Szkolenie PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor

Opanuj zasady audytu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania według ISO 22301.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) i normy ISO 22301
 • Cele i struktura szkolenia
 • Przedstawienie standardów i ram regulacyjnych
 • Proces certyfikacji
 • Podstawowe zasady dot. ciągłości działania
 • System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)
Dzień 2
Zasady, przygotowanie i przeprowadzenie audytu
 • Podstawowe pojęcia i zasady audytu
 • Podejście kontrolne na podstawie dowodów i ryzyka
 • Przygotowanie audytu
 • Faza I audytu
 • Przygotowanie do II fazy audytu (audyt w siedzibie organizacji)
 • Faza II audytu (część I)
Dzień 3
Przeprowadzenie audytu w siedzibie organizacji
 • Faza II audytu (część II)
 • Komunikacja podczas audytu
 • Procedury audytu
 • Opracowywanie planów testów audytu
Dzień 4
Zakończenie audytu
 • Dokumentowanie audytu i przegląd jakości audytu
 • Przeprowadzenie spotkania zamykającego
 • Ocena planów działań naprawczych przez audytora
 • Korzyści audytu wstępnego
 • Program zarządzania audytem wewnętrznym
 • Kompetencje i ocena audytorów
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny (3 godziny)
 • Podsumowanie szkolenia i powtórzenia omawianych zagadnień
 • Egzamin
Adresaci szkolenia
 • Audytorzy, którzy chcą wykonywać i przeprowadzać audyty certyfikujące System Zarządzania Ciągłością Działania
 • Menedżerowie i konsultanci, którzy chcą opanować proces audytowania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 • Eksperci techniczni chcący przygotować się do audytu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
 • Eksperci będący doradcami Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
Cele szkolenia
 • Zapoznanie się z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o ISO 22301
 • Potwierdzenie korelacji między ISO 22301 a inymi standardami i wymaganiami prawnymi
 • Zrozumienie funkcji audytora: planowanie, przeprowadzanie i monitorowanie audytu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 19011
 • Zdobycie umiejętności kierowania audytem oraz zespołem audytowym
 • Zrozumienie, jak należy interpretować wymagania normy ISO 22301
 • Zdobycie kompetencji audytora w celu: zaplanowania, przeprowadzenia i monitorowania audytu, a także przygotowywania sprawozdań zgodnie z rymaganiami ISO 19011
Egzamin
 • Egzamin PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor jest w pełni zgodny z Programem Egzaminacji i Certyfikacji PECB. Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dot. ciągłości działania
  • Obszar 2: System Zarządzania Ciągłością Działania
  • Obszar 3: Podtsaowe koncepcje i zasady audytu
  • Obszar 4: Przygotowanie audytu ISO 22301
  • Obszar 5: Przeprowadzenie audytu ISO 22301
  • Obszar 6: Zakończenie audytu ISO 22301
  • Obszar 7: Zarządzanie programem audyty ISO 22301
 • Czas trwania: 3 godziny
Certyfikacja
Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu można ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełenieniu wymagań wybranej kwalifikacji uczestnicy szkolenia mogą otrzymać certyfikat.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 22301 Provisional Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin ISO 22301 Lead Auditor
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w audycie BCMS
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 22301 Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin ISO 22301 Lead Auditor
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym 1 rok pracy w obszarze ciągłości działania
Doświadczenie w audycie BCMS
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin ISO 22301 Lead Auditor
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym 2 lata pracy w obszarze ciągłości działania
Doświadczenie w audycie BCMS
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Aby audyty zostały uznane za ważne, powinny b przeprowadzane zgodnie z najlepszymi praktykami audytowymi i obejmować następujące działania:
 1. Planowanie audytu
 2. Zarządzanie programem audytu
 3. Sporządzanie sprawozdań z audytu
 4. Przygotowywanie raportów o niezgodnościach
 5. Sporządzanie dokumentów roboczych audytu
 6. Przegląd udokumentowanych informacji
 7. Audyt na miejscu
 8. Działania podejmowane w związku z niezgodnościami
 9. Kierowanie zespołem audytorów
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki / doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają 31 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne i online z trenerem - 5; szkolenia self-study i e-learning - 1.
Cena
 • Stacjonarne - 6 150,00 PLN netto + VAT
 • Szkolenie online - 5 610,00 PLN netto + VAT
 • Self-study ze wsparciem trenera - 4 880,00 PLN netto + VAT
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
 • E-learning - 4 880,00 PLN netto + VAT
Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301
Wdrożenie Planu Ciągłości Działania zgodnie z najlepszymi praktykami
Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!