PECB Certified ISO 20000 Lead Auditor

Doskonalenie audytu Systemu Zarządzania Usługami IT (ITSMS) w oparciu o ISO/IEC 20000

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do Systemu Zarządzanina Usługami IT oraz ISO/IEC 20000
 • Cele i struktura kursu
 • Standardy i wymagania prawne
 • Proces certyfikacji
 • Podstawowe zasady zarządzania usługami
 • System Zarządzania Usługami
Dzień 2
Zasady audytu, przygotowanie i rozpoczęcie
 • Podstawowe koncepcje i zasady audytu
 • Metoda audytu oparta na dowodach i ryzyku
 • Inicjowanie audytu
 • Etap 1. audytu
 • Przygotowanie 2. etapu audytu (audyt na miejscu)
 • 2. etap audytu (część 1)
Dzień 3
Audyt na miejscu
 • Etap 2. (część 2.)
 • Komunikacja w trakcie audytu
 • Procedura audytu
 • Tworzenie planu audytów
 • Opracowanie wyników z audytu oraz raportów z niezgodności
Dzień 4
Zakończenie audytu
 • Dokumentacja audytowa i jej przegląd
 • Zakończenie audytu
 • Ocena planów działania przez audytora
 • Poza audyt wstępny
 • Zarządzanie planem audytów wewnętrznych
 • Kompetencje i ocena audytora
 • Zakończenie szkolenia
Dzień 5
Egzamin końcowy
Adresaci szkolenia
 • Audytorzy, którzy chcą przeprowadzać audyty certyfikkacyjne Systemu Zarządzania Usługami IT
 • Menedżerowie lub konsultanci dążący do opanowania procesu audytu Systemu Zarządzania Usługami IT
 • Osoby odpowiedzialne na utrzymanie Systemu Zarządzania Usługami IT zgodności z wymaganiami
 • Eksperci techniczni, którzy chcą przygotować się do audytu Systemu Zarządzania Usługami IT
 • Eksperci, doradcy w zarządzaniu usłygami IT
Cele szkolenia
 • Zrozumienie zasad działania Systemu Zarządzania Usługami IT wg ISO/IEC 20000
 • Potwierdzenie powiązań pomiędzy ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 20000-2 i innymi standardami oraz wymaganiami prawnymi
 • Zapoznanie się z rolą audytora, aby zaplanować, przerpowadzać i monitorować audyt systemu zarządzania zgodnie z ISO 19001
 • Zrozumienie jak zarządzać audytem i zespołem audytowym
 • Nauczenie się, jak interpretować wymagania normy ISO/IEC 20000-1 w kontekście audytu Systemu Zarządzania Usługami IT
 • Zdobycie kompetencji audytora, aby planować, przeprowadzać, raportować oraz monitorować audyty zgodnie z ISO 19011
Egzamin
 • Egzamin PECB Certified ISO 20000 Lead Auditor jest w pełni zgodny z Programem Egzaminacji i Certyfikacji PECB. Egzamin obejmuje następujące obszary kompetnecji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dot. zarządzania usługami IT
  • Obszar 2: System zarządzania usługami IT
  • Obszar 3: Podstawowe koncepcje i zasady audytu
  • Obszar 4: Przygotowanie audytu ISO / IEC 20000-1
  • Obszar 5: Przeprowadzenie audytu ISO / IEC 20000-1
  • Obszar 6: Zakończenie audytu ISO / IEC 20000-1
  • Obszar 7: Zarządzanie programem audytów ISO / IEC 20000-1
 • Czas trwania: 3 godziny
Certyfikacja
Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu można ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełenieniu wymagań wybranej kwalifikacji uczestnicy szkolenia mogą otrzymać certyfikat.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 20000 Provisional Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin ISO 20000 Lead Auditor
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w audycie ITMS
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 20000 Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin ISO 20000 Lead Auditor
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym 1 rok pracy w obszarze zarządzania usługami IT
Doświadczenie w audycie ITMS
łącznie 200 godzin w audycie
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin ISO 20000 Lead Auditor
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym 2 lata pracy w obszarze zarządzania usługami IT
Doświadczenie w audycie ITMS
łącznie 300 godzin w audycie
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 20000 Master
Nazwa egzaminu
Egzamin ISO 20000 Lead Auditor oraz Egzamin ISO 20000 Lead Iplementer
Doświadczenie zawodowe
Dziesięć lat, w tym 6 lat pracy w obszarze zarządzania usługami IT
Doświadczenie w audycie ITMS
łącznie 500 godzin w audycie i projekcie
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Aby audyty zostały uznane za ważne, powinny b przeprowadzane zgodnie z najlepszymi praktykami audytowymi i obejmować następujące działania:
 1. Planowanie audytu
 2. Wywiad audytowy
 3. Zarządzanie programem audytu
 4. Sporządzanie sprawozdań z audytu
 5. Sporządzanie raportów o niezgodności
 6. Sporządzanie dokumentów roboczych audytu
 7. Przegląd dokumentacji
 8. Audyt na miejscu
 9. Działania następcze w związku z niezgodnościami
 10. Kierowanie zespołem audytorów
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 31 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.
 • Szkolenie dostępne jest również formie online. W kwestii ustalenia szczegółów oraz terminu szkolenia, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony.
 • W przypadku utworzenia się grupy szkoleniowej, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie innym, niż ten, który został podany w Terminarzu szkoleń.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne - 5; szkolenie online z trenerem - 3.
PECB Certified ISO 20000 Foundation
Zapoznanie się z najlepszymi praktykami Systemów Zarządzania usługami IT (ITSMS) w oparciu o ISO/IEC 20000
PECB Certified ISO 20000 Lead Implementer
Doskonalenie wdrażania i zarządzania Systemami Zarządzania Usługami IT (ITSMS) na podstawie na ISO / IEC 20000
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
  nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
  prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
  tym przesyłania informacji handlowych, w formie:  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
  otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
  momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
  o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
  kontakt@resilia.pl

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
  o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
  webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.