Szkolenie PECB Certified Lead Cloud Security Manager

Opanuj zasady wdrażania i zarządzania programem bezpieczeństwa chmury w oparciu o normę ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 oraz inicjowanie programu bezpieczeństwa chmury
 • Cele i struktura szkolenia
 • Standardy i ramy regulacyjne
 • Podstawowe pojęcia i zasady Cloud Computingu
 • Zrozumienie architektury chmury
 • Role i odpowiedzialności związane z bezpieczeństwem informacji w chmurze
 • Polityka bezpieczeństwa informacji dla chmury
Dzień 2
Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem chmury i kontrole specyficzne dla chmury
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem chmury
 • Wybór i projektowanie kontroli specyficznych dla chmury
 • Wdrożenie kontroli specyficznych dla chmury (część 1)
Dzień 3
Zarządzanie udokumentowanymi informacjami oraz świadomość i szkolenia związane z bezpieczeństwem chmury
 • Wdrożenie kontroli specyficznych dla chmury (część 2)
 • Zarządzanie udokumentowanymi informacjami w chmurze
 • Świadomość i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa chmury
Dzień 4
Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem chmury, testowanie, monitorowanie i ciągłe doskonalenie
 • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem chmury
 • Testowanie bezpieczeństwa chmury
 • Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena
 • Ciągłe doskonalenie
 • Zakończenie szkolenia
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa chmury i bezpieczeństwa informacji, którzy chcą zarządzać programem bezpieczeństwa chmury
 • Menedżerowie lub konsultanci, którzy chcą opanować najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa chmury
 • Osoby odpowiedzialne za utrzymanie i zarządzanie programem bezpieczeństwa chmury
 • Specjaliści techniczni, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa chmury
 • Doradcy ds. bezpieczeństwa chmury
Cele szkolenia
 • Zrozumienie pojęć, podejść, metod i technik stosowanych do wdrożenia i skutecznego zarządzania programem bezpieczeństwa chmury
 • Zrozumienie zależności między ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 a innymi standardami i ramami regulacyjnymi
 • Zdobycie umiejętności interpretowania wytycznych ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 w kontekście konkretnej organizacji
 • Nabycie wiedzy i kompetencji niezbędnych do wspierania organizacji w skutecznym planowaniu, wdrażaniu, zarządzaniu, monitorowaniu i utrzymywaniu programu bezpieczeństwa chmury
 • Zdobycie praktycznej wiedzy pomocnej w doradzaniu organizacji w zarządzaniu programem bezpieczeństwa chmury zgodnie z najlepszymi praktykami
Egzamin
 • Czas trwania: 3 godziny
 • Egzamin "PECB Certified Lead Cloud Security Manager" spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)
 • Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Podstawowe zasady i koncepcje Cloud Computingu
  • Polityka bezpieczeństwa informacji dla chmury i zarządzanie udokumentowanymi informacjami
  • Zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem chmury
  • Kontrole specyficzne dla Cloud Computingu oparte na normach ISO/IEC 27017 i ISO/IEC 27018 oraz najlepszych praktykach
  • Świadomość bezpieczeństwa chmury, szkolenia, role i odpowiedzialności
  • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa Cloud Computingu
  • Testowanie, monitorowanie i ciągłe doskonalenie bezpieczeństwa chmury
Certyfikacja
 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu uczestnik może ubiegać się o certyfikaty widoczne poniżej.
 • Certyfikat przyznawany jest po spełnieniu wszystkich wymagań danej certyfikacji.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Provisional Cloud Security Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified Lead Cloud Security Manager lub równoznaczny
Doświadczenie zawodowe
Brak
Doświadczenie w projekcie QMS
Brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Cloud Security Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified Lead Cloud Security Manager lub równoznaczny
Doświadczenie zawodowe
2 lata, w tym rok w obszarze bezpieczeństwa chmury
Doświadczenie w projekcie QMS
łączne 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Lead Cloud Security Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified Lead Cloud Security Manager lub równoznaczny
Doświadczenie zawodowe
5 lat, w tym 2 lata w obszarze bezpieczeństwa chmury
Doświadczenie w projekcie QMS
łączne 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Senior Lead Cloud Security Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified Lead Cloud Security Manager lub równoznaczny
Doświadczenie zawodowe
10 lat, w tym 7 lat w obszarze bezpieczeństwa chmury
Doświadczenie w projekcie QMS
łączne 1000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsza wiedza, doświadczenie i praktyki
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 500 stron informacji, praktycznych przykładów i quizów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin są w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 31 punktów CDP (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić w ciągu 12 miesięcy bez ponoszenia kosztów.
Cena
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
Szkolenie PECB Certified NIS2 Directive Foundation
Zapoznaj się z podstawowymi koncepcjami i wymaganiami unijnej dyrektywy w zakresie cyberbezpieczeństwa NIS2.
Jak nie dać się złapać hakerowi? Szkolenie z cyberbezpieczeństwa i socjotechniki
Szkolenie PECB Certified NIS2 Directive Lead Implementer
Zdobądź wiedzę w zakresie wdrażania i zarządzania programem cyberbezpieczeństwa opartym na Dyrektywnie NIS2.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!