Szkolenie PECB Certified ISO 28000 Lead Implementer

Zdobądź wiedzę w zakresie tworzenia, wdrażania, zarządzania i utrzymywania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw zgodnie z ISO 28000.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (SCSMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO 28000
 • Cele i struktura kursu
 • Normy i wymagania prawne
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
 • Podstawowe zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
 • Inicjowanie wdrożenia SCSMS
 • Zrozumienie organizacji
Dzień 2
Planowanie wdrożenia SCSMS
 • Analiza obecnego systemu zarządzania
 • Przywództwo i zatwierdzanie projektu SCSMS
 • Zakres SCSMS
 • Zasady zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
 • Ocena ryzyka
 • Cele, zadania oraz programy
Dzień 3
Wdrożenie SCSMS
 • Struktura organizacyjna oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Ustalenie celów oraz zadań bezpieczeństwa
 • Plan komunikacji
 • Szkolenia podnoszące świadomość bezpieczeństwa w organizacji
 • Wdrożenie programu zarządzania bezpieczeństwem
 • Gotowość na wypadek sytuacji awaryjnych
 • Kontrola operacyjna
Dzień 4
Kontrola, doskonalenie SCSMS oraz przygotowanie do audytu certyfikacyjnego SCSMS
 • Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena
 • Audyt wewnętrzny
 • Przegląd zarządczy
 • Postępowanie z niezgodnościami
 • Ciągłe doskonalenie
 • Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego
 • Kompetencje i ocena wykonawców
 • Zakończenie kursu
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Menedżerowie oraz osoby zaangażowane w operacje związane z Zarządzaniem Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
 • Doradcy / eksperci chcący zdobyć wiedzę z zakresu wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
 • Osoby chcące zdobyć wiedzę na temat głównych procesów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (SCSMS)
 • Członkowie zespołu SCSMS w organizacji
Cele szkolenia
 • Zrozumienie powiązań pomiędzy ISO 28000 a innymi standardami i frameworkami
 • Opanowanie koncepcji, zasad, metod i technik niezbędnych do wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (SCSMS)
 • Zdobycie wiedzy z zakresu interpretacji wymagań normy ISO 28000 w kontekście specyfiki organizacji
 • Zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego planowania, wdrażania, zarządzania, monitorowania i utrzymywania SCSMS
Egzamin
 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny
 • Egzamin "PECB Certified ISO 28000 Lead Implementer" w pełni spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)
 • Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Podstawowe zasady i koncepcje Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw SCSMS
  • System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw (SCSMS)
  • Planowanie wdrożenia SCSMS w oparciu o normę ISO 28000
  • Wdrożenie SCSMS w oparciu o normę ISO 28000
  • Ocena wydajności, monitorowanie i pomiary SCSMS w oparciu o normę ISO 28000
  • Ciągłe doskonalenie SCSMS w oparciu o normę ISO 28000
  • Przygotowanie do audytu certyfikującego SCSMS
Certyfikacja
 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu – w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia – uczestnik może ubiegać się o następujące certyfikaty: PECB Certified ISO 2800 Provisional Implementer, PECB Certified ISO 28000 Implementer, PECB Certified ISO 28000 Lead Implementer, PECB Certified ISO 28000 Senior Lead Implementer, PECB Certified ISO 28000 Master.
 • Uczestnik otrzyma certyfikat po zaliczeniu egzaminu i spełnieniu wszystkich innych wymagań związanych z określonym certyfikatem.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 28000 Provisional Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 28000 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w projekcie SCSMS
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 28000 Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 28000 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym rok pracy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
Doświadczenie w projekcie SCSMS
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 28000 Lead Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 28000 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym dwa lata pracy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
Doświadczenie w projekcie SCSMS
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 28000 Senior Lead Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 28000 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Siedem lat, w tym dwa lata pracy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
Doświadczenie w projekcie SCSMS
Łącznie 1000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 28000 Master
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 28000 Lead Implementer + PECB ISO 28000 Lead Auditor (4 dodatkowe egzaminy z poziomu Foundation)
Doświadczenie zawodowe
Piętnaście lat, w tym dziesięć lat pracy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw Doświadczenie w projekcie SCSMS
Doświadczenie w projekcie SCSMS
Łącznie 1400 godzin (500 w audycie + 500 w projekcie)
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki / doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin w języku angielskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnik otrzyma 31 punktów CDP (Continuing Professional Development).
 • Uczestnik, który nie zda egzaminu, będzie mógł ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
Cena
 • Self-study - 1 330,00 PLN netto + VAT
Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301
Wdrożenie Planu Ciągłości Działania zgodnie z najlepszymi praktykami
Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!