Szkolenie PECB Certified ISO 27701 Lead Auditor

Opanuj zasady audytu Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności według normy ISO 27701.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1

Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności (PIMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO 27701

 • Cele i struktura kursu
 • Normy i wymagania prawne
 • Proces certyfikacji
 • Podstawowe pojęcia oraz zasady dotyczące bezpieczeństwa informacji i prywatności
 • System Zarządzania Informacjami o Prywatności (PIMS)
Dzień 2
Zasady audytu, przygotowanie i uruchomienie audytu
 • Podstawowe pojęcia i zasady audytu
 • Wpływ trendów i technologii w audycie
 • Audyt oparty na dowodach
 • Audyt oparty na ryzyku
 • Rozpoczęcie audytu
 • 1 etap audytu
Dzień 3
Działania audytowe na miejscu
 • Przygotowanie 2 etapu audytu (audyt na miejscu)
 • 2 etap audytu
 • Komunikacja podczas audytu
 • Procedury audytu
 • Tworzenie planów testów audytu
Dzień 4
Zakończenie audytu
 • Sporządzanie wyników z audytu i raportów niezgodności
 • Dokumentowanie i ocena jakości audytu
 • Zakończenie audytu
 • Ocena planów działania przez audytora
 • Korzyści płynące z audytu wstępnego
 • Zarządzanie programem audytów wewnętrznych
 • Kompetencje i ocena audytorów
 • Zakończenie szkolenia
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Audytorzy chcący przeprowadzać i prowadzić audyty certyfikacyjne Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności (PIMS)
 • Menedżerowie lub konsultanci chcący zdobyć wiedzę na temat procesu audytu PIMS
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymaganiami PIMS
 • Członkowie zespołu technicznego chcący przygotować się do audytu PIMS
 • Doradcy i eksperci w zakresie ochrony danych osobowych (PII)
Cele szkolenia
 • Zrozumienie działania Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności (PIMS) w oparciu o normę ISO 27701
 • Wskazanie powiązań pomiędzy ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a innymi standardami i frameworkami
 • Zapoznanie z funkcją audytora: planowanie, przeprowadzanie i monitorowanie audytu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy ISO 19011
 • Zdobycie wiedzy w zakresie interpretacji wymagań normy ISO 27701 w kontekście audytu PIMS
Egzamin
 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny
 • Egzamin "PECB Certified ISO 27701 Lead Auditor" w pełni spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)
 • Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Podstawowe zasady i pojęcia Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności (PIMS)
  • System Zarządzania Informacjami o Prywatności (PIMS) - wymagania
  • Podstawowe pojęcia i zasady audytu
  • Przygotowanie do audytu ISO 27701
  • Przeprowadzenie audytu ISO 27701
  • Zakończenie audytu ISO 27701
  • Zarządzanie programem audytów wewnętrznych
Certyfikacja
 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu – w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia – uczestnik może ubiegać się o następujące certyfikaty: PECB Certified ISO 27701 Provisional Auditor, PECB Certified ISO 27701 Auditor, PECB Certified ISO 27701 Lead Auditor, PECB Certified ISO 27701 Senior Lead Auditor, PECB Certified ISO 27701 Master.
 • Uczestnik otrzyma certyfikat po zaliczeniu egzaminu i spełnieniu wszystkich innych wymagań związanych z określonym certyfikatem.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 27701 Provisional Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27701 Lead Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w projekcie PIMS
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 27701 Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27701 Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym rok pracy w obszarze zarządzania informacjami o prywatności
Doświadczenie w projekcie PIMS
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 27701 Lead Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27701 Lead Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym dwa lata pracy w obszarze zarządzania informacjami o prywatności
Doświadczenie w projekcie PIMS
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 27701 Senior Lead Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27701 Lead Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dziesięć lat pracy w obszarze zarządzania informacjami o prywatności
Doświadczenie w projekcie PIMS
Łącznie 1000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki / doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin w języku angielskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnik otrzyma 31 punktów CDP (Continuing Professional Development).
 • Uczestnik, który nie zda egzaminu, będzie mógł ponownie do niego przystąpić, bez ponoszenia kosztów w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
Cena
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
Szkolenie PECB Certified ISO 27701 Foundation
Poznaj zasady wdrażania i zarządzania Systemem Zarządzania Informacjami o Prywatności w oparciu o normę ISO 27701.
Szkolenie PECB Certified ISO 27701 Lead Implementer
Zdobądź wiedzę w zakresie tworzenia, wdrażania, zarządzania i utrzymywania Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności zgodnie z ISO 27701.
Szkolenie PECB Certified GDPR Foundation (RODO)
Poznaj założenia i wymagania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR).
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!