Szkolenie PECB Certified ISO 27701 Lead Implementer

Zdobądź wiedzę w zakresie tworzenia, wdrażania, zarządzania i utrzymywania Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności zgodnie z ISO 27701.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1

Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności (PIMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO 27701

 • Cele i struktura kursu
 • Normy i wymagania prawne
 • System Zarządzania Informacjami o Prywatności PIMS
 • Podstawowe pojęcia oraz zasady bezpieczeństwa informacji i prywatności
 • Inicjowanie wdrożenia PIMS
 • Zrozumienie organizacji i celów z zakresu bezpieczeństwa
 • Analiza zakresu SZBI i Deklaracji Stosowania
Dzień 2

Planowanie wdrożenia PIMS

 • Ocena wpływu na prywatność
 • Oświadczenie o stosowaniu PIMS
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Wybór metod kontroli
 • Wdrożenie kontroli
Dzień 3
Wdrożenie PIMS
 • Wdrożenie kontroli (ciąg dalszy)
 • Wdrożenie specyficznych kontroli dla kontrolerów PII
 • Wdrożenie specyficznych kontroli dla procesorów PII
Dzień 4
Kontrola, doskonalenie PIMS oraz przygotowanie do audytu certyfikacyjnego PIMS
 • Szkolenia uświadamiające i komunikacja
 • Monitorowanie, pomiar, analiza, ocena i przegląd zarządczy
 • Audyt wewnętrzny
 • Postępowanie z niezgodnościami
 • Ciągłe doskonalenie
 • Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego
 • Kompetencje i ocena wykonawców
 • Proces certyfikacji
 • Zakończenie kursu
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Menedżerowie oraz osoby zaangażowane w operacje związane z zarządzaniem prywatnością oraz danymi
 • Doradcy / eksperci chcący zdobyć wiedzę z zakresu wdrażania Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności
 • Osoby odpowiedzialne za dane osobowe (PII) w organizacjach
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymogami dotyczącymi prywatności danych
 • Członkowie zespołu PIMS w organizacji
Cele szkolenia
 • Opanowanie koncepcji, zasad, metod i technik niezbędnych do wdrażania Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności
 • Zrozumienie powiązań pomiędzy ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 a innymi standardami i frameworkami
 • Zrozumienie działania PIMS opartego na normie ISO/IEC 27701 i jej głównych procesach
 • Zdobycie wiedzy z zakresu interpretacji wymagań normy ISO 27701 w kontekście specyfiki organizacji
 • Zdobycie wiedzy z zakresu planowania, wdrażania, zarządzania, monitorowania i utrzymywania PIMS
Egzamin
 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny
 • Egzamin "PECB Certified ISO 27701 Lead implementer" w pełni spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)
 • Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Podstawowe zasady i koncepcje Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności PIMS
  • System Zarządzania Informacjami o Prywatności oraz najlepsze praktyki
  • Planowanie wdrożenia PIMS w oparciu o normę ISO 27701
  • Wdrożenie PIMS w oparciu o normę ISO 27701
  • Ocena wykonania wdrożenia, monitorowanie i pomiar ISMS w oparciu o normę ISO 27701
  • Ciągłe doskonalenie PIMS w oparciu o normę ISO 27701
  • Przygotowanie do audytu certyfikującego PIMS
Certyfikacja
 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu – w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia – uczestnik może ubiegać się o następujące certyfikaty: PECB Certified ISO 27701 Provisional Implementer, PECB Certified ISO 27701 Implementer, PECB Certified ISO 27701 Lead Implementer, PECB Certified ISO 27701 Senior Lead Implementer.
 • Uczestnik otrzyma certyfikat po zaliczeniu egzaminu i spełnieniu wszystkich innych wymagań związanych z określonym certyfikatem.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 27701 Provisional Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27701 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w projekcie PIMS
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 27701 Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27701 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym rok pracy w obszarze zarządzania informacjami o prywatności
Doświadczenie w projekcie PIMS
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 27701 Lead Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27701 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym dwa lata pracy w obszarze zarządzania informacjami o prywatności
Doświadczenie w projekcie PIMS
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 27701 Senior Lead Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27701 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Siedem lat, w tym dwa lata pracy w obszarze zarządzania informacjami o prywatności
Doświadczenie w projekcie PIMS
Łącznie 1000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki / doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin w języku angielskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnik otrzyma 31 punktów CDP (Continuing Professional Development).
 • Uczestnik, który nie zda egzaminu, będzie mógł ponownie do niego przystąpić, bez ponoszenia kosztów w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
Cena
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
Szkolenie PECB Certified ISO 27701 Foundation
Poznaj zasady wdrażania i zarządzania Systemem Zarządzania Informacjami o Prywatności w oparciu o normę ISO 27701.
Szkolenie PECB Certified ISO 27701 Lead Auditor
Opanuj zasady audytu Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności według normy ISO 27701.
Szkolenie PECB Certified GDPR Foundation (RODO)
Poznaj założenia i wymagania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO/GDPR).
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!