Szkolenie PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager

Opanuj wdrażanie procesów zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do ISO 31000 i zarządzania ryzykiem
 • Cele i struktura kursu
 • Normy
 • Wprowadzenie do koncepcji ISO 31000
 • Zasady ISO 31000
 • Ramy i proces ISO 31000
Dzień 2
Ustanowienie ram zarządzania ryzykiem i rozpoczęcie procesu zarządzania ryzykiem
 • Ustanowienie ram i określenie sposobu zarządzania
 • Zakres, kontekst i kryteria ryzyka
 • Identyfikacja ryzyka
Dzień 3
Analiza, ocena i postępowanie z ryzykiem zgodnie z ISO 31000
 • Analiza ryzyka
 • Ocena ryzyka
 • Postępowanie z ryzykiem
Dzień 4
Rejestrowanie, raportowanie, monitorowanie, przegląd, komunikacja i konsultacje zgodnie z ISO 31000
 • Rejestrowanie i sprawozdawczość
 • Monitorowanie i przegląd
 • Komunikacja i konsultacje
 • Zakończenie szkolenia
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Dyrektorzy, kierownicy i urzędnicy zajmujący się ryzykiem
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie i ochronę wartości w organizacjach
 • Członkowie najwyższego kierownictwa szukający wskazówek jak zintegrować zarządzanie ryzykiem na poziomie strategicznym
 • Osoby odpowiedzialne za procesy zarządzania ryzykiem
 • Osoby zainteresowane zarządzaniem ryzykiem
Cele szkolenia
 • Zrozumienie koncepcji, podejść, metod i technik zarządzania ryzykiem
 • Pozyskanie wiedzy jak interpretować zasady i ramy ISO 31000 w kontekście organizacji
 • Zrozumienie jak zastosować proces zarządzania ryzykiem ISO 31000 w organizacji
 • Opanowanie umiejętności ustanawiania procesu rejestracji i raportowania ryzyka oraz opracowania skutecznego planu komunikacji ryzyka
 • Rozwinięcie umiejętności efektywnego zarządzania, monitorowania i przeglądu ryzyka w organizacji w oparciu o najlepsze praktyki
Egzamin
 •  Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i koncepcje zarządzania ryzykiem
  • Obszar 2: Ustanowienie ram zarządzania ryzykiem
  • Obszar 3: Inicjowanie procesu zarządzania ryzykiem i ocena ryzyka
  • Obszar 4: Postępowanie z ryzykiem
  • Obszar 5: Rejestrowanie i raportowanie ryzyka
  • Obszar 6: Monitorowanie i przegląd ryzyka
  • Obszar 7: Informowanie o ryzyku i konsultacje
 • Czas trwania: 3 godziny
Certyfikacja
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu istnieje możliwość ubiegania się o odpowiednie uprawnienia. Certyfikat przyznawany jest po spełnieniu wszystkich wymagań danej certyfikacji.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 31000 Provisional Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager lub równoznaczny
Doświadczenie zawodowe
Brak
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem
Brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 31000 Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager lub równoznaczny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym rok w obszarze zarządzania ryzykiem
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem
łączne 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager lub równoznaczny
Doświadczenie zawodowe
5 lat, w tym 2 lata w zarządzaniu ryzykiem
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem
łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO 31000 Senior Lead Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO 31000 Lead Risk Manager lub równoznaczny
Doświadczenie zawodowe
10 lat, w tym 7 lat w zarządzaniu ryzykiem
Doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem
łącznie 1 000 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Aby doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem zostało uznane za ważne, wykonywane działania powinny b zgodne z najlepszymi praktykami zarządzania ryzykiem i obejmować następujące elementy:
 1. Określanie podejścia do zarządzania ryzykiem
 2. Projektowanie i wdrażanie całościowego procesu zarządzania ryzykiem w organizacji
 3. Określanie kryteriów oceny ryzyka
 4. Identyfikacja aktywów, istniejących środków, źródeł ryzyka i konsekwencji
 5. Ocena konsekwencji ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu
 6. Ocena poziomów ryzyka i możliwości postępowania z ryzykiem
 7. Ocena ryzyka rezydualnego
 8. Informowanie o ryzyku
 9. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania ryzykiem
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 400 stron informacji, praktycznych przykładów i quizów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin są w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 31 punktów CDP (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdarzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić w ciągu 12 miesięcy bez ponoszenia kosztów.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne i online z trenerem - 5; szkolenia self-study - 1.
Cena
 • Stacjonarne - 6 150,00 PLN netto + VAT
 • Szkolenie online - 5 610,00 PLN netto + VAT
 • Self-study ze wsparciem trenera - 4 880,00 PLN netto + VAT
 • Self-study - 3 325,00 PLN netto + VAT
Praktyczne metody identyfikacji i oceny ryzyka wg normy ISO 31010
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO 27005
Szkolenie PECB Certified ISO 31000 Foundation
Poznaj zasady wdrażania i zarządzania ryzykiem w oparciu o normę ISO 31000.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:
  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Resilia Sp. z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowo-handlowych dotyczących produktów lub usług firmy w formie:   Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, wycofania wyrażonych zgód oraz administratora danych znajdują się w Polityce prywatności.

   Zgłoszenie zostało wysłane!