PECB Ocena ryzyka w oparciu o metodykę EBIOS

Pozyskanie umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka w oparciu o metodykę EBIOS.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do oceny ryzyka zgodnie z metodyką EBIOS
Dzień 2
Przeprowadzenie oceny ryzyka zgodnie z metodyką EBIOS
Dzień 3
Warsztaty w oparciu o studia przypadków i egzamin EBIOS
Adresaci szkolenia
 • Osoby chcące zdobyć wiedzę i zrozumieć podstawowe pojęcia zarządzania ryzykiem
 • Osoby uczestniczące w procesie oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji metodą EBIOS
 • Menedżerowie starający się zrozumieć technikę oceny ryzyka opartej na metodzie EBIOS
 • Menedżerowie pragnący opanować techniki analizy i przekazywania wyników oceny ryzyka opartej na metodzie EBIOS
Cele szkolenia
 • Zrozumienie pojęć i podstawowych zasad zarządzania ryzykiem związanych z zastosowaniem metodyki EBIOS
 • Zrozumienie i wyjaśnienie wyników oraz głównych rezultatów oceny ryzyka zgodnie z metodyką EBIOS
 • Pozyskanie niezbędnych umiejętności do przeprowadzenia oceny ryzyka zgodnie z metodyką EBIOS
 • Zdobycie niezbędnych umiejętności do zarządzania ryzykami w bezpieczeństwie informacji
 • Rozwinięcie umiejętności niezbędnych do analizy oraz prezentacji wyników oceny ryzyka metodą EBIOS
Egzamin
 • Czas trwania: 2 godziny
 • Egzamin "PECB Certified EBIOS Risk Manager" spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP). Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i koncepcje zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji
  • Obszar 2: Zasady zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwem informacji zgodnie z metodyką EBIOS
  • Obszar 3: Ocena bezpieczeństwa informacji z użyciem metody EBIOS
  • Obszar 4: Ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji - ocena i identyfikacja zabezpieczeń
  • Obszar 5: Postępowanie z ryzykiem bezpieczeństwa informacji w oparciu o metodykę EBIOS
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat egzaminu zapraszamy do zapoznania się z "Polityką i zasadami egzaminu"
Certyfikacja
 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty PECB EBIOS Provisional Risk Manager lub PECB EBIOS Risk Manager, w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia
 • Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzaminy i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem
Nazwa certyfikatu
PECB EBIOS Provisional Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB EBIOS Risk Manager
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w projekcie EBIOS
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB EBIOS Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB EBIOS Risk Manager
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata 1 rok pracy w obszarze EBIOS
Doświadczenie w projekcie EBIOS
Łącznie 200 godzin w ramach obszarze EBIOS
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Aby doświadczenie w projektach EBIOS można było uznać  za ważne, czynności związane z oceną ryzyka powinny być zgodne z najlepszymi praktykami wdrożeniowymi i obejmować:
 1. Zdefiniowanie podejścia do zarządzania ryzykiem
 2. Zaprojektowanie i wdrożenie ogólnego procesu zarządzania ryzykiem w organizacji
 3. Zdefiniowanie kryteriów oceny ryzyka
 4. Przeprowadzanie oceny ryzyka
 5. Identyfikacja aktywów, zagrożeń, istniejących mechanizmów kontrolnych, słabych punktów i skutków (wpływów)
 6. Ocena skutków i prawdopodobieństwa incydentów
 7. Ocena możliwości postępowania z ryzykiem
 8. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania ryzykiem
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za certyfikację są wliczone w cenę szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymują kopię oficjalnej dokumentacji opisującej metodykę EBIOS wydanej przez ASI, a także komplet materiałów szkoleniowych zawierających ponad 250 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 21 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, po spełnieniu pewnych wymagań.
 • Szkolenie dostępne jest również formie online. W kwestii ustalenia szczegółów oraz terminu szkolenia, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony.
 • W przypadku utworzenia się grupy szkoleniowej, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie innym, niż ten, który został podany w Terminarzu szkoleń.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne - 5; szkolenie online z trenerem - 3.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - wdrożenie i utrzymanie wg normy ISO 27001
Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - szkolenie dla audytorów wewnętrznych
Szkolenie przygotowujące do egzaminu CISSP
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
  nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
  prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
  tym przesyłania informacji handlowych, w formie:  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
  otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
  momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
  o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
  kontakt@resilia.pl

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
  o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
  webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.