Dofinansowanie „Cyberbezpieczny Samorząd” – informacje o projekcie grantowym [aktualizacja po wprowadzeniu 06.10 zmian w programie]

clock 5m 8s

Trwa nabór do projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, w ramach którego gminy, powiaty i województwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na poprawę cyberbezpieczeństwa. Samorządy, zgodnie z wydłużonym terminem naboru, mają czas do 30 listopada, aby złożyć wniosek i otrzymać grant. Na czym dokładnie polega program, na co można przeznaczyć dotację i jak ją otrzymać? Wyjaśniamy w artykule.

Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” organizuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa w partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 pod nazwą „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Łączna kwota dostępna w ramach dotacji wynosi niemal 1,9 mld złotych, a z grantu skorzystać może ponad 2,8 tysiąca gmin, powiatów i województw.

Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla samorządów w zakresie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa oraz stworzenie silnej i odpornej infrastruktury bezpieczeństwa informacji na poziomie lokalnym. Projekt zakłada, że dzięki wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań technologicznych, jednostki samorządowe będą w stanie skutecznie odpierać ataki, minimalizować ryzyko incydentów, chronić dane obywateli oraz zapewnić stabilność działania usług publicznych.

Kto dokładnie może wnioskować o dotację „Cyberbezpieczny Samorząd”?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz organizacje im podległe należące do sektora publicznego z całej Polski (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia; instytucje medyczne mają w tym zakresie dedykowany program). O dotacje może ubiegać się w sumie 2 807 JST: 2 477 gmin, 314 powiatów, 16 województw.

Budżet i poziom dofinansowania jednostek samorządowych

Wysokość dofinansowania dla gmin wynosi od 200 000 PLN do 850 000 PLN, natomiast powiaty i samorządy wojewódzkie mogą otrzymać do 850 000 PLN. Kwota dotacji dla poszczególnej jednostki uzależniona jest od liczby mieszkańców danej JST. Wymagany wkład własny zależny jest z kolei od współczynnika zamożności jednostki. Warto zaznaczyć, że ponad 1800 JST może otrzymać dotacje bez wkładu własnego.

Harmonogram projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Na podstawie zmiany ogłoszonej 6 października 2023 roku, termin składania wniosków upływa 30 listopada 2023 roku o godzinie 16.00 (pierwotnie 30 września, następnie 13 października). Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy o powierzenie grantu, jednak nie później niż do 30.06.2026. Dopuszcza się kwalifikowalność wydatków poniesionych w okresie od dnia 01.06.2023 do dnia zakończenia realizacji projektu określonego w podpisanej z jednostką umowie.

Obejrzyj również: Nagranie webinaru „Cyberbezpieczny Samorząd – na czym polega dotacja i jak ją wykorzystać, aby wzmocnić ochronę JST?”

Wnioski do programu „Cyberbezpieczny Samorząd” należy złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego, dostępnego na stronie gov.pl.

Na co samorządy mogą przeznaczyć dotację z programu „Cyberbezpieczny Samorząd”?

Środki z dotacji „Cyberbezpieczny Samorząd” według regulaminu projektu mogą zostać przeznaczone na działania i usługi w trzech obszarach: organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym.

1. Obszar organizacyjny:

    • opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym między innymi wprowadzenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (PBI), na analizy ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), np. procedury: obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii i szyfrowania, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pracy zdalnej, używania urządzeń mobilnych, itp.
    • audyt SZBI, audyt zgodności KRI/uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re‑)certyfikacja SZBI na zgodność z normami.

2. Obszar kompetencyjny:

    • podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST,
    • szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
    • szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego,
    • szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami.

3. Obszar techniczny:

    • zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem producenta,
    • zakup, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłego monitorowania bezpieczeństwa, skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie oraz innych rodzajów narzędzi wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań,
    • zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa,
    • zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa,
    • zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów lub usług na potrzeby operacyjnych centrów cyberbezpieczeństwa (SOC), także jako element Centrum Usług Wspólnych,
    • zakup testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do informacji bezpieczeństwa (np. ang. feeds) oraz inne usługi integracyjne dotyczące obszaru cyberbezpieczeństwa.

Przeczytaj również: Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo w firmie, gdy na rynku brakuje specjalistów?

Skuteczne wdrażanie rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa informacji

Zachęcamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego do składania wniosków o dofinansowanie na poprawę cyberbezpieczeństwa w celu wzmocnienia ochrony danych i infrastruktury przed zagrożeniami internetowymi. Nasi specjaliści chętnie udzielą wsparcia we wszystkich obszarach objętych dofinansowaniem, w tym między innymi w zakresie:

   • kompleksowego opracowania i złożenia wniosku w imieniu JST o dofinansowanie,
   • wdrożenia lub aktualizacji polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
   • wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
   • wdrożenia mechanizmów i środków zwiększających odporność na cyberataki,
   • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu oraz organizacji szkoleń budujących kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa,
   • audytów SZBI.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej jednostce samorządowej w zakresie realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd” lub zobacz nasze pozostałe usługi cyberbezpieczeństwa.

Cyberbezpieczeństwo w firmie

Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!