Klienci

Kategoria usługi:
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bezpieczeństwo danych osobowych
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Ciągłość działania
 • Sytuacje kryzysowe
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Inne
Branża klienta:
 • Automotive
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • FMCG
 • Produkcja
 • Sektor publiczny
 • Telekomunikacja
 • Usługi IT
 • Usługi medyczne
 • Inne
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia "PECB ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager"

Branża: Sektor publiczny Sektor publiczny
Termin realizacji: 2020
Airbus

Warsztaty "Zarządzanie ryzykiem" dla Właścicieli i Koordynatorów ds. ryzyka

Branża: Produkcja Produkcja
Termin realizacji: 2017
Allegro

Wsparcie w zakresie opracowania dokumentacji Planu Ciągłości Działania

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2018-2019
ARP S.A.

Analiza specyfikacji procesu zarządzania usługami i bezpieczeństwem IT

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2016
ATENDE S.A.

Wdrożenie planu ciągłości działania dla Spółek z branży informatycznej

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 oraz audyt przygotowujący do certyfikacji na zgodność z normą

Dostosowanie do wymagań RODO

Audyt zgodności z wymaganiami UKNF wobec podmiotów świadczących usługi chmury obliczeniowej

Branża: Usługi IT Usługi IT
Termin realizacji: 2014-2015, 2018, 2020
Atende Software Sp. z o.o.

Dostosowanie Spółki do wymagań RODO

Branża: Usługi IT Usługi IT
Termin realizacji: 2018-2019
Avenga

Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą ISO 27001

Branża: Usługi IT Usługi IT
Termin realizacji: 2021
Bank BPS S.A.

Audyt procedu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2013
BGŻ BNP

Audyt zgodności i wdrożenia brakujących wymagań Rekomendacji D

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2016
BIG InfoMonitor S.A.

Wykonanie oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania stanowiącej postawę wdrożonego w Spółce Systemu Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2017
Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Szkolenie autorskie na temat wymogów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

Branża: Sektor publiczny Sektor publiczny
Termin realizacji: 2018
Blachy Pruszyński

Dostosowanie Spółki do wymagań RODO

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Branża: Produkcja Produkcja
Termin realizacji: 2018-2019
Budimex S.A.

Wsparcie Spółki w aktualizacji dokumentacji Planów Ciągłości Działania

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2018
CEDC International

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia "PECB ISO 31000 Risk Manager"

Branża: Produkcja Produkcja
Termin realizacji: 2020
Centrum Dystrybucyjne L'Oreal

Wdrożenie Planu Ciągłości Działania dla Spółek z branży FMCG

Branża: FMCG FMCG
Termin realizacji: 2013
Centrum Informatyki Statystycznej

Przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów informacyjnych wybranych procesów, określenie schematu klasyfikacji oraz wdrożenie wybranych polityk tematycznych, wytycznych i procedur bezpieczeństwa IT

Branża: Usługi IT Usługi IT
Termin realizacji: 2018
Centrum Informatyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Wdrożenie Planu Awaryjnego dla krytycznych usług IT

Branża: Usługi IT Usługi IT
Termin realizacji: 2015
Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o. o.

Współpraca w zakresie prowadzenia szkoleń PECB ISO 22301 Lead Implementer

Współpraca w zakresie prowadzenia szkolenia pt. "Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji wg ISO/IEC 27005"

Prowadzenie szkoleń nt. praktycznych metod oceny ryzyka wg. Wymagań normy ISO 31010

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2014, 2016, 2018
Customeritum

Wdrożenie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i szkolenie z zasad przetwarzania danych osobowych

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2011
Customized Training Solutions Sp z o.o.

Prowadzenie certyfikowanych szkoleń PECB ISO 22301 Foundation

Prowadzenie szkoleń pt. "Certified Information System Security Professional (CISSP)"

Prowadzenie szkoleń pt. "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001:2013"

Prowadzenie szkoleń pt. "Wprowadzenie do zagadnień IT Disaster Recovery"

Prowadzenie cyklu szkoleń z obszaru zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ciągłości działania

 

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2016, 2017, 2020
Emitel Sp. z o.o.

Aktualizacja Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Aktualizacja Planu Ciągłości Działania

Wdrożenie planu ciągłości działania, integracja z istniejącą dokumentacją dot. podejmowania działań w sytuacjach kryzysu i szczególnych zagrożeń

Branża: Telekomunikacja Telekomunikacja
Termin realizacji: 2014-2015, 2019
Eracent Sp. z o.o.

Wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001

Branża: Usługi IT Usługi IT
Termin realizacji: 2017 - do chwili obecnej
G3 Sp. z o.o.

Utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001

Branża: Automotive Automotive
Termin realizacji: 2017 - do chwili obecnej
GALNAFTOGAZ

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2016
Gdynia Container Terminal S.A.

Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego wykorzystywanego do świadczenia Usługi Kluczowej zgodnie z art. 15 Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 10 czerwca - 8 lipca 2020
GenZet Sp.z o. o.

Dostosowanie Spółki do wymagań RODO

Branża: Usługi IT Usługi IT
Termin realizacji: 2018
Goldbach Media A.G.

