Raport „Polski rynek cyberbezpieczeństwa 2023-2028” Klastra #CyberMadeInPoland

clock 2m 40s

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem Klastra #CyberMadeInPoland, który prezentuje aktualną sytuację i perspektywy rozwoju polskiego rynku cyberbezpieczeństwa. Raport „Polski rynek cyberbezpieczeństwa 2023-2028” stanowi szeroką diagnozę sektora, przedstawia jego silne i słabe strony oraz omawia szanse i wyzwania, z jakimi mierzą się uczestnicy rynku.

Premiera raportu miała miejsce 23 października 2023 roku. Publikacja jest wynikiem pracy ekspertów, konsultantów, praktyków i przedsiębiorców z branży cyberbezpieczeństwa, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Raport oparty jest również na badaniach ankietowych przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie 160 respondentów z sektorów prywatnego i publicznego. Jako członek założyciel Klastra, Resilia ma zaszczyt być współautorem publikacji.

„Cyberbezpieczeństwo to gra zespołowa, dlatego mamy nadzieję, że efekt kilku miesięcy prac w postaci tego raportu będzie dla kluczowych decydentów swoistą mapą drogową rozwoju rynku. Przekonany jednak jestem, że każdy kto jest zainteresowany tą tematyką i chce dowiedzieć się czegoś więcej o naszym rodzimym ekosystemie lub po prostu uporządkować swoją wiedzę, będzie czerpał przyjemność z lektury tego raportu” – mówi we wstępie do publikacji Łukasz Gawron, CEO Klastra #CyberMadeInPoland.

Raport „Polski rynek cyberbezpieczeństwa 2023-2028” zawiera cztery główne sekcje merytoryczne:

Pierwsza część raportu identyfikuje i dokładnie opisuje 18 kluczowych segmentów rynku cyberbezpieczeństwa, które stanowią znaczną część całego sektora i wykazują istotne trendy rozwojowe. W każdym segmencie dokonano analizy trendów, zachowań konsumentów oraz dostępnych rozwiązań.

W drugiej sekcji przeprowadzono analizę polskiego ekosystemu cyberbezpieczeństwa, biorąc pod lupę sektor publiczny, wojskowy, naukowo-badawczy oraz otoczenie biznesu w kontekście ich aktywności na rynku cyberbezpieczeństwa. Uwzględniono również instytucje wymienione w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i innych aktach prawnych, a także organizacje aktywnie działające na rynku. Opisano także aktywność inwestorów oraz innowacyjność polskich firm z branży cyberbezpieczeństwa.

Trzecia część skupia się na analizie SWOT polskiego rynku cyberbezpieczeństwa. W analizie uwzględniono wiedzę i doświadczenie autorów, a także wyniki ankiety przeprowadzonej przez Klaster #CyberMadeInPoland. Zidentyfikowano oraz przeanalizowano mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia dla rozwoju rynku.

W ostatniej sekcji raportu skoncentrowano się na identyfikacji wyzwań, jakie czekają rynek w ciągu najbliższych pięciu lat oraz przedstawiono rekomendacje rozwoju.

„W perspektywie nadchodzących pięciu lat polski rynek cyberbezpieczeństwa będzie musiał sprostać coraz bardziej wymagającym wyzwaniom. Rosnąca liczba zaawansowanych ataków cybernetycznych oraz dynamiczny rozwój technologiczny wymuszają na firmach konieczność poprawy procesów zarządzania, unowocześnienia strategii zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności z obowiązującymi regulacjami” – podsumowuje w jednym z rozdziałów Marcin Marczewski, CEO Resilia. „W tym obszarze kluczową rolę odegrają nowe unijne regulacje: NIS21, DORA2 oraz czekająca na zatwierdzenie CRA3. Przepisy te wprowadzają wyższe standardy ochrony danych oraz wymagają od przedsiębiorstw bardziej skoordynowanych i zaawansowanych działań w zakresie cyberbezpieczeństwa, zwłaszcza w kwestii zarządzania ryzykiem” – dodaje.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu „Polski rynek cyberbezpieczeństwa 2023-2028”, która znajduje się w tym miejscu.

Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!