacyjnych i posiadanych rozwiązań
  icon
  Gwarancja skuteczności stosowanych przez nas metod i ochrony zgodnie z najnowszym poziomem wiedzy oraz najlepszymi praktykami
  icon
  Kompleksowe rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa w trakcie oraz po wdrożeniu wymagań NIS 2 (outsourcing VCISO)

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!