Szkolenie PECB Certified DORA Lead Manager

Zdobądź wiedzę w zakresie zarządzania odpornością cyfrową w instytucjach finansowych i zapewnij zgodność z DORA.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji i wymagań DORA
Dzień 2
Zarządzanie ryzykiem związanym z ICT oraz zarządzanie incydentami
Dzień 3
Zarządzanie ryzykiem związanym z dostawcami usług ICT oraz udostępnianie informacji
Dzień 4
Przegląd i ciągłe doskonalenie
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Menadżerowie i osoby podejmujące decyzje w instytucjach finansowych
 • Specjaliści ds. zgodności oraz menedżerowie ryzyka
 • Specjaliści IT i specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa
 • Specjaliści ds. prawnych i regulacyjnych
 • Konsultanci i doradcy specjalizujący się w regulacjach finansowych oraz w cyberbezpieczeństwie
 
Cele szkolenia
 • Dogłębne zrozumienie krajobrazu regulacyjnego i wymagań określonych w DORA (ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych obszarów, takich jak zarządzanie ryzykiem związanym z ICT, zarządzanie i raportowanie incydentów związanych z ICT, testowanie cyfrowej odporności operacyjnej oraz zarządzanie ryzykiem związanym z dostawcami ICT)
 • Poznanie skutecznych środków i strategii wzmacniających cyfrową odporność operacyjną oraz ograniczających ryzyka związane z ICT w instytucjach finansowych, zgodnie z wymaganiami DORA i najlepszymi praktykami branżowymi
 • Nabycie umiejętności identyfikowania, analizowania, oceniania i przeciwdziałania ryzykom związanym z ICT istotnym dla podmiotów finansowych
 • Zdobycie kompetencji niezbędnych do opracowywania i utrzymywania solidnych ram zarządzania ryzykiem związanym z ICT, planów reagowania na incydenty, planów ciągłości działania i odtwarzania po katastrofie
 • Opanowanie umiejętności współpracy i komunikacji z kluczowymi interesariuszami w celu zapewnienia pomyślnego wdrożenia i ciągłej zgodności z DORA
 • Zdobycie wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi i metodyki standardów branżowych do monitorowania, oceny i zarządzania ryzykiem oraz podatnościami związanymi z ICT w celu poprawienia ogólnej świadomości bezpieczeństwa w instytucjach finansowych
Egzamin
 • Czas trwania: 3 godziny
 • Egzamin "PECB Certified DORA Lead Manager" spełnia wszystkie wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP)
 • Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Podstawowe koncepcje zarządzania ryzykiem związanym z ICT i cyfrowej odporności operacyjnej
  • Przygotowanie i planowanie wdrożenia projektu DORA
  • Zarządzanie ryzykiem związanym z ICT i zarządzanie incydentami związanymi z ICT
  • Testowanie cyfrowej odporności operacyjnej oraz zarządzanie ryzykiem związanym z dostawcami ICT
  • Przegląd i ciągłe doskonalenie
Certyfikacja
 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu uczestnik może ubiegać się o certyfikaty widoczne poniżej.
 • Certyfikat przyznawany jest po spełnieniu wszystkich wymagań danej certyfikacji.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified DORA Provisional Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified DORA Lead Manager lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Brak
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem związanym z ICT
Brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified DORA Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified DORA Lead Manager lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym rok doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem związanym z ICT
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem związanym z ICT
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified DORA Lead Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified DORA Lead Manager lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym dwa lata doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem związanym z ICT
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem związanym z ICT
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified DORA Senior Lead Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified DORA Lead Manager lub równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dziesięć lat, w tym siedem lat doświadczenia w zarządzaniu ryzykiem związanym z ICT
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem związanym z ICT
Łącznie 1000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsza wiedza, doświadczenie i praktyki
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 450 stron informacji, praktycznych przykładów i quizów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin są w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 31 punktów CDP (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić w ciągu 12 miesięcy bez ponoszenia kosztów.
Cena
 • Szkolenie online - 5 610,00 PLN netto + VAT
 • Self-study ze wsparciem trenera - 4 880,00 PLN netto + VAT
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
Szkolenie PECB Certified NIS2 Directive Foundation
Zapoznaj się z podstawowymi koncepcjami i wymaganiami unijnej dyrektywy w zakresie cyberbezpieczeństwa NIS2.
Jak nie dać się złapać hakerowi? Szkolenie z cyberbezpieczeństwa i socjotechniki
Szkolenie PECB Certified NIS2 Directive Lead Implementer
Zdobądź wiedzę w zakresie wdrażania i zarządzania programem cyberbezpieczeństwa opartym na Dyrektywnie NIS2.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!