Szkolenie PECB Certified ISO 37301 Lead Implementer

Zdobądź wiedzę w zakresie tworzenia, wdrażania, zarządzania i utrzymywania Systemu Zarządzania Zgodnością zgodnie z ISO 37301.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji Systemu Zarządzania Zgodnością (CMS zgodnie z wymaganiami normy ISO 37301)
 • Cele i struktura kursu
 • Normy i wymagania
 • Podstawowe pojęcia i zasady zarządzania zgodnością
 • Inicjowanie wdrożenia CMS
 • Przywództwo i zobowiązania
 • Polityka zgodności
 • Role, odpowiedzialność i uprawnienia
Dzień 2

Plan wdrożenia CMS

 • Zrozumienie organizacji
 • Zakres CSMS
 • Obowiązki związane ze zgodnością
 • Ryzyka, szanse i cele zgodności
Dzień 3
Wdrożenie CMS
 • Zasoby i kompetencje
 • Świadomość i komunikacja
 • Zarządzanie udokumentowanymi informacjami
 • Kontrole i procedury
 • Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena
Dzień 4
Kontrola, doskonalenie CSMS oraz przygotowanie do audytu certyfikacyjnego SCSMS
 • Audyt wewnętrzny
 • Przegląd zarządczy
 • Postępowanie z niezgodnościami
 • Ciągłe doskonalenie
 • Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego
 • Zakończenie kursu
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Menedżerowie, konsultanci i specjaliści zgodności chcący zrozumieć wymagania ISO 37301 dotyczące systemu zarządzania zgodnością
 • Menedżerowie i konsultanci poszukujący kompleksowych informacji na temat wymagań CMS
 • Specjaliści zgodności odpowiedzialni za zachowanie należytej staranności w odniesieniu do ryzyka braku zgodności
 • Osoby chcące przyczynić się do utrzymania integralności organizacyjnej poprzez wspieranie etycznych zachowań
 • Menedżerowie i członkowie zespołów ds. nadzoru, zarządzania ryzykiem i zgodności
 • Osoby chcące zostać inspektorem zgodności lub konsultantem ds. zarządzania zgodnością
Cele szkolenia
 • Zrozumienie koncepcji, podejść, metod oraz technik stosowanych do wdrożenia i skutecznego zarządzania CMS
 • Zrozumienie korelacji pomiędzy ISO 37301 a innymi standardami i frameworkami
 • Zdobycie wiedzy z zakresu interpretacji wymagań ISO 37301 w kontekście specyfiki organizacji
 • Poszerzenie wiedzy niezbędnej do wspierania organizacji w efektywnym planowaniu, wdrażaniu, zarządzaniu, monitorowaniu i utrzymywaniu CMS
 • Zdobycie wiedzy z zakresu efektywnego planowania, wdrażania, zarządzania, monitorowania i utrzymywania SCSMS
Egzamin
 • Czas trwania egzaminu: 3 godziny
 • Egzamin "PECB Certified ISO 37301 Lead Implementer" w pełni spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)
 • Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Podstawowe zasady i koncepcje systemu zarządzania zgodnością
  • Rozpoczęcie wdrożenia CMS
  • Planowanie wdrożenia CSMS w oparciu o normę ISO 37301
  • Wdrożenie CSMS w oparciu o normę ISO 37301
  • Monitoring i pomiar CMS w oparciu o normę ISO 37301
  • Ciągłe doskonalenie CSMS w oparciu o normę ISO 37301
  • Przygotowanie do audytu certyfikującego CSMS
Certyfikacja
 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu – w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia – uczestnik może ubiegać się o następujące certyfikaty: PECB Certified ISO 37301 Provisional Implementer, PECB Certified ISO 37301 Implementer, PECB Certified ISO 37301 Lead Implementer, PECB Certified ISO 37301 Senior Lead Implementer.
 • Uczestnik otrzyma certyfikat po zaliczeniu egzaminu i spełnieniu wszystkich innych wymagań związanych z określonym certyfikatem.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 37301 Provisional Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO ISO 37301 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w projekcie CSMS
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO ISO 37301 Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO ISO 37301 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym rok pracy w obszarze zarządzania zgodnością
Doświadczenie w projekcie CSMS
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO ISO 37301 Lead Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO ISO 37301 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym dwa lata pracy w obszarze zarządzania zgodnością
Doświadczenie w projekcie CSMS
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO ISO 37301 Senior Lead Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO ISO 37301 Lead Implementer lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Siedem lat, w tym dwa lata pracy w obszarze zarządzania zgodnością
Doświadczenie w projekcie CSMS
Łącznie 1000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki / doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin w języku angielskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnik otrzyma 31 punktów CDP (Continuing Professional Development).
 • Uczestnik, który nie zda egzaminu, będzie mógł ponownie do niego przystąpić, bez ponoszenia kosztów w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
Cena
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
Praktyczne metody identyfikacji i oceny ryzyka wg normy ISO 31010
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO 27005
Szkolenie PECB Certified ISO 31000 Foundation
Poznaj zasady wdrażania i zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!