Ochrona danych osobowych zgodnie z nowymi wymaganiami GDPR/RODO

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Omówienie wymagań RODO
 • Wprowadzenie do RODO
  • definicja danych osobowych,
  • definicja przetwarzania danych osobowych,
  • neutralność technologiczna - założenia,
  • role w organizacji związane z wypełnieniem obowiązków RODO,
  • prawda przysługujące podmiotowi danych,
  • obowiązki administratorów danych,
  • inspektor ochrony danych: zadania i sytuacje, w których jego wyznaczenie jest obligatoryjne,
  • podmiot przetwarzający (procesor),
  • sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne karty pieniężne, warunki ich nakładania i wysokosć, odszkodowanie za poniesioną szkodę,
  • przekazywanie danych do państw trzecich: zasada przekazywania danych,
  • co się smienia?
 • Legalność
  • zasady przetwarzania danych,
  • przesłanki przetwarzania danych na gruncie RODO,
  • powierzenie przetwarzania danych
  • czym jest profilowanie,
 • Provacy by design
  • wyjaśnienie pojęcia,
  • jak realizować w ramach funkcjonującej organizacji?
  • ograniczenia technologiczne,
  • ograniczenia organizacyjne,
 • Privacy by default
  • wyjanienie pojęcia,
  • jak tworzyć rozwiązania technologiczne przetwarzające dane osobowe?
  • zadania towarzyszące projektowaniu rozwiązań technologicznych,
 • Podejście oparte na ocenie ryzyka (risk base approach)
  • wy jaki sposób uwzględniać i szacować ryzyko - zależne od rozmiarów i profilu organizacji?
  • ocena skutków naruszenia prywatności danych osobowych (DPIA)
  • rejestr aktywów informacyjnych,
  • klasyfikacja informacji,
  • jak przeprowadzić ocenę ryzyka?
  • zabezpieczenia vs podatności,
  • dobre praktyki: Norma PN-ISO/IEC 27005:2014-01 - Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
  • Zasady definiowania "stanu wiedzy technicznej"
 • Monitorowanie systemów
  • obsługa incydentów - zasady,
  • obowiązki notyfikacyjne,
 • Zabezpieczenia systemów informatycznych
  • wymagania zabezpieczenia a adekwatne zabezpieczenia,
  • wymagania wynikające bezpośrednio z RODO,
  • anonimizacja, pseudonimizacja i kryptografia,
 • Wymagania dokumentacyjne
  • polityka bezpieczeństwa i Instrukcja Zarządzania systemami informatycznymi - czy nadal obowiązuje?
  • nowa dokumentacja - jaka?
 • Certyfikacja - jako narzędzie do realizacji obowiązków RODO?
  • kodeksy postępowania i certyfikacja: rola funkcjonowania kodeksów postępowań, okreslenie procedur certyfikacji podmiotów dokonujących operacji przetwarzania przez podmioty certyfikujące, które uzyskały uprzdnio akredytację w trybie art. 43 rozporządzenia.
 • RODO jako katalizator outsourcingu
  • zasady oceny stanu bezpieczeństwa usług świadczonych w ramach outsourcingu,
  • zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora,
 • Transgraniczne przetwarzanie danych i powierzenie
  • chmura obliczeniowa a RODO,
  • RODO w międzynarodowych organizacjach,
Dzień 2
Realizacja wybranych procesów
 • Inwentaryzacja aktywów
  • kategorie aktywów informacyjnych,
  • komonenty infrastruktury ICT,
 • Grupowanie i klasyfikacja danych
  • grupy danych osobowych,
  • metodyka klasyfikacji danych,
 • Analiza zbiorów danych
  • opis poszczególnych rekordów w bazie danych,
 • Analiza przepływu danych
  • podejście do modelowania danych,
  • metodyka mapowania przepływu danych,
 • Ocena skutków naruszenia prywatności danych DPiA
  • metodyka DPiA
 • Ocena ryzyka
  • definiowanie procesu zarządzania ryzykiem,
  • identyfikacja ryzyka (przykładowy katalog zagrożeń),
  • identyfikacja podatności i zabezpieczeń (przykładowy katalog),
  • analiza ryzyka,
  • ewaluacja ryzyka
  • plany postępowania z ryzykiem,
 • Zarządzanie incydentami
  • zaprojektowanie modelowej procedury zarządzania incydentami, w tym powiadamiania o naruszeniu prywatności danych
Adresaci szkolenia
 • ABI / Inspektorzy Ochrony Danych, prawnicy chcący pozyskać wiedzę o aspektach organizacyjno– technicznych związanych z ochroną danych osobowych
 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie analizy ryzyka lub oceny skutków naruszenia prywatności danych
 • Oficerowie bezpieczeństwa odpowiedzialni za wdrażanie polityk bezpieczeństwa informacji
 • Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. ISO 27001 / Krajowych Ram Interoperacyjności
Co zyskujesz?
dostosowanie do specyfiki Klienta
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t.z późn. zm.)
Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od RESILIA Sp. z o.o. (RESILIA) informacji dotyczących oferty RESILIA drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205, 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205 , 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.
Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t.z późn. zm.)

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od RESILIA Sp. z o.o. (RESILIA) informacji dotyczących oferty RESILIA drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205, 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205 , 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej  Polityce przetwarzania danych osobowych.