Wdrożenie Systemu Kontroli Wewnętrznej, w tym procesu zarządzania ryzykiem oraz mapowanie procesów biznesowych

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2011
Gothaer

Aktualizacja Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2016
Grupa Kęty

Realizacja usługi VCISO (Wirtualnego Cyber Eksperta) - pełnienie funkcji zarządczej oraz doradztwo w obszarze cyberbezpieczeństwa

Branża: Produkcja Produkcja
Termin realizacji: 2022 - obecnie
Gulermak

Audyt zgodności z wymaganiami normy ISO 31000

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2018
HealthSens Sp. z o.o.

Dostosowanie Spółki do wymagań RODO

Branża: Usługi IT Usługi IT
Termin realizacji: 2018
Huawei Polska Sp. z o. o.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2020
iMoto

Szkolenie pt. "Przetwarzanie i ochrona danych osobowych"

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2016
Inteligo S.A.

Wdrożenie planu ciągłości działania dla Spółek z branży finansowej

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2013
INTERTEXT

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001

Dostosowanie do wymagań RODO

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2018
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Audyt zgodności z wymaganiami wytycznych KNF dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa teleinformatycznego

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2021
iQuelle Sp. z o. o.

Szkolenie audytorów wewnętrznych ISO 20000-1:2005

Branża: Inne Inne
Termin realizacji:
IT Kontrakt S.A.

Szkolenie audytorów wewnętrznych ISO 20000-1:2005

Branża: Usługi IT Usługi IT
Termin realizacji: 2011
IT Service Sp. z o.o.

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Branża: Usługi IT Usługi IT
Termin realizacji: 2016
Kantar Polska S.A.

Przygotowanie Planu Awaryjnego

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2019
KÉSZ Consulting Kft.

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia "PECB ISO 27001 Lead Implementer"

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2020
KGHM Polska Miedź S.A.

Szkolenie dla Kadry Kierowniczej w zakresie ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem: obowiązków administratora danych, relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, identyfikacji zasobów - omówienie pytań umożliwiających ocenę realizacji obowiązków administratora danych osobowych

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2012
Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR)

Audyt zgodności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania z wymaganiami normy BS 25999

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2011
LiveChat

Ocena zgodności Spółki z wymaganiami standardu HIPPA

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2017
LS Airport Services S.A.

Dostosowanie Spółki do wymagań RODO

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2018-2019
LS Technics Sp. z o.o.

Dostosowanie Spółki do wymagań RODO

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2018-2019
Medicover

Doradztwo przy aktualizacji planu ciągłości dzialania i procedur zarządzania kryzysowego

Branża: Usługi medyczne Usługi medyczne
Termin realizacji: 2018-2019
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa S.A.

Wykonanie przeglądu i zaopiniowanie Planu Bezpieczeństwa Wody

Branża: Sektor publiczny Sektor publiczny
Termin realizacji: 2021
Ministerstwo Finansów

Konsultacje na potrzeby prac nad dokumentacją Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji opartego na wymaganiach normy PN-ISO/IEC 27001:2014

Cykl szkoleń nt. "Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na podstawie normy PN-ISO.IEC 27001:2014-12"

Cyl szkoleń nt. "Wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o wymogi zawarte w załączniku A do normy ISO 27001:2013 oraz dobre praktyki wynikające z normy ISO 22301:2012".

Branża: Sektor publiczny Sektor publiczny
Termin realizacji: 2015
Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza"

Szkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem

Branża: Sektor publiczny Sektor publiczny
Termin realizacji: 2018
NASK

Dostosowanie do wymagań RODO

Branża: Sektor publiczny Sektor publiczny
Termin realizacji: 2017
Operator Chmury Krajowej

Przeprowadzenie testu Planu Ciągłości Działania

Branża: Usługi IT Usługi IT
Termin realizacji: 2022
PFR KUKE S.A.

Dostosowanie Spółki do wymagań RODO

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2018
PGE System S.A.

Wdrożenie planu ciągłości działania dla Spółek z branży informatycznej

Branża: Usługi IT Usługi IT
Termin realizacji: 2015
PKO Bank Polski S.A.

Test Zarządzania Kryzysowego w formie gry sztabowej

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2015
Polfa Tarchomin S.A.

Dostosowanie Spółki do wymagań RODO

Branża: Produkcja Produkcja
Termin realizacji: 2018
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Przeprowadzenie szkolenia "Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 22301:2020”

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2020
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Szkolenie z zakresu "Audytor wewnętrzny Zinegrowanego Systemu Zarządzania na podstawie norm PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 oraz PN ISO/IEC 27001:2014"

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2016
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Usługi z zakresu budowania świadomości w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród pracowników

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2020
Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Doradztwo przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Dostosowanie Spółki do wymagań RODO

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2017, 2018
Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia PECB Lead Privacy Implementer

Branża: Sektor publiczny Sektor publiczny
Termin realizacji: 2020
Punto Pruszyński

Dostosowanie Spółki do wymagań RODO

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Branża: Produkcja Produkcja
Termin realizacji: 2018-2019
PZU S.A.

