Szkolenie PECB Certified ISO 28000 Lead Auditor

Opanuj zasady audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw wg normy ISO 28000.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (SCSMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO 28000
 • Cele i struktura kursu
 • Normy i wymagania prawne
 • Proces certyfikacji
 • Podstawowe zasady związane z zarządzaniem bezpieczeństwem łańcucha dostaw
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (SCSMS)
Dzień 2
Zasady audytu, przygotowanie i uruchomienie audytu
 • Podstawowe pojęcia i zasady audytu
 • Podejście kontrolne oparte na danych
 • Rozpoczęcie audytu
 • 1 etap audytu
 • Przygotowanie 2 etapu audytu (audyt na miejscu)
 • 2 etap audytu (część 1)
Dzień 3
Działania audytowe na miejscu
 • 2 etap audytu (część 2)
 • Komunikacja podczas audytu
 • Procedury audytu
 • Tworzenie planów testów audytu
 • Sporządzanie wyników z audytu i raportów niezgodności
Dzień 4
Zakończenie audytu
 • Dokumentowanie i ocena jakości audytu
 • Zakończenie audytu
 • Ocena planów działania przez audytora
 • Korzyści płynące z audytu wstępnego
 • Zarządzanie programem audytów wewnętrznych
 • Kompetencje i ocena audytorów
 • Zakończenie szkolenia
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Audytorzy chcący przeprowadzać i prowadzić audyty certyfikacyjne Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (SCSMS)
 • Menedżerowie lub konsultanci chcący zdobyć wiedzę na temat procesu audytu SCSMS
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymaganiami SCSMS
 • Członkowie zespołu technicznego, chcący przygotować się do audytu SCSMS
 • Doradcy i eksperci w zakresie zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
Cele szkolenia
 • Zrozumienie działania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw w oparciu o normę ISO 28000
 • Zrozumienie powiązań pomiędzy ISO 28000 a innymi standardami i wymaganiami prawnymi
 • Zapoznanie z funkcją audytora: planowanie, przeprowadzanie i monitorowanie audytu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 19011
 • Zdobycie kompetencji w prowadzeniu audytu oraz zarządzaniu zespołem audytowym
 • Zdobycie wiedzy w zakresie interpretacji wymagań ISO 28000 w kontekście audytu SCSMS
 • Zdobycie kompetencji audytora w zakresie: planowania audytu, prowadzenia audytu, sporządzania raportów i kolejnych działań po audycie zgodnie z ISO 19011
Egzamin
 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny
 • Egzamin "PECB Certified ISO 28000 Lead Auditor" w pełni spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)
 • Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Podstawowe zasady i pojęcia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (SCSMS)
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (SCSMS)
  • Podstawowe pojęcia i zasady audytu
  • Przygotowanie do audytu ISO 28000
  • Przeprowadzenie audytu ISO 28000
  • Zakończenie audytu ISO 28000
  • Zarządzanie programem audytów ISO 28000
Certyfikacja
 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu – w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia – uczestnik może ubiegać się o następujące certyfikaty: certyfikaty PECB Certified ISO 28000 Provisional Auditor, PECB Certified ISO 28000 Auditor, PECB Certified ISO 28000 Lead Auditor, PECB Certified ISO 28000 Senior Lead Auditor.
 • Uczestnik otrzyma certyfikat po zaliczeniu egzaminu i spełnieniu wszystkich innych wymagań związanych z określonym certyfikatem.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 28000 Provisional Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 28000 Lead Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w audycie
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 28000 Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 28000 Lead Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym rok pracy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
Doświadczenie w audycie
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 28000 Lead Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 28000 Lead Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym dwa lata pracy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
Doświadczenie w audycie
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 28000 Senior Lead Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 28000 Lead Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Siedem lat, w tym dwa lata pracy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
Doświadczenie w audycie
Łącznie 1000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki / doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin w języku angielskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnik otrzyma 31 punktów CDP (Continuing Professional Development).
 • Uczestnik, który nie zda egzaminu, będzie mógł ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
Cena
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
Plany Ciągłości Działania - praktyczne aspekty utrzymania, testowania i aktualizacji
Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301
Wdrożenie Planu Ciągłości Działania zgodnie z najlepszymi praktykami
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!