Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko, w rozumieniu normy ISO 31000, to wpływ niepewności na cele. Jest związane ze zdarzeniem, które może wystąpić w wyniku podjęcia każdej decyzji i, ze względu na jego konkretne przyczyny, wywołać zarówno negatywne jak i pozytywne następstwa.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem składowym każdego biznesu, a jego całkowita eliminacja jest niemożliwa i niepożądana. Niepewność rezultatów działań oraz konieczność zapobiegania negatywnym skutkom zagrożeń i maksymalizacji szans, powodują wzrost znaczenia procesów zarządzania ryzykiem we współczesnych organizacjach. Procesy zarządzania ryzykiem pozwalają sprawniej i efektywniej realizować zadania i cele biznesowe. Ich wdrożenie związane jest z wprowadzeniem całościowego rozwiązania opartego na systematycznym podejściu do identyfikacji i opisu, obiektywizacji i analizy danych, a także ewaluacji i optymalizacji wszystkich grup ryzyka, na jakie narażone jest organizacja w celu budowy jej wartości.

Systematyczne mierzenie prawdopodobieństwa, jak i skutków jego wystąpienia umożliwia świadome kontrolowanie ryzyka w zmieniających się warunkach otoczenia biznesowego.

Kompleksowe zarządzanie ryzykiem jest istotnym elementem podnoszenia wartości organizacji poprzez zapewnienie ładu korporacyjnego i budowę odporności biznesu (z ang. business resilience)

Firmy zarządzające ryzykiem mogą w sposób kontrolowany podjąć wyższe ryzyko, niż przeciętna firma z branży - a więc osiągać wyższe zyski i być bardziej konkurencyjne. Jednak wiele polskich firm, które kilka lat temu jako pierwsze podjęły próbę wykorzystania ERM do swoich potrzeb, niechętnie przyznało, że wdrożenie nie było właściwie przygotowane i przeprowadzone, a efekty są jeszcze dalekie od oczekiwanych. Wiele z tych firm zaangażowało zespół Resilia w roli doradcy optymalizującego i uzdrawiającego zaprojektowane już, nieefektywne systemy zarządzania ryzykiem.

Wdrażamy rozwiązania dla biznesu, służące budowaniu lub poprawie kontroli jaką firmy mają nad swoją wydajnością (ang. performance) we wszystkich aspektach zarządzania w kontekście zagrożeń i szans biznesowych. Rozwiązania dotyczące kontrolowania zagrożeń mogą być w różnych środowiskach inaczej nazywane: ERM (z ang. Enterprise Risk Management), zarządzanie ryzykiem korporacyjnym, gospodarczym, operacyjnym lub biznesowym. Performance Management to zwykle zbiór narzędzi i praktyk wykorzystujących wiedzę z zakresu Lean Management, SixSigma, Process Improvement, Change Management.

W konsekwencji zebranego doświadczenia i oceny niektórych dużych wdrożeń ERM w Polsce i zagranicą oraz własnego, pragmatycznego podejścia do tego przedmiotu, wypracowaliśmy metodykę tworzenia stosunkowo prostych i funkcjonalnych struktur i procesów zarządzania ryzykiem, a jednocześnie w pełni zgodnych ze standardami zarządzania ryzykiem, jak ISO 31000, COSO i inne.

Wartość dodaną, jaką uzyskujecie Państwo współpracując z Resilia, to przede wszystkim bezpośredni kontakt i zaangażowanie w projekt ekspertów - praktyków, (a nie asystentów), dysponujących unikalnym na polskim rynku doświadczeniem w tej dziedzinie. Zostało ono skumulowane w efekcie analizy doświadczeń (z ang. lessons learned),w tym trudności i porażek, z jakimi nie radziły sobie największe spółki giełdowe.

Wartość dodana:

  • Mamy za sobą osobiste wdrożenia systemów zarządzania ryzykiem korporacyjnym, prowadzone w różnych zakresach i sektorach w Polsce.
  • Wdrażamy autorski program zarządzania ryzykiem opracowany przez naszego CRO, którego funkcjonowanie zostało sprawdzone w Spółkach z wielu branż.
  • Mieliśmy możliwość obserwowania oraz korygowania błędów popełnionych na etapie projektowania i wdrażania systemów ERM w firmach oraz efektów tych błędów występujących po kilku miesiącach.
  • Wiemy jak dostosować systemy ERM do charakteru, struktury i stylu zarządczego firmy.
  • Nasze podejście do zarządzania ryzykiem jest urealnione: kładzie nacisk na efektywność i użyteczność oraz małe obciążenie dla menedżerów.

Zapraszamy do zapoznania się z opisem świadczonych usług i przeprowadzonych wcześniej projektów i do współpracy.

Tworzenie prostych, przyjaznych dla managementu i sprawnie funkcjonujących systemów, (a nie tylko spełnienia wymogów zgodności - compliance)
Ograniczenie biurokracji do minimum, oddanie menedżerom efektywnego narzędzia zarządczego, (tj. rozwiązań ERM lub Performance Management), które powstaje i funkcjonuje zgodnie z procesami biznesowymi i zarządczymi wspierając je
Maksymalne wykorzystania istniejących w firmie struktur, procesów i zasobów, a nie tworzenie nowych bytów (komórek i procesów)
Rozwiązania sprawdzające się w Polsce i w danym sektorze - nie „przynoszone w walizce” wzory ze Stanów Zjednoczonych, Australii czy Kanady lub z sektorów gospodarki, z którymi Klient ma niewiele wspólnego
Programy ERM są przez nas zawsze budowane od początku dla określonej firmy i szyte na jej miarę
Produkty
Kompleksowe wdrożenie
Metody mierzenia ryzyka
Koordynator zarządzania ryzykiem
Audyty
Szkolenia
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t.z późn. zm.)
Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od RESILIA Sp. z o.o. (RESILIA) informacji dotyczących oferty RESILIA drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205, 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205 , 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.
Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t.z późn. zm.)
Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od RESILIA Sp. z o.o. (RESILIA) informacji dotyczących oferty RESILIA drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205, 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205 , 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.