Szkolenie PECB Certified ISO 27001 Lead Implementer

Zdobądź wiedzę w zakresie tworzenia, wdrażania, zarządzania i utrzymywania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO 27001.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS/SZBI) zgodnie z wymaganiami normy ISO 27001; Inicjowanie BISMS
 • Cele i struktura kursu
 • Normy i wymagania prawne
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS)
 • Podstawowe zasady ISMS
 • Inicjowanie wdrożenia ISMS
 • Zrozumienie organizacji i celów z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • Analiza istniejącego systemu zarządzania
Dzień 2
Planowanie wdrożenia ISMS
 • Przywództwo i zatwierdzanie projektu ISMS
 • Polityka bezpieczeństwa informacji
 • Ocena ryzyka
 • Instrukcja stosowania i decyzje najwyższego kierownictwa o wdrożeniu ISMS
 • Struktura organizacyjna w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji
Dzień 3
Wdrożenie ISMS
 • Wdrożenie ramowych zasad zarządzania dokumentacją
 • Projektowanie zabezpieczeń oraz sporządzanie specyficznych dokumentów ISMS
 • Plan komunikacji
 • Szkolenia i program podnoszenia świadomości
 • Wdrożenie zabezpieczeń
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie operacyjne
Dzień 4
Kontrola, monitorowanie i pomiar ISMS oraz audyt certyfikacyjny ISMS
 • Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena
 • Audyt wewnętrzny
 • Przegląd zarządczy
 • Postępowanie z niezgodnościami
 • Ciągłe doskonalenie
 • Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego
 • Kompetencje i ocena wykonawców
 • Zakończenie kursu
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Menedżerowie i konsultanci wspierający organizację we wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS/SZBI)
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacji
 • Eksperci / doradcy specjalizujący się w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji
 • Członkowie zespołu bezpieczeństwa informacji
Cele szkolenia
 • Zrozumienie zasad wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS/SZBI)
 • Dogłębne zrozumienie pojęć, podejść, standardów, metod i technik związanych z ISMS
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do wspierania organizacji we wdrożeniu, zarządzaniu i utrzymaniu ISMS
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do zarządzania zespołem odpowiedzialnym za wdrożenie ISMS
Egzamin
 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny
 • Egzamin "PECB Certified ISO 27001 Lead Implementer" spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP). Egzamin obejmuje następujące dziedziny kompetencji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS/SZBI)
  • Obszar 2: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz najlepsze praktyki w oparciu ISO 27001
  • Obszar 3: Planowanie ISMS w oparciu o ISO 27001
  • Obszar 4: Wdrożenie ISMS w oparciu o ISO 27001
  • Obszar 5: Ocena funkcjonowania, monitorowanie i pomiar ISMS w oparciu o ISO 27001
  • Obszar 6: Stałe doskonalenie ISMS w oparciu o ISO 27001
  • Obszar 7: Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego ISMS
Certyfikacja
 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional Implementer, PECB Certified ISO/IEC 27001 Implementer lub PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer, w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia
 • Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzamin i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27001 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w projekcie ISMS
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27001 Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27001 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym 1 rok pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji
Doświadczenie w projekcie ISMS
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27001 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym 2 lata pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji
Doświadczenie w projekcie ISMS
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27001 Master
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27001 Lead Implementer lub równoważny oraz PECB Certified ISO 27001 Lead Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dziesięć lat, w tym 6 lata pracy w obszarze ciągłości działania
Doświadczenie w projekcie ISMS
Łącznie 500 godzin (w projekcie i audycie)
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Doświadczenie w projektach SZBI powinno być zgodne z najlepszymi praktykami wdrożeniowymi i obejmować następujące zadania:
 1. Przygotowanie business case o wdrożeniu SZBI
 2. Zarządzanie projektem wdrożenia SZBI
 3. Wdrażanie SZBI
 4. Zarządzanie udokumentowanymi informacjami
 5. Wdrażanie mierników
 6. Wdrażanie działań naprawczych
 7. Przeprowadzanie przeglądu zarządzania
 8. Zarządzanie wydajnością SZBI
 9. Zarządzanie zespołem SZBI
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte są w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 31 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, po spełnieniu pewnych wymagań.
 • Szkolenie dostępne jest również w formie online. W kwestii ustalenia szczegółów oraz terminu szkolenia, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony.
 • W przypadku utworzenia się grupy szkoleniowej, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie innym, niż ten, który został podany w Terminarzu szkoleń.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne i online z trenerem - 5; szkolenia self-study - 1.
Cena brutto
 • Stacjonarne - 6 150,00 PLN
 • Szkolenie online - 5 610,00 PLN
 • Self-study ze wsparciem trenera - 4 880,00 PLN
 • Self-study - 3 325,00 PLN
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - wdrożenie i utrzymanie wg normy ISO 27001
Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - szkolenie dla audytorów wewnętrznych
Szkolenie PECB Certified ISO 27001:2022 Transition / przejście na aktualną normę
Zdobądź wiedzę niezbędną do wsparcia organizacji w procesie przejścia z normy ISO 27001:2013 na 27001:2022.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:


  Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Usługi Newsletter i akceptuję go w całości.  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
   nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
   prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
   tym przesyłania informacji handlowych, w formie:
   Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
   otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
   momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
   o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
   kontakt@resilia.pl


   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
   o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
   webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.