PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager

Opanuj wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do ISO 31000 i zarządzania ryzykiem
 • Cele i struktura kursu
 • Normy
 • Wprowadzenie do koncepcji ISO 31000
 • Zasady ISO 31000
 • Ramy i proces ISO 31000
Dzień 2
Ustanowienie ram zarządzania ryzykiem i rozpoczęcie procesu zarządzania ryzykiem
 • Ustanowienie ram i określenie sposobu zarządzania
 • Zakres, kontekst i kryteria ryzyka
 • Identyfikacja ryzyka
Dzień 3
Analiza, ocena i postępowanie z ryzykiem zgodnie z ISO 31000
 • Analiza ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
Dzień 4
Rejestrowanie, raportowanie, monitorowanie, przegląd, komunikacja i konsultacje zgodnie z ISO 31000
 • Rejestrowanie i sprawozdawczość
 • Monitorowanie i przegląd
 • Komunikacja i konsultacje
 • Zakończenie szkolenia
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Dyrektorzy, kierownicy, urzędnicy zajmujący się ryzykiem
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie i ochronę wartości w organizacjach
 • Członkowie najwyższego kierownictwa, którzy szukają wskazówek, jak zintegrować zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym
 • Osoby odpowiedzialne za procesy zarządzania ryzykiem
 • Osoby zainteresowane zarządzaniem ryzykiem
Cele szkolenia
 • Zrozumienie koncepcji, podejść, metod i technik zarządzania ryzykiem
 • Pozyskanie wiedzy jak interpretować zasady i ramy ISO 31000 w kontekście organizacji
 • Zdobycie informacji jak zastosować proces zarządzania ryzykiem ISO 31000 w organizacji
 • Nauczenie się jak ustanowić proces rejestracji i raportowania ryzyka oraz skuteczny plan komunikacji ryzyka
 • Rozwinięcie umiejętności efektywnego zarządzania, monitorowania i przeglądu ryzyka w organizacji w oparciu o najlepsze praktyki
Egzamin
 • Egzamin „PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager” jest zgodny z wymogami Programu Egzaminacji i Certyfikacji PECB (ECP). Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i koncepcje zarządzania ryzykiem
  • Obszar 2: Ustanowienie ram zarządzania ryzykiem
  • Obszar 3: Inicjowanie procesu zarządzania ryzykiem i ocena ryzyka
  • Obszar 4: Postępowanie z ryzykiem
  • Obszar 5: Rejestrowanie i raportowanie ryzyka
  • Obszar 6: Monitorowanie i przegląd ryzyka
  • Obszar 7: Informowanie o ryzyku i konsultacje
 • Czas trwania: 3 godziny
Certyfikacja
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu istnieje możliwość ubiegania się o odpowiednie uprawnienia. Certyfikat przyznawany jest po spełnieniu wszystkich wymagań danej certyfikacji.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 31000 Provisional Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager lub równoznaczny
Doświadczenie zawodowe
Brak
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem
Brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 31000 Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager lub równoznaczny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym rok w obszarze zarządzania ryzykiem
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem
łączne 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager lub równoznaczny
Doświadczenie zawodowe
5 lat, w tym 2 lata w zarządzaniu ryzykiem
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem
łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 31000 Senior Lead Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager lub równoznaczny
Doświadczenie zawodowe
10 lat, w tym 7 lat w zarządzaniu ryzykiem
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem
łącznie 1 000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Aby doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem zostało uznane za ważne, wykonywane działania powinny b zgodne z najlepszymi praktykami zarządzania ryzykiem i obejmować następujące elementy:
 1. Określanie podejścia do zarządzania ryzykiem
 2. Projektowanie i wdrażanie całościowego procesu zarządzania ryzykiem w organizacji
 3. Określanie kryteriów oceny ryzyka
 4. Identyfikacja aktywów, istniejących środków, źródeł ryzyka i konsekwencji
 5. Ocena konsekwencji ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu
 6. Ocena poziomów ryzyka i możliwości postępowania z ryzykiem
 7. Ocena ryzyka rezydualnego
 8. Informowanie o ryzyku
 9. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania ryzykiem
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłata za certyfikację zawarta jest w cenie egzaminu.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 400 stron informacji, praktycznych przykładów i quizów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin są w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 31 punktów CDP (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdarzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić w ciągu 12 miesięcy bez ponoszenia kosztów.
 • Szkolenie dostępne jest również w formie online. W kwestii ustalenia szczegółów oraz terminu szkolenia, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony.
 • W przypadku utworzenia się grupy szkoleniowej, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie innym, niż ten, który został podany w Terminarzu szkoleń.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne - 5; szkolenie online z trenerem - 3.
Zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000
Opracowanie procesu zarządzania ryzykiem - szkolenie i warsztaty
Praktyczne metody identyfikacji i oceny ryzyka wg normy ISO 31010
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
  nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
  prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
  tym przesyłania informacji handlowych, w formie:  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
  otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
  momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
  o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
  kontakt@resilia.pl

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
  o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
  webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.