Czym jest Analiza Wpływu Biznesowego (BIA) i dlaczego jest ważna dla Twojej firmy?

clock 5m 1s

Analiza Wpływu Biznesowego (BIA) jest kluczowa dla każdego przedsiębiorstwa, które chce zwiększyć swoją odporność w dzisiejszych niepewnych czasach. W artykule przedstawiamy, czym dokładnie jest BIA, jakie korzyści zapewnia oraz na podstawie jakich norm i standardów najlepiej ją przeprowadzać.

Ataki cybernetyczne, awarie łańcuchów dostaw i problemy geopolityczne są coraz częstsze, dlatego analiza BIA jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i minimalizacji ryzyka związanego z wystąpieniem tego typu zdarzeń.

Czym jest Analiza Wpływu Biznesowego (BIA)?

Analiza Wpływu Biznesowego (z ang. Business Impact Analysis, w skrócie BIA) to proces identyfikacji i oceny wpływu potencjalnych zagrożeń na działalność przedsiębiorstwa. BIA umożliwia rozpoznanie kluczowych procesów i systemów, które muszą funkcjonować, aby organizacja mogła kontynuować działalność w przypadku wystąpienia awarii, katastrofy naturalnej lub innych nieprzewidywalnych zdarzeń. Proces nazywany jest również Analizą Wpływu na Biznes.

Czym różni się analiza BIA od oceny ryzyka?

Głównym celem analizy BIA jest identyfikacja kluczowych procesów i systemów oraz określenie konsekwencji braku ich dostępności. Natomiast ocena ryzyka polega na rozpoznaniu i ocenie potencjalnych zagrożeń. Oba podejścia są ważne w zarządzaniu ryzykiem i powinny być stosowane wraz z innymi narzędziami, takimi jak plany awaryjne i procedury bezpieczeństwa.

Korzyści dla firm z przeprowadzania BIA

Regularne przeprowadzanie Analizy Wpływu na Biznes (BIA) przynosi wiele korzyści, a najważniejsze z nich to:

 1. Minimalizacja ryzyka: BIA identyfikuje procesy i systemy kluczowe dla organizacji, minimalizując ryzyko przerw w ich funkcjonowaniu.
 2. Usprawnienie procesów ciągłości działania: BIA pomaga organizacjom szybciej i skuteczniej przywrócić funkcjonowanie po wystąpieniu zagrożenia.
 3. Doskonalenie procesów zarządzania ryzykiem: analiza BIA umożliwia lepsze zarządzanie ryzykiem i podejmowanie skuteczniejszych działań prewencyjnych.
 4. Optymalizacja planów awaryjnych: BIA pozwala na optymalizację planów awaryjnych i zwiększenie gotowości przedsiębiorstwa do radzenia sobie z różnymi scenariuszami kryzysowymi.
 5. Poszerzenie świadomości organizacji: BIA przyczynia się do kompleksowego zrozumienia sytuacji przedsiębiorstwa, jego zasobów, wad i zalet, co umożliwia efektywniejsze zarządzanie i wzmocnienie obszarów wymagających poprawy.
 6. Zwiększenie konkurencyjności na rynku: analiza BIA zmniejsza ryzyko związane z przerwaniem ciągłości działania, co pozwala na szybszą reakcję na nieprzewidziane sytuacje i utrzymanie stabilności biznesowej.
 7. Utrzymanie pozytywnego wizerunku: przeprowadzenie BIA i zapewnienie ciągłości działania w przypadku wystąpienia zagrożenia buduje zaufanie klientów poprzez wykazanie gotowości przedsiębiorstwa do radzenia sobie z zagrożeniami.
 8. Spełnienie wymagań regulacyjnych: przeprowadzenie analizy BIA może pomóc przedsiębiorstwu w spełnieniu wymagań prawnych i uniknięciu kar finansowych związanych z ich nieprzestrzeganiem.

