Szkolenie PECB Certified ISO 38500 Lead IT Corporate Governance Manager

Zdobądź niezbędną wiedzę i poznaj najlepsze praktyki z zakresu zarządzania IT w oparciu o normę ISO 38500.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji Zarządzania IT w oparciu o normę ISO 38500
 • Cele i struktura kursu
 • Struktura dla IT Governance
 • Podstawy zarządzania IT
 • Związki pomiędzy zarządzaniem IT a jego kierownictwem
 • Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy
 • Finansowanie oraz odpowiedzialność
Dzień 2
Zasady efektywnego, wydajnego i akceptowalnego korzystania z zasobów IT
 • Zasady zarządzania IT
 • Obowiązki i odpowiedzialność
 • Zarządzanie ryzykiem dla IT
Dzień 3
Ocena i bezpośrednie zarządzanie IT
 • Ocena zarządzania IT
 • Bezpośrednie zarządzanie IT
Dzień 4
Monitorowanie, przegląd i ciągłe doskonalenie zarządzania IT
 • Monitorowanie zarządzania IT
 • Audyt wewnętrzny
 • Kryteria oceny zasad zarządzania IT
 • Organ zarządzający i przegląd zarządczy
 • Ciągłe doskonalenie
 • Złożenie wniosku o certyfikację i zakończenie szkolenia
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Menedżerowie oraz konsultanci zaangażowani w proces zarządzania IT w organizacji oraz efektywne zarządzanie ryzykiem tego procesu
 • Doradcy / eksperci chcący zdobyć wszechstronną wiedzę na temat kluczowych pojęć i zasad zarządzania IT
 • Eksperci techniczni chcący sformalizować, wprowadzić zmiany i/lub rozszerzyć cele organizacji związane z obszarem IT
 • Członkowie zespołu monitorującego zasoby w organizacji
 • Członkowie zespołu ds. Zarządzania IT i/lub Bezpieczeństwa Informacji
Cele szkolenia
 • Zrozumienie ram i zasad normy ISO 38500
 • Poznanie korzyści z wdrożenia i właściwego wykorzystania normy ISO 38500 w organizacji
 • Zrozumienie zależności pomiędzy nadzorem a zarządzaniem IT
 • Zapoznanie z modelem ISO/IEC 38500 Evaluate-Direct-Monitor oraz możliwościami wykorzystania go w organizacji
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania wdrażaniem, zarządzania i utrzymania bieżącego nadzoru korporacyjnego w obszarze IT
 • Zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem IT oraz oceny skuteczności zarządzania IT
Egzamin
 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny
 • Egzamin „PECB Certified ISO 38500 Lead IT Corporate Governance Manager”  w pełni spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)
 • Egzamin obejmuje następujące dziedziny kompetencji:
  • Zasady dobrego zarządzania IT w organizacji
  • Ewaluacja zarządzania IT
  • Bezpośrednie zarządzanie IT
  • Monitorowanie zarządzania IT
  • Ocena potrzeb oraz zastosowanie podstawowych zasad normy ISO 38500
  • Monitorowanie oraz przegląd wszystkich działań związanych z IT Governance
Certyfikacja
 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu uczestnik może ubiegać się o następujące certyfikaty: PECB Certified 38500 Provisional IT Corporate Governance Manager, PECB Certified 38500 IT Corporate Governance Manager oraz PECB Certified 38500 Lead IT Corporate Governance Manager.
 • Uczestnik otrzyma certyfikat po zaliczeniu egzaminu i spełnieniu wszystkich innych wymagań związanych z określonym certyfikatem.
 
Nazwa certyfikatu
PECB Certified 38500 Provisional IT Corporate Governance Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 38500 Lead IT Corporate Governance Manager lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w projekcie IT Governance
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified 38500 IT Corporate Governance Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 38500 Lead IT Corporate Governance Manager lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym rok pracy w obszarze IT Governance
Doświadczenie w projekcie IT Governance
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified 38500 Lead IT Corporate Governance Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 38500 Lead IT Corporate Governance Manager lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym dwa lata pracy w obszarze IT Governance
Doświadczenie w projekcie IT Governance
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki / doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin w języku angielskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnik otrzyma 31 punktów CDP (Continuing Professional Development).
 • Uczestnik, który nie zda egzaminu, będzie mógł ponownie do niego przystąpić, bez ponoszenia kosztów w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
Cena
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
Szkolenie PECB Certified ISO 20000 Foundation
Poznaj najlepsze praktyki Systemów Zarządzania Usługami IT (ITSMS) w oparciu o normę ISO/IEC 20000.
Szkolenie PECB Certified ISO 20000 Lead Implementer
Zdobądź wiedzę w zakresie tworzenia, wdrażania i zarządzania Systemami Zarządzania Usługami IT (ITSMS) na podstawie normy ISO/IEC 20000.
Szkolenie PECB Certified ISO 20000 Lead Auditor
Opanuj zasady audytu Systemu Zarządzania Usługami IT (ITSMS) w oparciu o normę ISO/IEC 20000.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!