Szkolenie PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer

Zdobądź wiedzę w zakresie tworzenia, wdrażania, zarządzania i utrzymywania Systemu Zarządzania Ciągłością Działania w oparciu o normę ISO 22301.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO 22301; Inicjowanie BCMS
 • Cel i struktura kursu
 • Normy i wymagania prawne
 • System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)
 • Podstawowe pojęcia i zasady
 • Inicjowanie wdrożenia BCMS
 • Zrozumienie organizacji
 • Analiza istniejącego systemu zarządzania
 • Zakres BCMS
Dzień 2
Planowanie wdrożenia BCMS
 • Przywództwo i zaangażowanie
 • Polityki ciągłości działania
 • Struktura organizacyjna
 • Zarządzanie dokumentacją
 • Kompetencje i świadomość
 • Analiza wpływu na biznes (BIA)
 • Ocena ryzyka
Dzień 3
Wdrożenie BCMS
 • Strategia ciągłości działania
 • Środki ochrony i minimalizowania skutków
 • Plany i procedury ciągłości działania
 • Plany reagowania na incydenty
 • Plany reagowania na sytuacje awaryjne
 • Plany zarządzania kryzysowego
 • Plany odzyskiwania informacji
 • Plany przywrócenia
 • Plany komunikacji
Dzień 4
Kontrola, monitorowanie, pomiar i doskonalenie BCMS oraz audyt certyfikacyjny BCMS
 • Testy i ćwiczenia
 • Pomiar i monitorowanie BCMS
 • Audyt wewnętrzny
 • Przegląd zarządzania
 • Ciągłe doskonalenie
 • Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego
 • Kompetencje i ocena wykonawców
 • Zakończenie kursu
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Menedżerowie i konsultanci wspierający organizację we wdrażaniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ciągłością działania w organizacji
 • Członkowie zespołu ds. ciągłości działania
 • Eksperci / doradcy specjalizujący się w zarządzaniu ciągłością działania
Cele szkolenia
 • Zrozumienie, w jaki sposób należy interpretować wymagania ISO 22301 w kontekście specyfiki organizacji
 • Dogłębne zrozumienie pojęć, podejść, standardów, metod i technik niezbędnych do wdrożenia oraz efektywnego zarządzania BCMS
 • Zrozumienie relacji pomiędzy komponentami BCMS i zgodnością z innymi wymaganiami
 • Zdobycie wiedzy i najlepszych praktyk niezbędnych do wspierania organizacji we wdrożeniu BCMS
Egzamin
 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny
 • Egzamin "PECB Certified ISO 22301 Lead Implementer" spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP). Egzamin obejmuje następujące dziedziny kompetencji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dotyczące Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)
  • Obszar 2: System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS)
  • Obszar 3: Planowanie wdrożenia BCMS w oparciu o ISO 22301
  • Obszar 4: Wdrożenie BCMS w oparciu o ISO 22301
  • Obszar 5: Ocena funkcjonowania, monitorowanie i pomiar BCMS w oparciu o ISO 22301
  • Obszar 6: Stałe doskonalenie BCMS w oparciu o ISO 22301
  • Obszar 7: Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego BCMS
Certyfikacja
 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty Certified ISO/IEC 22301 Provisional Implementer, Certified ISO/IEC 22301 Implementer lub Certified ISO/IEC 22301 Lead Implementer, w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia.
 • Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzaminy i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem.
 
Nazwa certyfikatu
PECB ISO 22301 Provisional Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 22301 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w projekcie SZCD
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB ISO 22301 Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 22301 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym 1 rok pracy w obszarze ciągłości działania
Doświadczenie w projekcie SZCD
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB ISO 22301 Lead Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 22301 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym 2 lata pracy w obszarze ciągłości działania
Doświadczenie w projekcie SZCD
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certifies ISO 22301 Master
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 22301 Lead Implementer lub równoważny oraz PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dziesięć lat, w tym 6 lata pracy w obszarze ciągłości działania
Doświadczenie w projekcie SZCD
Łącznie 500 godzin (w projekcie i audycie)
Inne wymagania
Doświadczenie w projektach SZCD może zostać uznane za ważne, jeśli  będzie zgodne z najlepszymi praktykami wdrożeniowymi i obejmowało następujące działania:
 1. Sporządzanie planu SZCD
 2. Rozpoczęcie wdrożenia systemu SZCD
 3. Wdrażanie systemu SZCD
 4. Monitorowanie i zarządzanie wdrożeniem SZCD
 5. Ciągłe doskonalenie systemu SZCD
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki / doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 31 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, po spełnieniu pewnych wymagań.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne i online z trenerem - 5; szkolenia self-study i e-learning - 1.
Cena
 • Stacjonarne - 6 150,00 PLN netto + VAT
 • Szkolenie online - 5 610,00 PLN netto + VAT
 • Self-study ze wsparciem trenera - 4 880,00 PLN netto + VAT
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
 • E-learning - 4 880,00 PLN netto + VAT
Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301
Wdrożenie Planu Ciągłości Działania zgodnie z najlepszymi praktykami
Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!