Kim jest CISO i dlaczego odgrywa kluczową rolę w organizacji?

clock 6m 15s

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, gdzie cyberzagrożenia są stale obecne, rola CISO (Chief Information Security Officer) staje się kluczowym elementem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji. W artykule tym przyjrzymy się dokładnie kim jest CISO, jakie są jego główne obowiązki oraz dlaczego funkcja ta jest niezwykle istotna dla każdej organizacji.

Kim jest CISO? Definicja

CISO, czyli szef bezpieczeństwa informacji, to najwyższy rangą specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w organizacji. Jego zadaniem jest nadzorowanie i aktywne zarządzanie wszystkimi obszarami bezpieczeństwa informacji, w tym ochroną danych, identyfikacją zagrożeń oraz reagowaniem na incydenty.

Czym dokładnie zajmuje się CISO?

Do listy obowiązków CISO należy szereg kluczowych zadań, które obejmują między innymi:

1. Kreowanie i wdrażanie strategii bezpieczeństwa

CISO odpowiada za opracowywanie i wdrażanie strategicznych planów bezpieczeństwa informacji. Jest to proces obejmujący analizę ryzyka, identyfikację słabych punktów oraz określanie celów bezpieczeństwa. Strategia ta powinna być przystosowana do specyfiki działalności firmy, stale aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się warunków oraz ewoluujących cyberzagrożeń.

2. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa

Skuteczne zarządzanie ryzykiem to jedno z najważniejszych zadań CISO, obejmujące ciągłe monitorowanie środowiska bezpieczeństwa, identyfikację nowych ryzyk i dostosowywanie strategii w celu minimalizacji potencjalnych incydentów.

Przeczytaj również: Norma ISO 27005 – czym jest i jaką rolę odgrywa w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji?

3. Monitorowanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa

Szef bezpieczeństwa informacji nadzoruje reakcję na incydenty bezpieczeństwa, zapewniając szybką identyfikację, analizę i eliminację niechcianych zdarzeń. Do jego zadań należy również prowadzenie rejestru zagrożeń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

4. Ochrona danych

CISO ma za zadanie zapewnić, że przetwarzane przez firmę dane, zarówno wewnętrzne, jak i klientów, są odpowiednio zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i obowiązującymi w organizacji procedurami.

5. Wdrożenie technologii bezpieczeństwa

CISO jest odpowiedzialny za implementację nowoczesnych technologii bezpieczeństwa, takich jak systemy detekcji intruzów, firewalle i rozwiązania antywirusowe. Jego celem jest zagwarantowanie, że organizacja jest zawsze krok przed potencjalnymi zagrożeniami.

6. Budowanie świadomości cyberbezpieczeństwa

Szef bezpieczeństwa informacji odpowiada również za realizację programów podnoszących świadomość cyberbezpieczeństwa wśród personelu. W ramach tych działań CISO między innymi dokonuje diagnozy kompetencji pracowników, prowadzi działania edukacyjne i budujące umiejętności w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego oraz przeprowadza kampanie phishingowe lub inne akcje mające na celu weryfikację wiedzy.

7. Opracowywanie procedur bezpieczeństwa

Do obowiązków CISO należy opracowywanie procedur z zakresu cyberbezpieczeństwa, ich aktualizacja i dostosowywanie do zmian w organizacji, postępu technologicznego, przepisów prawa czy innych czynników zewnętrznych.

8. Zapewnienie zgodności

Chief Information Security Officer odpowiadania także za monitorowanie oraz zapewnienie zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak KSC, KNF, RODO, NIS2, DORA czy Cyber Resilience Act.

Dlaczego rola CISO jest kluczowa?

Rola CISO nabiera szczególnego znaczenia, przejmując obowiązki, które wcześniej należały do działu informatycznego, a które dziś nie sposób, aby ze względu na ich złożoność i specyfikę, były realizowane przez zespół typowo techniczny. Zatrudnienie czy też powołanie CISO staje się też coraz bardziej istotne z takich powodów jak:

1. Wzrost zagrożeń cybernetycznych

W obliczu szybkiego rozwoju technologii, rośnie także liczba zagrożeń cybernetycznych. CISO odgrywa kluczową rolę w ochronie przed atakami hakerów i innymi formami cyberprzestępczości.

Przeczytaj również: Najpopularniejsze metody ataków hakerskich na firmy i ich klientów

2. Ochrona reputacji organizacji

Incydenty związane z bezpieczeństwem informacji mogą znacząco wpłynąć na wizerunek organizacji. CISO pracuje nad tym, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić, że dane klientów są bezpieczne. CISO buduje zaufanie do organizacji poprzez komunikację z interesariuszami, edukację pracowników i promowanie kultury bezpieczeństwa.

