Szkolenie PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager

Opanuj zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji w oparciu o wymagania normy ISO/IEC 27035.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 27035
 • Cele i struktura kursu
 • Normy i ramy regulacyjne
 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • Procesy podstawowe ISO/IEC 27035
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa informacji
 • Powiązanie z ciągłością działania
 • Kwestie prawne i etyczne
Dzień 2
Zaprojektowanie i przygotowanie planu zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • Inicjowanie procesu zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji 
 • Zrozumienie organizacji i wyjaśnienie celów zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • Planowanie i przygotowanie
 • Role i funkcje
 • Zasady i procedury
Dzień 3
Wdrażanie procesu zarządzania incydentami i obsługi incydentów bezpieczeństwa informacji
 • Planowanie komunikacji
 • Pierwsze kroki wdrożeniowe
 • Wdrażanie elementów wsparcia
 • Wykrywanie i raportowanie
 • Ocena i decyzje
 • Odpowiedzi
 • Wyciągnięte wnioski
 • Przejście do operacji
Day 4
Monitorowanie i ciągłe doskonalenie planu zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • Dalsza analiza
 • Analiza wyciągniętych wniosków
 • Działania naprawcze
 • Kompetencje i ocena menedżerów incydentów
 • Zakończenie szkolenia
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Menedżerowie ds. incydentów bezpieczeństwa informacji
 • Menedżerowie IT
 • Audytorzy IT
 • Menedżerowie chcący utworzyć zespół reagowania na incydenty (ang. Incident Response Team - IRT)
 • Menedżerowie chcący dowiedzieć się więcej o prowadzeniu skutecznych IRT
 • Menedżerowie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Specjaliści ds. administrowania systemami informatycznymi
 • Specjaliści ds. administracji sieciami IT
 • Członkowie zespołów reagowania na incydenty
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji
Cele szkolenia
 • Zapoznanie z pojęciami, podejściami, standardami i metodami umożliwiającymi skuteczne zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27035
 • Poznanie zależności pomiędzy ISO/IEC 27035 a innymi standardami i frameworkami
 • Zdobycie specjalistycznej wiedzy do wspierania organizacji w skutecznym wdrażaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu planu reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji
 • Zdobycie kompetencji do skutecznego doradzania organizacjom w zakresie zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 • Zrozumienie znaczenia, jakie niesie ze sobą wdrożenie dobrze zorganizowanych procedur i polityk dla procesów zarządzania incydentami
 • Poszerzenie specjalistycznej wiedzy w zakresie skutecznego zarządzania zespołem reagowania na incydenty
Egzamin
 • Czas trwania: 3 godz.
 • Egzamin „PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager” w pełni spełnia wymagania Programu Egzaminacji i Certyfikacji PECB (ECP). Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i koncepcje zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
  • Obszar 2: Najlepsze praktyki zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji w oparciu o normę ISO/IEC 27035
  • Obszar 3: Projektowanie i rozwijanie procesu zarządzania incydentami organizacyjnymi w oparciu o ISO/IEC 27035
  • Obszar 4: Przygotowanie do incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji i wdrożenie planu zarządzania incydentami
  • Obszar 5: Wdrażanie procesu zarządzania incydentami i obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji
  • Obszar 6: Pomiar i monitorowanie wydajności
  • Obszar 7: Doskonalenie procesów i działań związanych z zarządzaniem incydentami
Certyfikacja
Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu można ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełnieniu wymagań  wybranej kwalifikacji uczestnicy szkolenia mogą otrzymać certyfikat.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27035 Provisional Incident Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w projekcie zarządzania incydentami w bezpieczeństwie informacji
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27035 Incident Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata 1 rok pracy w obszarze zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji
Doświadczenie w projekcie zarządzania incydentami w bezpieczeństwie informacji
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager
Doświadczenie zawodowe
5 lat w tym 2 lata pracy w obszarze zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji
Doświadczenie w projekcie zarządzania incydentami w bezpieczeństwie informacji
łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27035 Senior Lead Incident Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager
Doświadczenie zawodowe
10 lat w tym 7 lat pracy w obszarze zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji
Doświadczenie w projekcie zarządzania incydentami w bezpieczeństwie informacji
łącznie 1 000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Doświadczenie w obszarze zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji może zostać uznane, jeśli działania  były zgodne z najlepszymi praktykami wdrażania i zarządzania oraz obejmowały następujące elementy:
 1. Opracowanie planu zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji
 2. Wdrażanie procesów zarządzania incydentami bezpieczeństwa informacji
 3. Zarządzanie procesami incydentów bezpieczeństwa informacji
 4. Prowadzenie dochodzeń kryminalistycznych
 5. Monitorowanie i analizowanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem
 6. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i trendów bezpieczeństwa
 7. Ocena podatności
 8. Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem
 9. Wdrażanie działań naprawczych lub zapobiegawczych
 10. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych
 11. Zarządzanie zespołem reagowania na incydenty
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.
 • Szkolenie dostępne jest również w formie online. W kwestii ustalenia szczegółów oraz terminu szkolenia, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony.
 • W przypadku utworzenia się grupy szkoleniowej, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie innym, niż ten, który został podany w Terminarzu szkoleń.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne i online z trenerem - 5; szkolenia self-study - 1.
Cena brutto
 • Stacjonarne - 6 150,00 PLN
 • Szkolenie online - 5 610,00 PLN
 • Self-study ze wsparciem trenera - 4 880,00 PLN
 • Self-study - 3 325,00 PLN
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - wdrożenie i utrzymanie wg normy ISO 27001
Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - szkolenie dla audytorów wewnętrznych
Szkolenie PECB Certified ISO 27001:2022 Transition / przejście na aktualną normę
Zdobądź wiedzę niezbędną do wsparcia organizacji w procesie przejścia z normy ISO 27001:2013 na 27001:2022.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:


  Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Usługi Newsletter i akceptuję go w całości.  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
   nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
   prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
   tym przesyłania informacji handlowych, w formie:
   Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
   otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
   momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
   o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
   kontakt@resilia.pl


   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
   o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
   webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.