Dotacje dla szpitali na poprawę cyberbezpieczeństwa w 2023 roku

clock 10m 0s

Szpitale i wybrane placówki medyczne w dalszym ciągu mogą ubiegać się o dofinansowanie na poprawę cyberbezpieczeństwa. Okres finansowania został przedłużony do 31 października 2023 roku. Pojedyncza dotacja to nawet 900 tys. złotych. Jakie dokładnie podmioty mogą wnioskować o dodatkowe środki z NFZ? Na co mogą przeznaczyć dofinansowanie i jak je uzyskać? Wyjaśniamy w artykule.

Cyberbezpieczeństwo jest obecnie jednym z największych wyzwań dla każdej organizacji. Celem cyberprzestępców są nie tylko duże przedsiębiorstwa komercyjne, ale również instytucje publiczne – administracja, policja, urzędy czy służba zdrowia.

Według Narodowego Funduszu Zdrowia przyczyn wzmożonych ataków hakerskich na opiekę zdrowia należy upatrywać między innymi w inwazji Rosji na Ukrainę i towarzyszącej konfliktowi cyberwojnie. NFZ ostrzega przed skutkami cyberincydentów, które mogą prowadzić do utrudnień w funkcjonowaniu, paraliżu jednostki, jak i utraty życia pacjentów (np. poprzez uniemożliwienie przeprowadzenia operacji). Konieczne jest więc jak najszybsze podjęcie działań zwiększających odporność placówek medycznych, tak, aby zapewnić im odpowiedni poziom bezpieczeństwa i możliwość nieprzerwanego działania nawet w momencie wystąpienia zagrożenia.

Na jakiej podstawie szpitale i podmioty medyczne mogą ubiega się o dofinansowanie?

Dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo placówek leczniczych w 2023 roku przyznawane jest zgodnie z zarządzeniem nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców.

Jakie dokładnie podmioty medyczne mogą wnioskować o dotację na poprawę cyberbezpieczeństwa?

Dotację na cyberbezpieczeństwo mogą otrzymać wyłącznie podmioty medyczne, które mają umowę o świadczenie opieki zdrowotnej z NFZ obowiązującą w 2021 r., 2022 r. i 2023 r. w obszarze:

  • leczenia szpitalnego,
  • rehabilitacji leczniczej,
  • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
  • lecznictwa uzdrowiskowego.

Kwota dotacji może wynosić od 240 tys. zł do nawet 900 tys. zł w zależności od wartości danego kontraktu placówki z NFZ. Środki, którymi rozdysponowuje Narodowy Fundusz Zdrowia pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przeczytaj również: Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo w firmie, gdy na rynku brakuje specjalistów?

Na co szpitale mogą przeznaczyć dofinansowanie?

Środki z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na zakup, wdrożenie i rozwój systemów teleinformatycznych oraz szkoleń podnoszących poziom i świadomość cyberbezpieczeństwa w placówkach leczniczych.

Inwestycje mogą obejmować:

  • zakup lub rozwój systemu kopii zapasowych;
  • zakup lub rozwój systemów Firewall;
  • zakup lub rozwój systemu poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa;
  • zakup lub rozwój systemów opartych na rozwiązaniach co najmniej klasy Endpoint Detection and Response w architekturze serwera;
  • szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej i pracowników.

Konieczne badanie poziomu dojrzałości i audyt bezpieczeństwa

Szpitale, aby otrzymać dotację, muszą przeprowadzić badanie poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa (poprzez wypełnienie ankiety w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia) oraz wykonać audyt bezpieczeństwa. Audyt wykaże – w odniesieniu do badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa – czy świadczeniodawcy udało się, wraz z realizacją czynności objętych dofinansowaniem, podnieść poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego. Należy pamiętać, że koszty realizacji audytu bezpieczeństwa nie mogą przekroczyć 10% wartości udzielonej dotacji.

Warunki otrzymania dotacji na poprawę cyberbezpieczeństwa w szpitalach

W celu otrzymania dotacji na podniesienie cyberbezpieczeństwa należy do 30 września 2023 roku złożyć do dyrektora właściwego oddziału NFZ:

  • wniosek o zawarcie umowy,
  • raport dotyczący Systemu Statystyki Ochrony Zdrowia.

