Wdrożenie Planu Ciągłości Działania zgodnie z najlepszymi praktykami

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Każde z podanych zagadnień jest omawiane w formie kilkunastu minutowego wykładu, po czym następuje około 30-minutowe ćwiczenie (wszystkie ćwiczenia składają się na spójny projekt, równocześnie słuchaczom pokazywany jest projekt wzorcowy).
 • Ciągłość działania jako istotna część rozwiązań w zakresie całościowego zarządzania bezpieczeństwem i odpornością biznesu (z ang. business resilience)
 • Zarys oraz istota zarządzania ciągłością działania
 • Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania
 • Przepisy, standardy, normy i źródła dobrych praktyk
 • Planowanie i uruchomienie projektu w obszarze zarządzania ciągłością działania
 • Zdefiniowanie kontekst zarządzania organizacją
 • Określenie celów i zakresu zarządzania ciągłością w organizacji
 • Klasyczny cykl zarządzania ciągłością działania:
 • Analiza biznesowych skutków przerwania ciągłości działania organizacji (z ang. BIA - Business Impact Analysis) - ćwiczenie
  • Ocena ryzyka w obszarze ciągłości działania - identyfikacja i ocena istotności podatności oraz zagrożeń, a także funkcjonujących zabezpieczeń - ćwiczenia
  • Strategia zarządzania ciągłością działania – ćwiczenie
  • Planowanie działań w zakresie komunikacji kryzysowej
  • Plan ciągłości działania i procedury awaryjne - ćwiczenie
  • Testy – ćwiczenie zdolności odtworzeniowej organizacji
 • Model oceny dojrzałości w obszarze zarządzania ciągłością działania
 • Zdefiniowanie wymagań w zakresie ciągłości działania w kontekście powierzonych procesów (outsourcing)
 • Określenie zasad współpracy z lokalnymi służbami zarządzania kryzysowego
Adresaci szkolenia
 • Specjaliści/Menedżerowie zarządzania ryzykiem
 • Specjaliści/Menedżerowie zarządzania kryzysowego
 • Specjaliści/Menedżerowie zarządzania bezpieczeństwem
 • Specjaliści/Menedżerowie zarządzania ciągłością działania w sektorach: finansowym, przemysłowym i w administracji
Cele szkolenia
Zdobycie umiejętności:
 • zdefiniowania kontekstu zarządzania organizacją
 • identyfikacji procesów biznesowych oraz inwentaryzacji zasobów
 • analizy skutków przerwy w ciągłości działania organizacji
 • wyznaczania wymagań dla zarządzania ciągłością działania
 • identyfikacji i oceny istotności zagrożeń, podatności oraz skuteczności funkcjonujących zabezpieczeń
 • definiowania polityki zarządzania ciągłością działania
 • określania zakresu dokumentacji planów ciągłości działania
 • projektowania sceneriuszy zdarzeń i procedur awaryjnych
 • planowania i przygotowania organizacji do testów procedur awaryjnych
Co zyskujesz?
dostosowanie do specyfiki Klienta
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301
Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg wymagań normy ISO/IEC 22301
Analiza BIA - Analiza Wpływu Biznesowego
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t.z późn. zm.)
Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od RESILIA Sp. z o.o. (RESILIA) informacji dotyczących oferty RESILIA drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205, 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205 , 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.
Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t.z późn. zm.)

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od RESILIA Sp. z o.o. (RESILIA) informacji dotyczących oferty RESILIA drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205, 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205 , 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej  Polityce przetwarzania danych osobowych.