Szkolenie PECB Certified ISO 27005 Lead Risk Manager

Zdobądź niezbędną wiedzę i poznaj najlepsze praktyki z zakresu oceny ryzyka oraz optymalizacji procesów zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w oparciu o ISO/IEC 27005.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do ISO/IEC 27005 - koncepcje i wdrożenie programu zarządzania ryzykiem
 • Cele i struktura kursu
 • Norma i ramy regulacyjne
 • Pojęcia i definicje ryzyka
 • Wdrażanie programu zarządzania ryzykiem
 • Ustalanie kontekstu
Dzień 2
Identyfikacja, ocena i postępowanie z ryzykiem zgodnie z normą ISO 27005
 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Ocena ryzyka przy użyciu metody ilościowej
 • Postępowanie z ryzykiem
Dzień 3
Ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji - akceptacja, komunikacja, konsultacje, monitorowanie i przegląd
 • Akceptacja ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji
 • Informowanie o ryzyku związanym z bezpieczeństwem informacji i konsultacje
 • Monitorowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji i przegląd
Dzień 4
Metodologia oceny ryzyka
 • Metoda OCTAVE
 • Metoda MEHARI
 • Metoda EBIOS
 • Metoda Treat and Risk Assement (TRA)
 • Ubieganie się o certyfikację i zakończenie szkolenia
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Menedżerowie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Członkowie zespołu ds. bezpieczeństwa informacji
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji, zgodność i ryzyko w organizacji
 • Osoby wdrażające ISO/IEC 27001, starające się przestrzegać normy ISO/IEC 27001 lub osoby zaangażowane w program zarządzania ryzykiem
 • Konsultanci IT
 • Specjaliści IT
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji
 • Specjaliści ds. prywatności
Cele szkolenia
 • Opanowanie koncepcji, podejść, metod i technik, które umożliwiają efektywny proces zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO/IEC 27005
 • Zrozumienie zależności pomiędzy zarządzaniem ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji a mechanizmami kontroli bezpieczeństwa
 • Zrozumienie wymagań normy ISO/IEC 27001 w zarządzaniu ryzykiem bezpieczeństwa informacji
 • Zdobycie kompetencji niezbędnych do skutecznego doradzania organizacjom w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji
 • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do wdrożenia, zarządzania i utrzymania bieżącego programu zarządzania ryzykiem
Egzamin
 • Czas trwania: 3 godziny
 • Egzamin „PECB Certified ISO/ EC 27005 Lead Risk Manager” w pełni spełnia wymagania programu egzaminacyjnego i certyfikacji PECB (ECP). Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i koncepcje zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji
  • Obszar 2: Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa informacji
  • Obszar 3: Ocena ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji
  • Obszar 4: Postępowanie z  ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji
  • Obszar 5: Ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji - komunikacja, monitorowanie i doskonalenie
  • Obszar 6: Metodologie oceny ryzyka bezpieczeństwa informacji
Certyfikacja
 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty PECB Certified ISO/IEC 27005 Provisional Risk Manager, PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager lub PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager, w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia
 • Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzamin i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27005 Provisional Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym rok zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
łączne 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
5 lat, w tym 2 lata w zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27005 Senior Lead Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
10 lat, w tym 7 lat w zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
łącznie 1 000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB

Aby działania w zakresie bezpieczeństwa informacji zostały uznane za ważne, powinny być zgodne z najlepszymi praktykami wdrażania oraz zarządzania i obejmować:

 1. Zdefiniowanie podejścia do zarządzania ryzykiem
 2. Określenie podstawowych kryteriów, celów, zakresu i granic
 3. Identyfikację aktywów, zagrożeń, istniejących mechanizmów kontrolnych, słabych punktów i konsekwencji (wpływów)
 4. Ocenę konsekwencji i prawdopodobieństwa incydentów
 5. Przeprowadzanie oceny ryzyka
 6. Zaprojektowanie i wdrożenie ogólnego procesu zarządzania ryzykiem w organizacji
 7. Definiowanie kryteriów oceny ryzyka
 8. Ocenę możliwości postępowania z ryzykiem
 9. Określenie kryteriów akceptacji ryzyka
 10. Wybór i wdrażanie kontroli bezpieczeństwa informacji
 11. Określenie planów i celów komunikacji ryzyka
 12. Prowadzenie monitoringu i przeglądów zarządzania ryzykiem
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 31 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, po spełnieniu pewnych wymagań.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne i online z trenerem - 5; szkolenia self-study - 1.
Cena
 • Stacjonarne - 6 150,00 PLN netto + VAT
 • Szkolenie online - 5 610,00 PLN netto + VAT
 • Self-study ze wsparciem trenera - 4 880,00 PLN netto + VAT
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - wdrożenie i utrzymanie wg normy ISO 27001
Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - szkolenie dla audytorów wewnętrznych
Szkolenie PECB Certified ISO 27001:2022 Transition / przejście na aktualną normę
Zdobądź wiedzę niezbędną do wsparcia organizacji w procesie przejścia z normy ISO 27001:2013 na 27001:2022.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!