PECB Certified ISO 27001 Lead Auditor

Opanuj proces audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
 • Wprowadzenie do systemów zarządzania i podejścia procesowego
 • Cele i struktura kursu
 • Normy i ramy regulacyjne
 • Proces certyfikacji
 • Podstawowe zasady Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Dzień 2
Zasady audytu - jego przygotowanie i rozpoczęcie
 • Podstawowe koncepcje i zasady audytu
 • Podejście oparte na dowodach
 • Inicjowanie audytu
 • 1 etap audytu
 • Przygotowanie 2 etapu audytu (audyt na miejscu)
 • 2 etap audytu (część 1)
Dzień 3
Audyt na miejscu
 • 2 etap audytu (2 część)
 • Komunikacja podczas audytu
 • Procedury audytu
 • Tworzenie planów audytów
 • Opracowanie wyników audytu oraz raportu z niezgodności
Dzień 4
Zakończenie audytu
 • Dokumentowanie i ocena jakości audytu
 • Zakończenie audytu
 • Ocena planów działania przez audytora
 • Korzyści płynące z audytu wstępnego
 • Zarządzanie programem audytów wewnętrznych
 • Kompetencje i ocena audytorów
 • Zakończenie szkolenia
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Audytorzy przygotowujący się do audytu certyfikującego i przeprowadzania audytów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Menedżerowie lub konsultanci chcący opanować proces audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Eksperci techniczni starający się przygotować do audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Eksperci i doradcy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji
Cele szkolenia
 • Zapoznaj się z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Bezpiczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001
 • Potwierdź powiądzania pomiędzy ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 oraz innymi standardami i wymaganiami prawnymi
 • Zapoznaj się z funkcją audytora: planowanie, przeprowadzanie i monitorowanie audytu systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami ISO 19011
 • Zdobądź umiejętności kierowania audytem oraz zespołem audytowy
 • Dowiedz się, jak należy interpretować wymagania normy ISO 27001
 • Zdobądź kompetencje audytora w celu: zaplanowania, przeprowadzenia i monitorowania audytu, a także przygotowywania sprawozdań zgodnie z wymaganiami ISO 19011
Egzamin
 • Egzamin Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor jest w pełni zgodny z Programem Egzaminacji i Certyfikacji PECB. Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Obszar 2: System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
  • Obszar 3: Podstawowe koncepcje i zasady audytu
  • Obszar 4: Przygotowanie audytu ISO/IEC 27001
  • Obszar 5: Przeprowadzenie audytu ISO/IEC 27001
  • Obszar 6: Zakończenie audytu ISO/IEC 27001
  • Obszar 7: Zarządzanie programem audytów ISO/IEC 27001
 • Czas trwania: 3 godziny
Certyfikacja
Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu można ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełenieniu wymagań wybranej kwalifikacji uczestnicy szkolenia mogą otrzymać certyfikat.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27001 Provisional Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w audycie
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IECO 27001 Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym 1 rok pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji
Doświadczenie w audycie
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym 2 lata pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji
Doświadczenie w audycie
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27001 Master
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor oraz PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer
Doświadczenie zawodowe
Dziesięć lat, w tym 6 lat pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji
Doświadczenie w audycie
Łącznie 500 godzin pracy w audycie i projekcie bezpieczeństwa infmracji
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Aby audyty SZBI zostały uznane za ważne, powinny być zgodne z najlepszymi praktykami audytowymi i obejmować następujące czynności:
 1. Planowanie audytu
 2. Wywiad audytowy
 3. Zarządzanie programem audytów
 4. Sporządzanie raportów audytowych
 5. Sporządzanie raportów niezgodności
 6. Sporządzanie dokumentów roboczych audytu
 7. Przegląd dokumentacji
 8. Audyt na miejscu
 9. Działania następcze w przypadku niezgodności
 10. Kierowanie zespołem audytowym
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.
 • Szkolenie dostępne jest również formie online. W kwestii ustalenia szczegółów oraz terminu szkolenia, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony.
 • W przypadku utworzenia się grupy szkoleniowej, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie innym, niż ten, który został podany w Terminarzu szkoleń.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne - 5; szkolenie online z trenerem - 3.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - wdrożenie i utrzymanie wg normy ISO 27001
Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - szkolenie dla audytorów wewnętrznych
Szkolenie przygotowujące do egzaminu CISSP
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
  nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
  prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
  tym przesyłania informacji handlowych, w formie:  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
  otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
  momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
  o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
  kontakt@resilia.pl

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
  o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
  webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.