Aktualizacja normy ISO 27002 i jej wpływ na ISO 27001. Co zmieniono w nowej wersji standardu?

clock 3m 55s

Międzynarodowa norma ISO 27002 została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji. Jakie zmiany wprowadzono w normie odnoszącej się do środków kontroli bezpieczeństwa informacji? Jaki wpływ ma nowy standard ISO 27002:2022 na ISO 27001?

Wszystkie normy ISO nowelizowane są co kilka lat. Dzięki temu standardy odpowiadają zmieniającej się rzeczywistości, bieżącym warunkom i potrzebom organizacji, które z norm tych korzystają. Aktualizację normy ISO 27002 rozpoczęto w 2018 roku. Jej bieżąca wersja opublikowana została prawie 4 lata później, tj. 15 lutego 2022 roku.

Przeczytaj również: Normy ISO w firmie: czym są? Wszystko o normach ISO, wdrażaniu i certyfikacjach

ISO 27002 – definicja normy

ISO 27002 (a dokładnie ISO/IEC 27002) to norma opublikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Norma zawiera wytyczne związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Standard odnosi się bezpośrednio do normy ISO 27001 i stanowi jej merytoryczne oraz opisowe rozwinięcie.

Norma ISO 27002 - definicja

Jakie zmiany wprowadzono w normie ISO 27002?

W standardzie ISO 27002:2022 wprowadzono zmiany mające na celu głównie zaktualizowanie środków kontroli bezpieczeństwa informacji, tak aby zgodne z wymaganiami prawnymi, aktualnym poziomem wiedzy, odzwierciedlały zmiany w rozwoju technologii IT.

Pierwszą zauważalną zmianą jest tytuł normy. Wcześniejsza nazwa „Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Kodeks postępowania dla kontroli bezpieczeństwa informacji” została zastąpiona tytułem „Bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona prywatności – Kontrole bezpieczeństwa informacji”. Norma więc skupia się bardziej niż dotychczas na cyberbezpieczeństwie, ochronie prywatności oraz zarządzaniu podatnościami bezpieczeństwa.

W zaktualizowanej normie dokonano również zmian strukturalnych. Pomniejszono i przegrupowano kategorie metod kontrolnych – 14 dotychczasowych sekcji przegrupowano na 4. Obecnie mamy więc następujące obszary kontroli: organizacyjne, dotyczące ludzi, fizyczne i technologiczne. Zmniejszeniu uległa także liczba metod kontrolnych – ze 114 do 93 technik. Zmiany w technikach zabezpieczeń objęły również usunięcie 3 metod, połączenie 48 metod w 19 oraz dodanie 11 nowych.

Usunięte metody bezpieczeństwa w ISO 27002:2022

Techniki bezpieczeństwa, które usunięto w zaktualizowanym standardzie to:

 • Postępowanie z aktywami,
 • Wynoszenie aktywów,
 • Zgłaszanie słabości związanych z bezpieczeństwem informacji.

Nowe techniki zabezpieczeń w normie ISO 27002:2022

W najnowszej wersji standardu dodano następujące metody zabezpieczeń:

 • Analiza zagrożeń,
 • Bezpieczeństwo informacji przy korzystaniu z usług w chmurze,
 • Gotowość teleinformatyczna do zapewnienia ciągłości działania,
 • Monitorowanie bezpieczeństwa fizycznego,
 • Zarządzanie konfiguracją,
 • Usuwanie informacji,
 • Maskowanie danych,
 • Zapobieganie wyciekom danych,
 • Monitorowanie baz danych,
 • Filtrowanie sieci,
 • Bezpieczne kodowanie.

Sekcja atrybutów w nowej wersji normy ISO 27002

W ISO 27002:2022 wprowadzono do każdej techniki sekcję atrybutów. Pozwalają one ustandaryzować sortowanie i filtrowanie kontroli zabezpieczeń oraz umożliwiają szybkie dopasowanie wyboru kontroli do wspólnego języka branżowego i standardów. Atrybuty, o których mowa to:

 • Typy zabezpieczeń (zapobiegawcze, reaktywne lub korygujące),
 • Właściwości bezpieczeństwa informacji (poufności, integralności lub dostępności),
 • Koncepcje cyberbezpieczeństwa (identyfikacja, ochrona, wykrywanie, reagowanie lub przywracanie),
 • Możliwości operacyjne,
 • Domeny bezpieczeństwa.

Zaktualizowana norma ISO 27002 a ISO 27001

Zmiana normy ISO 27002 na nową wersję wiąże się z koniecznością aktualizacji ISO 27001 w celu utrzymania zgodności obu standardów. Ze względu na to, że znowelizowana norma jest w zasadzie rozszerzeniem załącznika A normy ISO 27001, to należy się spodziewać, że wkrótce i on zostanie zaktualizowany. Nieoficjalnie mówi się o wydaniu znormalizowanej wersji ISO 27001 w październiku tego roku.

Przeczytaj również: Co to jest norma ISO 27001 i dlaczego jest tak ważna dla organizacji?

Wpływ ISO 27002:2022 na certyfikację na zgodność z ISO 27001

Aktualizacja ISO 27002, w zależności od tego, czy organizacje mają wdrożony certyfikat ISO 27001, czy nie, będzie w różny sposób na nie wpływała. Jeśli organizacja:

 • posiada certyfikat na zgodność z ISO 27001, nie musi podejmować żadnych działań (nowa norma ISO 27002 będzie obowiązywać dopiero po odnowieniu certyfikacji),
 • jest w trakcie certyfikacji lub zamierza dokonać recertyfikacji na zgodność z ISO 27001 zalecamy, aby dokonała przeglądu zaktualizowanej normy ISO 27002 pod kątem zmian w jej wdrażaniu,
 • zamierza dopiero wdrożyć SZBI i poddać go certyfikacji na zgodność z ISO 27001, powinna działać z uwzględnieniem nowej wersji ISO 27002.

Zespół specjalistów Resilia może pomóc Twojej firmie

 • Dostosujemy Twoją organizację do nowej wersji normy ISO 27002, dokonując przeglądu SZBI pod względem zmian wprowadzonych w aktualnej wersji standardu.

 • Pomożemy Twojej organizacji uzyskać certyfikację na zgodność z normą ISO 27001, wdrążając od początku SZBI uwzględniający nową wersję ISO 27002.


Masz pytania? Napisz do nas poprzez formularz kontaktowy na dole strony lub wyślij e-mail na adres [email protected].

Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!