Szkolenie pt. "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie a system audytu/kontroli wewnętrznej" dla Kadry Kierowniczej

Audyt procedu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2013, 2017
R. Twining and Company Sp. z o.o.

Opracowanie i wdrożenie Planu Ciągłości Działania dotyczącego scenariuszy niedostępności wybranych systemów IT

Branża: FMCG FMCG
Termin realizacji: 2020 - 2021
Randstad Polska Sp. z o.o.

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia PECB ISO 27005 Risk Manager

 

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2018
Rohlig Suus Logistics S.A.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2022-2023
Selena FM S.A

Audyt w obszarze cyberbezpieczeństwa (m.in. audyt dokumentacji, systemu, oprogramowania, dojrzałości w odniesieniu do wymagań NIST Cybersecurity Framework)

Testy penetracyjne strony internetowej oraz infrastruktury sieciowej

Branża: Produkcja Produkcja
Termin realizacji: 2020
Selena Industrial Technologies Sp. z o.o.

Wdrożenie procedur z zakresu ciągłości działania (m.in. Plan Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi i Ciągłością Działania, przeprowadzenie testów planu ciągłością działania)

Branża: Produkcja Produkcja
Termin realizacji: 2020-2021
SGS

Testy penetracyjne strony internetowej

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2020
SKOK Ubezpieczenia

Wdrożenie planu ciągłości działania dla Spółek z branży finansowej

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2014
Solaris BUS & COACH S.A.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Branża: Automotive Automotive
Termin realizacji: 2016-2017
Stock Polska Sp. z o.o.

Aktualizacja funkcjonującego w Spółce Systemu Zarządzania Ciągłością Działania

Branża: FMCG FMCG
Termin realizacji: 2018
SuccessPoint Sp. z o.o.

Prowadzenie szkoleń pt. "Praktyczne aspekty testowania, aktualizacji i podnoszenia świadomości w organizacji w zakresie planów ciągłości działania"

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2017
T-Mobile Polska S.A.

Optymalizacja Systemu Zarządzania Ryzykiem i jego wdrożenia w oparciu o wytyczne normy PN-ISO 31000

Audyt zgodności z wymagania normy ISO 22301

Aktualizacja i utrzymanie  Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami ISO 27001

Konsultacje mające na celu dostosowanie funkcjonującego w Spółce Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD) do wymagań normy ISO 22301:2012

Aktualizacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001:2015

Branża: Telekomunikacja Telekomunikacja
Termin realizacji: 2016, 2017, 2018-2019
TELE-FONIKA Kable S.A. (TFKable)

Przeprowadzenie szkolenia "Zarządzanie incydentami zgodnie z normą ISO/IEC 27035"

Branża: Produkcja Produkcja
Termin realizacji: 2021
TensortFlight Poland Sp. z o.o.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27001

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2021
Torwald Sp. z o.o.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2016
Tramwaje Warszawskie

Dostosowanie Spółki do wymagań RODO

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2018
TrustIT Sp. z o. o.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001

Branża: Usługi IT Usługi IT
Termin realizacji: 2022
TU Skandia Życie S.A.

Wdrożenie planu ciągłości działania dla Spółek z branży finansowej

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2015-2016
TUiR Allianz Polska S.A.

Test z zakresu zarządzania ciągłością działania w formie gry sztabowej

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 21 października 2019
TZ SKOK SKA

Wdrożenie planu ciągłości działania

Dostosowanie Spółki do wymagań RODO

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2012, 2018
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej z zakresu ogólnych założeń Systemu Bezpieczeństwa Informacji w oparciu o normę ISO/IEC 27001

Branża: Sektor publiczny Sektor publiczny
Termin realizacji: 2022
Urząd Komunikacji Elektronicznej

Przeprowadzenie autorskiego szkolenia pt. "Zarządzanie ryzykiem, jako element kontroli zazrądczej z uwzględnieniem wymagań wynikających z norm ISO 9001 i 27001"

Branża: Sektor publiczny Sektor publiczny
Termin realizacji: 2019
Vienna Life TU na Życie S.A.

Przeprowadzenie szkolenia "Praktyczne aspekty testowania, aktualizacji i podnoszenia świadomości w organizacji w zakresie planów ciągłości działania"

Warsztaty na temat analizy BIA

Przeprowadzenie testów Planu Ciągłości Działania i wybranych procedur awaryjnych

Branża: Bankowość i ubezpieczenia Bankowość i ubezpieczenia
Termin realizacji: 2017, 2018, 2019
Warszawski Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

Przeprowadzenie cyklu szkoleniowego na temat wymagań Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2022
Workplace Solutions Sp. z o.o.

Dostosowanie Spółki do wymagań RODO

Branża: Inne Inne
Termin realizacji: 2018
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Szkolenie pt. "Analiza wpływu na biznes i szacowanie ryzyka w celu zapewnienia ciągłości działania"

Branża: Sektor publiczny Sektor publiczny
Termin realizacji: 2016
Niestety nie ma projektów spełniających kryteria wyszukiwania.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!