Największe zagrożenia dla świata w 2021 roku wg raportu Światowego Forum Ekonomicznego – „The Global Risks Report”

clock 4m 12s

Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało coroczny raport dotyczący globalnych ryzyk w 2021 roku. W szesnastej edycji badania „The Global Risks Report” WEF nawołuje do „przeciwdziałania zagrożeniom długoterminowym”. Po raz pierwszy respondenci przeprowadzili ocenę ryzyk stanowiących krytyczne zagrożenia dla świata.

Organizatorzy konferencji w Davos (World Economic Forum, w skrócie WEF) poprosili specjalistów, członków rządów, liderów biznesu i organizacji pozarządowych, aby wymienili najważniejsze krótko- oraz długoterminowe zagrożenia, przed którymi stoją organizacje na całym świecie. Pomimo panującej pandemii i kryzysu gospodarczego, za najważniejsze zagrożenia dla świata uznano zmiany klimatyczne i kwestie środowiskowe. Ryzyka te określone zostały nie tylko jako niezwykle silne pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia, ale również pod względem skali oddziaływania przez następne lata.

Dlaczego nie warto bagatelizować długoterminowych zagrożeń? Odpowiedzią pandemia COVID-19

Znaczną część raportu poświęcono pandemii koronawirusa. WEF na ryzyko globalnych zachorowań zwracało uwagę od kilkunastu lat. W raporcie z 2006 roku zagrożenie to znalazło się u szczytu listy. W tegorocznym raporcie czytamy, że w ubiegłym roku świat dostrzegł katastrofalne skutki ignorowania długoterminowych zagrożeń, takich właśnie jak ryzyko wystąpienia pandemii. Zdaniem specjalistów pandemia koronawirusa pogłębiła dysproporcje zdrowotne, społeczne, gospodarcze i cyfrowe. Jednocześnie wybuch pandemii utrudnił międzynarodową współpracę dotyczącą długoterminowych wyzwań związanych m.in. z walką z degradacją środowiska. Według raportu wpływ pandemii COVID-19 obserwować będziemy jeszcze przez następne 3 do 5 lat.

Zobacz również nasze omówienie raportu Światowego Forum Ekonomicznego z maja 2020 roku dot. prognozy zagrożeń w związku z COVID-19.

zagrożenia dla świata 2021, raport Światowego Forum Ekonomicznego, WEF The Global Risks 2021

Światowe Forum Ekonomiczne w raporcie „The Global Risks Report” za największe zagrożenia dla świata w 2021 roku uznało zmiany klimatyczne i kwestie środowiskowe. Wydaje, że zmiany zaszły tak daleko, że nie jesteśmy w stanie im zapobiec.

Zagrożenia dla świata w 2021 roku o największym prawdopodobieństwie

Za ryzyko o największym prawdopodobieństwie wystąpienia uznano ekstremalne zdarzenia pogodowe (takie jak np. powodzie, pożary, huragany, upały). Następnie: niepowodzenia w działaniach na rzecz klimatu, zniszczenie przez ludzi środowiska naturalnego, choroby zakaźne i utratę różnorodności biologicznej. Kolejną piątkę zestawienia otwiera koncentracja na działaniach cyfrowych. Później znalazły się: nierówność cyfrowa, zerwanie stosunków międzypaństwowych, cyberawarie oraz problemy związane z brakiem środków do życia.

Zagrożenia dla świata w 2021 roku o największych skutkach / sile oddziaływania

Pod względem siły oddziaływania za najważniejsze zagrożenia uznano choroby zakaźne. Wg badania kolejno są: niepowodzenia w działaniach na rzecz klimatu, użycie broni masowego rażenia, utrata różnorodności biologicznej, kryzys zasobów naturalnych, zniszczenie przez ludzi środowiska naturalnego, problemy związane z brakiem środków do życia, ekstremalne zdarzenia pogodowe, zadłużenia i awarie infrastruktury IT.

zagrożenia dla świata 2021, raport Światowego Forum Ekonomicznego, WEF The Global Risks 2021

Printscreen z raportu WEF: ryzyka pod względem prawdopodobieństwa i ryzyka pod względem skutków / siły oddziaływania.

Na jakie globalne ryzyka przygotować się w perspektywie czasowej?

W tegorocznym raporcie zapytano również na co powinniśmy się przygotowywać w różnych perspektywach czasowych. Odpowiedzi pozwoliły na wyodrębnienie trzech grup: perspektyw krótko-, średnio- i długoterminowych.

W perspektywie krótkoterminowej (do 2 lat) eksperci wymieniają takie zagrożenia jak: pogarszanie się stanu zdrowia psychicznego, problemy związane z brakiem środków do życia i choroby zakaźne.

Jako średnioterminowe zagrożenia (3-5 lat) specjaliści podają: awarie infrastruktury IT, niestabilność cen oraz pęknięcie bańki spekulacyjnej.

Z kolei długoterminowymi zagrożeniami (5-10 lat) są: użycie broni masowego rażenia, kryzysy polityczne i upadki państw.

Film science fiction? Globalne ryzyka okiem analityków ds. ryzyka

Raport rozszerzono o przegląd zagrożeń o niezwykle małym prawdopodobieństwie wystąpienia, ale o dużej sile wpływu (zagrożenia graniczne). Autorzy badania zwracają jednak na nie uwagę, aby „zachęcić do bardziej ekspansywnego myślenia o potencjalnych ryzykach”. I tak analitycy ds. ryzyka wymieniają m.in.: przypadkowe wojny, zakłócenia geomagnetyczne, modyfikacje genów ludzkich czy odmrożenie starożytnych mikroorganizmów. Choć zagrożenia te brzmią jak z filmu science fiction, to nie powinniśmy ich zupełnie ignorować. Musimy pamiętać, że rzeczywistość ciągle się zmienia, a jedyne czego możemy być pewni to zmiana…

Raport opracowano we współpracy z Marsh McLennan, SK Group i Zurich Insurance Group.

Raport „The Global Risks Report 2021” w formie PDF dostępny jest na stronie Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).

Zobacz także: 10 rzeczy, które powinieneś zrobić, aby lepiej zarządzać ryzykiem w 2021 roku

Jeśli nie wiesz, jak przygotować firmę na potencjalne zagrożenia lub potrzebujesz wsparcia w opracowaniu planu ciągłości działania, napisz do nas na adres: [email protected]. Przygotujemy Twoją organizację na wypadek sytuacji kryzysowych i podpowiemy, o jakie kluczowe obszary powinieneś zadbać zarządzając ryzykiem.

Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!