Warunkiem dofinansowania jest również zawarcie umowy i złożenie w siedzibie właściwego oddziału NFZ następujących dokumentów:

  • wniosku o wypłatę finansowania,
  • specyfikacji finansowania,
  • kopii dokumentów, które potwierdzają nabycie i sfinansowanie w okresie od 29 kwietnia 2022 r. do 31 października 2023 r. przedmiotu finansowania,
  • wyniku audytu bezpieczeństwa.

Przeczytaj również: Aby nie paść ofiarą hakera, musisz myśleć jak haker… 

Ile dokładnie może wynosić dofinansowanie dla szpitali na cyberbezpieczeństwo?

Kwota finansowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć:

1) w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o możliwości odliczenia podatku VAT:

  • 20 325 zł bez podatku VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest nie większa niż 50 000 zł,
  • 40 650 zł bez podatku VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 50 000 zł i nie większa niż 300 000 zł,
  • 81 301 zł bez podatku VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 300 000 zł i nie większa niż 600 000 zł,
  • 121 951 zł bez podatku VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 600 000 zł i nie większa niż 1 500 000 zł,
  • 162 602 zł bez podatku VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 1 500 000 zł i nie większa niż 2 000 000 zł,
  • 203 252 bez podatku VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 2 000 000 zł i nie większa niż 5 000 000 zł,
  • 243 902 zł bez podatku VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 5 000 000 zł i nie większa niż 10 000 000 zł,
  • 325 203 zł bez podatku VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 10 000 000 zł i nie większa niż 100 000 000 zł,
  • 487 805 zł bez podatku VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 100 000 000 zł i nie większa niż 500 000 000 zł,
  • 731 707 zł bez podatku VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 500 000 000 zł;

2) w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT:

  • 25 000 zł z podatkiem VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest nie większa niż 50 000 zł,
  • 50 000 zł z podatkiem VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 50 000 zł i nie większa niż 300 000 zł,
  • 100 000 zł z podatkiem VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 300 000 zł i nie większa niż 600 000 zł,
  • 150 000 zł z podatkiem VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 600 000 zł i nie większa niż 1 500 000 zł,
  • 200 000 zł z podatkiem VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 1 500 000 zł i nie większa niż 2 000 000 zł,
  • 250 000 z podatkiem VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 2 000 000 zł i nie większa niż 5 000 000 zł,
  • 300 000 zł z podatkiem VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 5 000 000 zł i nie większa niż 10 000 000 zł,
  • 400 000 zł z podatkiem VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 10 000 000 zł i nie większa niż 100 000 000 zł,
  • 600 000 zł z podatkiem VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 100 000 000 zł i nie większa niż 500 000 000 zł,
  • 900 000 zł z podatkiem VAT, jeżeli suma wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu, zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. oraz umów w ramach programu zawartych przez danego świadczeniodawcę z Funduszem na 2022 r. jest większa od 500 000 000 zł.

Treść rozporządzenia traktującego o dotacji

Pełne rozporządzenie z 16 stycznia 2023 roku znajduje się pod linkiem na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wsparcie ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa

Zachęcamy wszystkie szpitale i podmioty medyczne, spełniające opisane wyżej wymagania, do składania wniosków o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Nasi specjaliści chętnie udzielą wsparcia między innymi w zakresie:

  • wdrażania niezbędnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa (narzędzia, technologie, przepisy prawa),
  • pentestów, testów bezpieczeństwa systemów / aplikacji / infrastruktury IT oraz testów socjotechnicznych,
  • audytów bezpieczeństwa,
  • szkoleń budujących kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa, rozpoznawania i odpierania ataków hakerskich.

Więcej o naszych usługach z zakresu cyberbezpieczeństwa przeczytasz na podstronie dot. usług cyberbezpieczeństwa oraz podstronie dot. usługi Wirtualnego Cyber Eksperta.

Cyberbezpieczeństwo w firmie

Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!