3. Zgodność z przepisami

Wraz z rosnącą liczbą regulacji dotyczących ochrony danych, CISO musi zadbać o zgodność z obowiązującymi przepisami. Jest to kluczowe zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i wizerunkowego. CISO analizuje wymogi prawne, dostosowując do nich polityki i procedury, a także współpracuje z organami nadzorczymi oraz audytorami.

Jak zostać CISO?

Jeśli aspirujesz do roli CISO, warto podjąć kilka kluczowych kroków:

1. Edukacja i certyfikaty

Przede wszystkim należy zdobyć odpowiednie wykształcenie i certyfikacje. Od kandydatów na stanowisko CISO zazwyczaj wymaga się posiadania przynajmniej kilku certyfikatów. Jako doświadczeni praktycy polecamy takie jak:

    • CISSP (Certified Information Systems Security Professional),
    • CISM (Certified Information Security Manager),
    • CISRM Certified Information Systems Risk Manager,
    • PECB Certified Chief Information Security Officer,
    • CCNA Security (Cisco Certified Network Associate).

Sprawdź także: certyfikowane szkolenie PECB, które pomoże Ci zostać CISO

2. Doświadczenie praktyczne

Niestety samo posiadanie certyfikatów nie wystarczy. Zazwyczaj rolę CISO obejmują osoby mające co najmniej 7-letnie doświadczenie w branży IT lub cyberbezpieczeństwa. Ważne jest też, aby kandydat na to stanowisko posiadał umiejętności techniczne, wiedzę w zakresie systemów bezpieczeństwa, projektowania i wdrażania sieciowej architektury czy w obszarze obowiązujących norm i standardów.

3. Umiejętności lidera

Chief Information Security Officer musi być nie tylko ekspertem ds. cyberbezpieczeństwa, ale również skutecznym liderem. Umiejętności zarządzania zespołem i podejmowania strategicznych decyzji są bardzo ważne dla osiągnięcia sukcesu w tej roli.

Co zamiast szefa bezpieczeństwa informacji?

Z kolei jeśli czytasz ten artykuł, ponieważ jesteś zainteresowany powołaniem CISO w swojej organizacji, to oczywiście powinieneś zwrócić uwagę na kompetencje i wymagania, o których pisaliśmy wyżej.

Warto jednak w tym miejscu wspomnieć, że istnieją inne skuteczne i sprawdzone metody, które zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa, jednocześnie zwalniając organizację z konieczności zatrudnienia wewnętrznego pracownika. Mowa tutaj o zleceniu zadań CISO firmie zewnętrznej, specjalizującej się w cyberbezpieczeństwie.

Rozwiązanie to może okazać się wręcz konieczne ze względu na wzmożony popyt na ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa i tym samym trudności związane z zatrudnieniem wykwalifikowanego specjalisty, który spełniałby wszystkie wymagania.

Przeczytaj również: Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo w firmie, gdy na rynku brakuje specjalistów?

Outsourcing wirtualnego CISO (zwanego zazwyczaj VCISO) stanowi zatem alternatywę, która ma wiele dodatkowych zalet. Po pierwsze, zapewnia dostęp do doświadczonych i kompetentnych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa. Po drugie zlecenie zadań CISO może być bardziej opłacalne niż zatrudnienie i utrzymanie stanowiska własnego eksperta. Po trzecie outsourcing cyberbezpieczeństwa daje możliwość korzystania z najnowszych technologii i rozwiązań, na które organizacje często nie mają budżetu.

Przeczytaj również: Outsourcing cyberbezpieczeństwa – czy warto z niego korzystać?

CISO odzwierciedla dojrzałość organizacji

Podsumowując, rola szefa bezpieczeństwa informacji jest kluczowa dla skutecznego zarządzania cyberbezpieczeństwem, zwłaszcza w obliczu rosnących zagrożeń cyfrowych. CISO nie tylko chroni dane i reputację firmy, ale także stanowi nieodzowny element sukcesu w dzisiejszym zglobalizowanym środowisku biznesowym. Bezpieczeństwo informacji staje się priorytetem, a wybór między zatrudnieniem wewnętrznego CISO a outsourcingiem to decyzja strategiczna dla każdej organizacji.


Cyberbezpieczeństwo w firmie


Sprawdź, jeśli szukasz wsparcia w zakresie:

Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!