Przeczytaj również: 5 błędnych przekonań na temat zarządzania ciągłością działania

Kto przeprowadza BIA?

Przeprowadzanie analizy BIA wymaga odpowiedniego doświadczenia i wiedzy. Zazwyczaj zadanie to powierzane jest zespołowi składającemu się z pracowników różnych działów, w tym IT, finansów, kadry, operacji i zarządzania ryzykiem. W niektórych organizacjach może to być oddzielna jednostka, np. dział kontroli ryzyka lub zarządzania kryzysowego.

Osoby odpowiedzialne za BIA powinny umieć zidentyfikować kluczowe procesy i usługi oraz określić wpływ ich przerwania na organizację. Ponadto, znajomość najlepszych praktyk i standardów, takich jak normy ISO 22301 czy BS 25999, jest niezbędna do wykonania zadania profesjonalnie i skutecznie.

W przypadku braku wewnętrznych zasobów organizacje mogą skorzystać z pomocy firm konsultingowych specjalizujących się w zarządzaniu ryzykiem i ciągłością działania.

Analiza BIA to proces, dlatego wymaga stałej aktualizacji

Ważne jest zrozumienie, że analiza BIA nie jest jednorazowym procesem. BIA wymaga regularnego aktualizowania i dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i zagrożeń. Nowe technologie, zmiany w regulacjach lub modelach biznesowych mogą wymagać dopasowania BIA, aby nadal było ono skuteczne i przydatne dla organizacji.

Przeczytaj również: Najczęstsze błędy w Planach Ciągłości Działania

Normy i standardy pomocne w przeprowadzaniu analizy BIA

Normy i standardy, zawierające szczegółowe wytyczne i najlepsze praktyki dotyczące przeprowadzania BIA, to między innymi:

 • ISO 22301 – dotyczy systemów zarządzania ciągłością działania, określa wymagania dla planowania, wdrażania, monitorowania i doskonalenia procesu BIA.
 • ISO 24762 – opisuje proces BIA w kontekście utrzymania ciągłości działania systemów informatycznych.
 • ISO 27001 – dotyczy zarządzania bezpieczeństwem informacji, które wymaga przeprowadzenia BIA jako części oceny ryzyka oraz wdrożenia odpowiednich środków zapobiegawczo-korekcyjnych.
 • BS 25999 –  zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące przeprowadzania BIA w kontekście zarządzania ciągłością działania.
 • NFPA 1600 – opisuje proces BIA i jego rolę w zarządzaniu ciągłością działania organizacji.
 • NIST SP 800-12 – dotyczy bezpieczeństwa informatycznego i przedstawia BIA jako krytyczny element planowania ciągłości działania i zarządzania ryzykiem.
 • NIST SP 800-30 – opisuje proces BIA i jego rolę w zarządzaniu ryzykiem systemów informatycznych.
 • NIST SP 800-34 – opisuje proces BIA i jego rolę w planowaniu ciągłości działania systemów informatycznych.
 • NIST IR 8286D – opisuje rolę BIA w zarządzaniu ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji, pomaga w ustaleniu priorytetów, reakcji i komunikacji.

Analiza BIA niezbędna w budowaniu przewagi konkurencyjnej

Analiza Wpływu Biznesowego jest kluczowym elementem zarządzania ciągłością działania organizacji. Proces ten powinien być uwzględniony podczas planowania strategii biznesowej i przy podejmowaniu decyzji dotyczących ryzyka. Regularne przeprowadzanie BIA przyczynia się do poprawy ogólnej wydajności i efektywności organizacji, a także pomaga w budowaniu przewagi konkurencyjnej.


Chcesz wzmocnić odporność swojej organizacji dzięki analizie BIA?

Skorzystaj z naszego doświadczenia! Wyślij maila na [email protected] i zapytaj o usługę.

Zobacz usługi z zakresu ciągłości działania

 

Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!