Szkolenie PECB Certified ISO 31000 Risk Manager

Opanuj realizację procesów zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do koncepcji i wymagań ISO 31000
  • Cel i struktura kursu
  • Standardy, ramy i metodologie dotyczące zarządzania ryzykiem
  • Normy i wymagania prawne
  • Wprowadzenie do koncepcji i zasad ISO 31000
  • Wymagania zarządzania ryzykiem
  • Inicjowanie wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem
  • Ustanowienie kontekstu
Dzień 2
Proces zarządzania ryzykiem według normy ISO 31000
  • Identyfikacja ryzyka
  • Analiza ryzyka
  • Ewaluacja ryzyka
  • Postępowanie z ryzykiem
  • Akcaptacja ryzyka
  • Komunikacja i konsultacja ryzyka
  • Przegląd i monitorowanie ryzyka
Dzień 3
Metody oceny ryzyka zgodnie z wymaganiami normy IEC/ISO 31010 oraz egzamin certyfikacyjny
  • Metody oceny ryzyka zgodnie z wymaganiami normy IEC/ISO 31010 (część I)
  • Metody oceny ryzyka zgodnie z wymaganiami normy IEC/ISO 31010 (część II)
  • Ocena kompetencji i zakończenie szkolenia
Adresaci szkolenia
  • Menedżerowie i konsultanci odpowiedzialni za skuteczne zarządzanie ryzykiem w organizacji
  • Osoby, które chcą uzyskać wszechstronną wiedzę na temat koncepcji, procesów i zasad zarządzania ryzykiem
  • Doradcy zaangażowani w zarządzanie ryzykiem
Cele szkolenia
  • Zrozumienie podstawowych pojęcia i procesów zarządzania ryzykiem
  • Zrozumienie relacji pomiędzy ISO 31000 a IEC/ISO 31010 oraz innymi standardami i wymaganiami prawa
  • Zrozumienie podejść, metod i technik stosowanych w zarządzaniu ryzykiem w organizacji
  • Zrozumienie, w jaki sposób należy interpretować wymagania ISO 31000
Egzamin
  • Czas trwania: 2 godziny
  • Egzamin obejmuje następujące dziedziny kompetencji
    • Obszar 1: Podstawowe zasady i pojęcia dotyczące zarządzania ryzykiem
    • Obszar 2: Zasady i proces zarządzania ryzykiem
    • Obszar 3: Metody oceny ryzyka na podstawie IEC/ISO 31010
Certyfikacja
  • Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty Certified ISO/IEC 31000 Provisional Risk Manager lub Certified ISO/IEC 31000 Risk Manager w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia
  • Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzaminy i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem
Nazwa certyfikatu
PECB ISO 31000 Provisional Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 31000 Risk Manager
Doświadczenie zawodowe
Egzamin PECB ISO 31000 Risk Manager
Doświadczenie w projekcie zarządzania ryzykiem
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB ISO 31000 Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB ISO 31000 Risk Manager
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata 1 rok pracy w obszarze zarządzania ryzykiem
Doświadczenie w projekcie zarządzania ryzykiem
Łącznie 200 godzin w obszarze zarządzania ryzykiem
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Aby uznać doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem za ważne, działania powinny b zgodne z najlepszymi praktykami zarządzania ryzykiem i obejmować następujące elementy:
  1. Identyfikacja aktywów, istniejących środków, źródeł ryzyka i skutków
  2. Ocena skutków ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu oraz określenie poziomu ryzyka
  3. Ocena poziomów ryzyka i możliwości postępowania z ryzykiem
  4. Wybór opcji postępowania z ryzykiem, opracowanie planu postępowania z ryzykiem oraz ocena ryzyka rezydualnego
  5. Akceptacja planu postępowania z ryzykiem i ryzyka rezydualnego
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
  • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
  • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 350 stron informacji i praktycznych przykładów.
  • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
  • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 21 punktów CPD (Continuing Professional Development).
  • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, po spełnieniu odpowiednich wymagań.
  • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne i online z trenerem - 5; szkolenia self-study i e-learning - 1.
Cena
  • Stacjonarne - 4 185,00 PLN netto + VAT
  • Szkolenie online - 3 370,00 PLN netto + VAT
  • Self-study ze wsparciem trenera - 2 930,00 PLN netto + VAT
  • Self-study - 1 995,00 PLN netto + VAT
  • E-learning - 2 930,00 PLN netto + VAT
Praktyczne metody identyfikacji i oceny ryzyka wg normy ISO 31010
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO 27005
Szkolenie PECB Certified ISO 31000 Foundation
Poznaj zasady wdrażania i zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
    Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

    Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
    Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:      Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

      Zgłoszenie zostało wysłane!