Szkolenie PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor

Opanuj zasady audytu Systemu Zarządzania Zgodnością Łańcucha Dostaw według normy ISO 37301.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Zgodnością (CMS zgodnie z wymaganiami normy ISO 37301)
 • Cele i struktura kursu
 • Normy i wymagania prawne
 • Proces certyfikacji
 • Wprowadzenie do systemu zarządzania zgodnością (CMS) zgodnie z wymaganiami normy ISO 37301
 • Przegląd wymagań ISO 37301 — Punkty 4-10
Dzień 2

Zasady audytu, przygotowanie i uruchomienie audy

 • Podstawowe pojęcia i zasady audytu
 • Wpływ trendów i technologii w audycie
 • Audyt oparty na dowodach
 • Audyt oparty na ryzyku
 • Rozpoczęcie audytu
 • 1 etap audytu
Dzień 3
Działania audytowe na miejscu
 • Przygotowanie 2 etapu audytu
 • 2 etap audytu
 • Komunikacja podczas audytu
 • Procedury audytu
 • Tworzenie planów testów audytu
Dzień 4
Zakończenie audytu
 • Sporządzanie wyników z audytu i raportów niezgodności
 • Dokumentowanie i ocena jakości audytu
 • Zakończenie audytu
 • Ocena planów działania przez audytora
 • Korzyści płynące z audytu wstępnego
 • Zarządzanie programem audytów wewnętrznych
 • Zakończenie szkolenia
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Audytorzy chcący przeprowadzać i prowadzić audyty certyfikacyjne Systemu Zarządzania Zgodnością (CMS)
 • Menedżerowie i konsultanci chcący zdobyć wiedzę na temat procesu audytu CMS
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymaganiami ISO 37301 w organizacji
 • Członkowie zespołu technicznego chcący przygotować się do audytu CMS
 • Doradcy / eksperci w zakresie utrzymania zgodności
Cele szkolenia
 • Zrozumienie działania Systemu Zarządzania Zgodnością (CMS) w oparciu o normę ISO 37301
 • Zdobycie wiedzy na temat korelacji pomiędzy ISO/IEC 37301 a innymi standardami i frameworkami
 • Zrozumienie roli audytora w planowaniu, prowadzeniu i kontynuacji zadań związanych z audytem CMS zgodnie z ISO 19011
 • Zdobycie wiedzy z zakresu interpretacji wymagań ISO 37301 w kontekście audytu CMS
 • Zdobycie wiedzy z zakresu planowania audytu, kierowania zespołem audytorów, sporządzania raportów niezgodności i kontynuowania działań w procesie audytu
 • Zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia działań z należytą starannością zawodową podczas audytu
Egzamin
 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny
 • Egzamin "PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor" w pełni spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)
 • Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Podstawowe zasady i pojęcia Systemu Zarządzania Zgodnością
  • Wymagania Systemu Zarządzania Zgodnością
  • Podstawowe pojęcia i zasady audytu
  • Przygotowanie do audytu ISO 37301
  • Przeprowadzenie audytu ISO 37301
  • Zakończenie audytu ISO 37301Zarządzanie programem audytów wewnętrznych
Certyfikacja
 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu – w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia – uczestnik może ubiegać się o następujące certyfikaty: PECB Certified ISO 37301 Provisional Auditor, PECB Certified ISO 37301 Auditor, PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor, PECB Certified ISO 37301 Senior Lead Auditor.
 • Uczestnik otrzyma certyfikat po zaliczeniu egzaminu i spełnieniu wszystkich innych wymagań związanych z określonym certyfikatem.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 37301 Provisional Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 37301 Lead Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w projekcie audytowym
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 37301 Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 37301 Lead Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym rok pracy w obszarze zarządzania zgodnością
Doświadczenie w projekcie audytowym
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 37301 Lead Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 37301 Lead Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym dwa lata pracy w obszarze zarządzania zgodnością
Doświadczenie w projekcie audytowym
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 37301 Senior Lead Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 37301 Lead Auditor lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dziesięć lat pracy w obszarze zarządzania zgodnością
Doświadczenie w projekcie audytowym
Łącznie 1000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki / doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin w języku angielskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnik otrzyma 31 punktów CDP (Continuing Professional Development).
 • Uczestnik, który nie zda egzaminu, będzie mógł ponownie do niego przystąpić, bez ponoszenia kosztów w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
Cena
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
Praktyczne metody identyfikacji i oceny ryzyka wg normy ISO 31010
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO 27005
Szkolenie PECB Certified ISO 31000 Foundation
Poznaj zasady wdrażania i zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!