PECB Certified ISO 20000 Lead Implementer

Doskonalenie wdrażania i zarządzania Systemami Zarządzania Usługami IT (ITSMS) na podstawie na ISO / IEC 20000

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do ISO/IEC 20000 i inicjowanie Systemu Zarządzania Usługami IT
 • Cele i struktura kursu
 • Wymagania prawne i regulacyjne
 • Podstawy zarządzania usługami
 • System Zarządzania Usługami oparty na ISO/IEC 20000
 • Opracowanie studium przypadku i planu projektu wdrożenia ISMS
 • Inicjowanie wdrożenia Systemu Zarządzania Usługami
 • Zrozumienie organizacji i wyjaśnienie celów Systemu Zarządzania Usługami
 • Analiza istniejącego systemu zarządzania
 • Formalizacja i zatwierdzenie projektu Systemu Zarządzania Usługami
Dzień 2
Planowanie wdrożenia Systemu Zarządzania Usługami IT
 • System Zarządzania Usługami
 • Zakres Systemu Zarządzania Usługami
 • Zasady Systemu Zarządzania Usługami
 • Odpowiedzialność za zarządzanie
 • Wymogi dokumentacyjne
 • Projektowanie procesu
 • Szkolenia, świadomość i komunikatywność
Dzień 3
Wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami IT
 • Wdrożenie nowych bądź zmienionych usług
 • Proces dostarczania usług
 • Zarządzanie relacjami
 • Procesy rozstrzygania
 • Procesy kontrolne
Dzień 4
System Zarządzania Usłgami IT - monitorowanie, pomiar, ciągłe doskonalenie i przygotowanie do audytu certyfikującego
 • Pomiar Systemu Zarządzania Usługami
 • Audyt wewnętrzny
 • Przegląd zarządzania
 • Ciagłe doskonalenie
 • Przygotowanie do audytu certyfikującego
 • Kompetencje i ocena
 • Zakończenie szkolenia
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Menedżerowie lub konsultanci zaangażowani w zarządzanie usługami IT
 • Eksperci/ doradczy, którzy chcą opanować wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami IT
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Usługami IT
 • Członkowie zespołu ds. Systemu Zarządzania Usługami IT
Cele szkolenia
 • Zrozumienie powiązań pomiędzy ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 20000-2 oraz innymi standardami i wymaganiami prawnymi
 • Doskonalenie koncpepcji, prodejść, metod i technik stosowanych we wdrażaniu i efektywnym zarządzaniu Systemem Zarządzania Usługami IT
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do interpretowania wymagań ISO/IEC 20000-1 w odniesieniu do specyfiki organizacji
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do wspierania organizaci w skutecznym planowaniu, wdrażaniu, zarządzaniu, monitorowaniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzania Usługami IT
 • Zdobycie specjalistycznej wiedzy do doradzania organizacji we wdrażaniu najlepszych praktyk Systemu Zarządznaia Usługami IT
Egzamin
 • Egzamin PECB Certified ISO 20000 Lead Implementer jest w pełni zgodny z Programem Egzaminacji i Certyfikacji PECB. Egzamin obejmuje następujące obszary kompetnecji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dot. systemu zarządzania usługami IT
  • Obszar 2: System Zarządzania Usługami IT
  • Obszar 3: Planowanie wdrożenia Systemu Zarządzania Usługami IT w oparciu o ISO/IEC 20000-1
  • Obszar 4: Wdrożenie Systemu Zarządzania Usługami IT na podtawie ISO/IEC 20000-1
  • Obszar 5: Ocena funkcjonowania, monitorowanie i pomiar Systemu Zarządzania Usługami IT w oparciu o ISO 20000-1
  • Obszar 6: Stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Usługami IT w oparciu o ISO 20000-1
  • Obszar 7: Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego
 • Czas trwania: 3 godziny
Certyfikacja
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 20000 Provisional Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin ISO/IEC 20000 Lead Implementer
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w projekcie ITSMS
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 20000 Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin ISO/IEC 20000 Lead Implementer
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym 1 rok pracy w obszarze zarządzania usługami IT
Doświadczenie w projekcie ITSMS
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin ISO/IEC 20000 Lead Implementer i ISO/IEC 20000 Lead Auditor
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym 2 lata pracy w obszarze zarządzania usługami IT
Doświadczenie w projekcie ITSMS
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
Pecb Certified ISO/IEC 20000 Master
Nazwa egzaminu
Egzamin ISO/IEC 20000 Lead Implementer i ISO/IEC 20000 Lead Auditor
Doświadczenie zawodowe
Dziesięć lat 6 lata pracy w obszarze zarządzania usługami IT
Doświadczenie w projekcie ITSMS
Łącznie 500 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Aby doświadczenie związane z systemem zarządzania usługami IT zostało uznane za ważny, działania powinny b zgodne z najlepszymi praktykami wdrożeniowymi i obejmować następujące elementy:
 1. Sporządzenie planu wdrożenia systemu zarządzania usługami
 2. Rozpoczęcie wdrożenia systemu zarządzania usługami
 3. Wdrażanie systemów zarządzania usługami
 4. Zarządzanie, monitorowanie i utrzymanie systemu zarządzania usługami
 5. Identyfikowanie i wykorzystywanie możliwości ciągłego doskonalenia
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 31 punktów CPD (Continuing Professional Development)
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.
 • Szkolenie dostępne jest również formie online. W kwestii ustalenia szczegółów oraz terminu szkolenia, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony.
 • W przypadku utworzenia się grupy szkoleniowej, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie innym, niż ten, który został podany w Terminarzu szkoleń.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne - 5; szkolenie online z trenerem - 3.
PECB Certified ISO 20000 Foundation
Zapoznanie się z najlepszymi praktykami Systemów Zarządzania usługami IT (ITSMS) w oparciu o ISO/IEC 20000
PECB Certified ISO 20000 Lead Auditor
Doskonalenie audytu Systemu Zarządzania Usługami IT (ITSMS) w oparciu o ISO/IEC 20000
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
  nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
  prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
  tym przesyłania informacji handlowych, w formie:  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
  otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
  momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
  o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
  kontakt@resilia.pl

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
  o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
  webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.