Szkolenie PECB Certified Lead Cybersecurity Manager

Opanuj umiejętność wdrażania i zarządzania programem cyberbezpieczeństwa opartym na najlepszych praktykach branżowych.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa oraz rozpoczęcie implementacji programu cyberbezpieczeństwa
 • Cele i struktura kursu
 • Standardy i regulacyjne ramy pracy
 • Podstawowe założenia cyberbezpieczeństwa
 • Programy / metodyki cyberbezpieczeństwa
 • Organizacja i jej kontekst
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Dzień 2
Role i obowiązki w cyberbezpieczeństwie, zarządzanie ryzykiem oraz mechanizmy ataków
 • Role i obowiązki w cyberbezpieczeństwie
 • Zarządzanie zasobami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Mechanizmy ataków
Dzień 3
Kontrole w cyberbezpieczeństwie, komunikacja, oraz świadomość i szkolenia
 • Kontrole w cyberbezpieczeństwie
 • Komunikacja w cyberbezpieczeństwie
 • Szkolenia i programy świadomościowe
Dzień 4
Zarządzanie incydentami w cyberbezpieczeństwie, monitoring i ciągłe doskonalenie
 • Gotowość ICT w kontynuacji działalności biznesowej
 • Zarządzanie incydentami w cyberbezpieczeństwie
 • Testowanie w cyberbezpieczeństwie
 • Pomiar i raportowanie wyników w cyberbezpieczeństwie oraz metryki
 • Ciągłe doskonalenie
 • Zamknięcie kursu szkoleniowego
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Kierownicy i liderzy zaangażowani w zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie strategii i środków cyberbezpieczeństwa
 • Specjaliści IT i bezpieczeństwa, którzy chcą podnosić swoje kompetencje i skuteczniej zarządzać obszarem cyberbezpieczeństwa
 • Profesjonaliści odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem i zgodnością w zakresie cyberbezpieczeństwa w organizacjach
 • Kierownictwo na najwyższym szczeblu, odgrywające kluczową rolę w procesach podejmowania decyzji związanych z cyberbezpieczeństwem
Cele szkolenia
 • Opanowanie założeń, podejść, standardów, metod i technik wykorzystywanych do efektywnego tworzenia, wdrażania i zarządzania programami cyberbezpieczeństwa w organizacji
 • Zrozumienie zależności pomiędzy normą ISO 27032, frameworkiem cyberbezpieczeństwa NIST a innymi standardami i frameworkami operacyjnymi
 • Zdobycie wiedzy eksperckiej niezbędnej do planowania, wdrażania, zarządzania, kontrolowania i utrzymywania programów cyberbezpieczeństwa
 • Zdobycie wiedzy eksperckiej niezbędnej w doradzaniu organizacjom w zakresie najlepszych praktyk zarządzania cyberbezpieczeństwem
Egzamin
 • Egzamin PECB Certified Lead Cybersecurity Manager spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP). Egzamin sprawdza wiedzę z następujących dziedzin:
  • Obszar 1: Podstawowe założenia cyberbezpieczenstwa
  • Obszar 2: Inicjowanie programu cyberbezpieczeństwa i zarządzanie cyberbezpieczeństwem
  • Obszar 3: Określanie ról i obowiązków w cyberbezpieczeństwie oraz zarządzanie ryzykiem
  • Obszar 4: Wybieranie kontroli cyberbezpieczeństwa
  • Obszar 5: Ustanawianie programów komunikacji i szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • Obszar 6: Integracja programów cyberbezpieczeństwa z zarządzaniem ciągłością działania
  • Obszar 7: Pomiar wyników i ciągłe doskonalenie programu cyberbezpieczeństwa
 • Czas trwania: 3 godziny
Certyfikacja
 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu i spełnieniu wszystkich wymagań uczestnik może ubiegać się o certyfikaty widoczne w tabeli poniżej.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Provisional Cybersecurity Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified Lead Cybersecurity Manager
Doświadczenie zawodowe
Egzamin PECB Certified Lead Cybersecurity Manager
Doświadczenie w projekcie CSYMS
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Cybersecurity Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified Lead Cybersecurity Manager
Doświadczenie zawodowe
2 lata, w tym 1 rok pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa
Doświadczenie w projekcie CSYMS
Działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa w liczbie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Lead Cybersecurity Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified Lead Cybersecurity Manager
Doświadczenie zawodowe
5 lat, w tym 2 lata pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa
Doświadczenie w projekcie CSYMS
Działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa w liczbie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Senior Lead Cybersecurity Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified Lead Cybersecurity Manager
Doświadczenie zawodowe
10 lat, w tym 7 lat pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa
Doświadczenie w projekcie CSYMS
Działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa w liczbie 1000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki / doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 400 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin w języku angielskim. Szkolenie prowadzone w języku polskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnik otrzyma 31 punktów CDP (Continuing Professional Development).
 • Uczestnik, który nie zda egzaminu, będzie mógł ponownie do niego przystąpić, bez ponoszenia kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne i online z trenerem - 5; szkolenia self-study - 1.
Cena
 • Stacjonarne - 6 150,00 PLN netto + VAT
 • Szkolenie online - 5 610,00 PLN netto + VAT
 • Self-study ze wsparciem trenera - 4 880,00 PLN netto + VAT
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
Szkolenie PECB Certified NIS2 Directive Foundation
Zapoznaj się z podstawowymi koncepcjami i wymaganiami unijnej dyrektywy w zakresie cyberbezpieczeństwa NIS2.
Szkolenie PECB Certified NIS2 Directive Lead Implementer
Zdobądź wiedzę w zakresie wdrażania i zarządzania programem cyberbezpieczeństwa opartym na Dyrektywnie NIS2.
Jak nie dać się złapać hakerowi? Szkolenie z cyberbezpieczeństwa i socjotechniki
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:




  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.






   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:



   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!