Szkolenie PECB Certified ISO 27005 Risk Manager

Opanuj podstawowe zasady oraz koncepcje oceny ryzyka i optymalizacji procesów zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w oparciu o ISO/IEC 27005.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do programu zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO/IEC 27005
 • Cele i struktura kursu
 • Pojęcia i definicje ryzyka
 • Standardy i ramy regulacyjne
 • Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem
 • Zrozumienie kontekstu organizacji
Dzień 2
Wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem opartego na wymaganiach normy ISO/IEC 27005
 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza i ocena ryzyka
 • Ocena ryzyka za pomocą metody ilościowej
 • Postępowanie z ryzykiem
 • Akceptacja ryzyka i zarządzanie ryzykiem rezydualnym
 • Informowanie na temat ryzyk bezpieczeństwa informacji
 • Monitorowanie i przegląd ryzyk
Dzień 3
Przegląd różnych metod oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji. Egzamin certyfikacyjny
 • Prezentacja metody OCTAVE
 • Prezentacja metody MEHARI
 • Prezentacja metody EBIOS
 • Prezentacja ujednoliconej metody TRA
 • Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Kierownicy ds. zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Członkowie zespołu bezpieczeństwa informacji
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, zgodność i ryzyko w organizacji
 • Osoby wdrażające ISO/IEC 27001, dążące do zgodności z wymaganiami normy ISO/IEC 27001 lub zaangażowane w proces zarządzania ryzykiem
 • Specjaliści IT
 • Konsultanci IT
Cele szkolenia
 • Zrozumienie zależności pomiędzy zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji a kontrolą bezpieczeństwa
 • Zapoznanie z pojęciami, podejściami, standardami i metodami niezbędnymi do efektywnego zarządzania ryzykiem zgodnie z ISO 27005
 • Zrozumienie wymagań zawartych w ISO 27005 dotyczących zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji
 • Zdobycie umiejętności do skutecznego doradzania organizacjom w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji
Egzamin
 • Czas trwania egzaminu: 2 godziny
 • Egzamin "PECB Certified ISO 27005 Risk Manager" spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP). Egzamin obejmuje następujące dziedziny kompetencji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i metody zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji
  • Obszar 2: Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem
  • Obszar 3: Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa informacji zgodnie z ISO 27005
  • Obszar 4: Inne metody oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji
Certyfikacja
 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty PECB Certified ISO/IEC 27005 Provisional Risk Manager lub PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager, w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia
 • Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzaminy i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem
Nazwa certyfikatu
PECB ISO 27005 Provisional Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27005 Risk Manager
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w szacowaniu ryzyka
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB ISO 27005 Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 27005 Risk Manager
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata 1 rok pracy w obszarze zarządzania ryzykiem
Doświadczenie w szacowaniu ryzyka
Łącznie 200 godzin w obszarze zarządzania ryzykiem
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa informacji może było uznać za ważne, jeśli wykonywane zadania były zgodne z najlepszymi praktykami wdrażania i zarządzania oraz obejmowały:
 1. Zdefiniowanie podejścia do zarządzania ryzykiem
 2. Zaprojektowanie i wdrożenie ogólnego procesu zarządzania ryzykiem w organizacji
 3. Definiowanie kryteriów oceny ryzyka
 4. Przeprowadzanie oceny ryzyka
 5. Identyfikację aktywów, zagrożeń, istniejących mechanizmów kontrolnych, słabych punktów i konsekwencji (wpływów)
 6. Ocenę konsekwencji i prawdopodobieństwa incydentów
 7. Ocenę możliwości postępowania z ryzykiem
 8. Wybór i wdrażanie kontroli bezpieczeństwa informacji
 9. Wykonywanie przeglądów zarządzania ryzykiem
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 350 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, po spełnieniu pewnych wymagań.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 21 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Szkolenie dostępne jest również w formie online. W kwestii ustalenia szczegółów oraz terminu szkolenia, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony.
 • W przypadku utworzenia się grupy szkoleniowej, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie innym, niż ten, który został podany w Terminarzu szkoleń.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne i online z trenerem - 5; szkolenia self-study - 1.
Cena brutto
 • Stacjonarne - 4 185,00 PLN
 • Szkolenie online - 3 370,00 PLN
 • Self-study ze wsparciem trenera - 2 930,00 PLN
 • Self-study - 1 995,00 PLN
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - wdrożenie i utrzymanie wg normy ISO 27001
Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - szkolenie dla audytorów wewnętrznych
Szkolenie PECB Certified ISO 27001:2022 Transition / przejście na aktualną normę
Zdobądź wiedzę niezbędną do wsparcia organizacji w procesie przejścia z normy ISO 27001:2013 na 27001:2022.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:


  Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Usługi Newsletter i akceptuję go w całości.  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
   nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
   prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
   tym przesyłania informacji handlowych, w formie:
   Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
   otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
   momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
   o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
   kontakt@resilia.pl


   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
   o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
   webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.