Ochrona danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Omówienie wymagań RODO
 • Wprowadzenie do RODO
  • definicja danych osobowych
  • definicja przetwarzania danych osobowych
  • neutralność technologiczna - założenia
  • role w organizacji związane z wypełnieniem obowiązków RODO
  • prawa przysługujące podmiotowi danych
  • obowiązki administratorów danych
  • inspektor ochrony danych: zadania i sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne
  • podmiot przetwarzający (procesor)
  • sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne, warunki ich nakładania i wysokości, odszkodowanie za poniesioną szkodę
  • przekazywanie danych do państw trzecich: zasada przekazywania danych
 • Legalność
  • zasady przetwarzania danych
  • przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO
  • powierzenie przetwarzania danych
  • czym jest profilowanie
 • Privacy by design
  • wyjaśnienie pojęcia
  • jak realizować w ramach funkcjonującej organizacji?
  • ograniczenia technologiczne
  • ograniczenia organizacyjne
 • Privacy by default
  • wyjaśnienie pojęcia
  • jak tworzyć rozwiązania technologiczne przetwarzające dane osobowe?
  • zadania towarzyszące projektowaniu rozwiązań technologicznych
 • Podejście oparte na ocenie ryzyka (risk base approach)
  • w jaki sposób uwzględniać i szacować ryzyko zależne od rozmiarów i profilu organizacji?
  • ocena skutków naruszenia prywatności danych osobowych (DPIA)
  • rejestr aktywów informacyjnych
  • klasyfikacja informacji
  • jak przeprowadzić ocenę ryzyka?
  • zabezpieczenia vs podatności
  • dobre praktyki: Norma PN-ISO/IEC 27005:2014-01 - Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
  • Zasady definiowania "stanu wiedzy technicznej"
 • Monitorowanie systemów
  • obsługa incydentów - zasady
  • obowiązki notyfikacyjne
 • Zabezpieczenia systemów informatycznych
  • wymagania zabezpieczenia a adekwatne zabezpieczenia
  • wymagania wynikające bezpośrednio z RODO
  • anonimizacja, pseudonimizacja i kryptografia
 • Wymagania dokumentacyjne
  • Polityka Bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi - czy nadal obowiązuje?
  • nowa dokumentacja - jaka?
 • Certyfikacja - jako narzędzie do realizacji obowiązków RODO?
  • kodeksy postępowania i certyfikacja: rola funkcjonowania kodeksów postępowań, określenie procedur certyfikacji podmiotów dokonujących operacji przetwarzania przez podmioty certyfikujące, które uzyskały uprzednio akredytację w trybie art. 43 rozporządzenia
 • RODO jako katalizator outsourcingu
  • zasady oceny stanu bezpieczeństwa usług świadczonych w ramach outsourcingu
  • zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora
 • Transgraniczne przetwarzanie danych i powierzenie
  • chmura obliczeniowa a RODO
  • RODO w międzynarodowych organizacjach
Dzień 2
Realizacja wybranych procesów
 • Inwentaryzacja aktywów
  • kategorie aktywów informacyjnych
  • komponenty infrastruktury ICT
 • Grupowanie i klasyfikacja danych
  • grupy danych osobowych
  • metodyka klasyfikacji danych
 • Analiza zbiorów danych
  • opis poszczególnych rekordów w bazie danych
 • Analiza przepływu danych
  • podejście do modelowania danych
  • metodyka mapowania przepływu danych
 • Ocena skutków naruszenia prywatności danych DPiA
  • metodyka DPiA
 • Ocena ryzyka
  • definiowanie procesu zarządzania ryzykiem
  • identyfikacja ryzyka (przykładowy katalog zagrożeń)
  • identyfikacja podatności i zabezpieczeń (przykładowy katalog)
  • analiza ryzyka
  • ewaluacja ryzyka
  • plany postępowania z ryzykiem
 • Zarządzanie incydentami
  • zaprojektowanie modelowej procedury zarządzania incydentami, w tym powiadamiania o naruszeniu prywatności danych
Adresaci szkolenia
 • ABI / Inspektorzy Ochrony Danych, prawnicy chcący pozyskać wiedzę o aspektach organizacyjno–technicznych związanych z ochroną danych osobowych
 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie analizy ryzyka lub oceny skutków naruszenia prywatności danych
 • Oficerowie bezpieczeństwa odpowiedzialni za wdrażanie polityk bezpieczeństwa informacji
 • Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. ISO 27001 / Krajowych Ram Interoperacyjności
Co zyskujesz?
dostosowanie do specyfiki Klienta
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Aby sprawdzić daty szkoleń otwartych i dokonać zapisu przejdź do terminarza szkoleń.
 • Szkolenie dostępne jest również formie online. W kwestii ustalenia szczegółów oraz terminu szkolenia, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony.
 • W przypadku utworzenia się grupy szkoleniowej, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie innym, niż ten, który został podany w Terminarzu szkoleń.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne - 5; szkolenie online z trenerem - 3.
 • Szkolenia zamknięte, dedykowane dla konkretnych organizacji dostosowywane są do poziomu wiedzy, stopnia wdrożenia rozwiązań oraz indywidualnych oczekiwań. W kwestii ustalenia szczegółów oraz terminu szkolenia zamkniętego, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t.z późn. zm.)
Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od RESILIA Sp. z o.o. (RESILIA) informacji dotyczących oferty RESILIA drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205, 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205 , 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.
Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.

  Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t.z późn. zm.)

  Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od RESILIA Sp. z o.o. (RESILIA) informacji dotyczących oferty RESILIA drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205, 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.

  Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205 , 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej  Polityce przetwarzania danych osobowych.