PECB Certified ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager

Opanuj wdrażanie i zarządzanie programami cyberbezpieczeństwa według normy ISO/IEC 27032

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa i założeń pokrewnych zalecanych przez ISO/IEC 27032
 • Cele i struktura kursu
 • Standardy i regulacyjne ramy pracy
 • Podstawowe założenia cyberbezpieczeństwa
 • Programy/ metodyki cyberbezpieczeństwa
 • Tworzenie programu cyberbezpieczeństwa
 • Analiza organizacji
 • Przywództwo w programach cyberbezpieczeństwa
Dzień 2
Polityka cyberbezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem i mechanizmy ataków
 • Polityka cyberbezpieczeństwa
 • Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie
 • Mechanizmy ataków
Dzień 3
Zabezpieczenia, wymiana i koordynacja informacji
 • Zabezpieczenia
 • Wymiana i koordynacja informacji
 • Szkolenia i programy świadomościowe
Dzień 4
Zarządzanie kryzysowe, monitoring i ciągłe doskonalenie
 • Ciągłość działania
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Reagowanie na kryzysy i rodzina planów "recovery"
 • Testowanie rozwiązań cyberbezpieczeństwa
 • Pomiar wydajności
 • Ciągłe doskonalenie
 • Podsumowanie szkolenia
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Profesjonaliści w dziedzinie cyberbezpieczeństwa
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji
 • Profesjonaliści chcący zarządzać programem cyberbezpieczeństwa
 • Osoby odpowiedzialne za rozwój programów cyberbezpieczeństwa
 • Specjaliści IT
 • Zawodowi konsultanci IT
 • Profesjonaliści IT chcący rozwijać swoje umiejętności techniczne i wiedzę
Cele szkolenia
 • Pełne zrozumienie metodyk programów cyberbepieczeństwa w zgodności z ISO/IEC 27032 i ramami pracy Cybersecurity NIST
 • Dostrzeżenie współzależności ISO/IEC 27032, ram pracy Cybersecurity NIST oraz innych standardów i bieżących ram pracy
 • Opanowanie założeń, podejść, standardów, metod i technik wykorzystywanych do efektywnego tworzenia, wdrażania i zarządzania programami cyberbezpieczeństwa w organizacji
 • Zdobycie wiedzy eksperckiej niezbędnej do planowania, wdrażania, zarządzania, kontrolowania i konserwowania programów cyberbezpieczeństwa według zaleceń ISO/IEC 27032 i ram pracy Cybersecurity NIST
 • Zdobycie wiedzy eksperckiej niezbędnej w doradzaniu organizacjom w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem
Egzamin
 • Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP). Egzamin sprawdza wiedzę z następujących dziedzin:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i założenia cyberbezpieczenstwa
  • Obszar 2: Rola i obowiązki interesariuszy
  • Obszar 3: Zarządzanie ryzykiem w cyberbezpieczeństwie
  • Obszar 4: Mechanizmy ataków i zabezpieczenia
  • Obszar 5: Wymiana i koordynacja informacji
  • Obszar 6: Integracja programów cyberbezpieczeństwa z zarządzaniem ciągłością działania
  • Obszar 7: Zarządzanie kryzysowe i pomiary wydajności
  • Obszar 8: Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego ISMS
 • Czas trwania: 3 godziny
Certyfikacja
 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu możesz ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełnieniu wszystkich wymagań wybrenej kwalifikacji otrzymasz certyfikat
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27032 Provisional Cybersecurity Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager
Doświadczenie zawodowe
Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager
Doświadczenie w cyberbezpieczeństwie
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 7032 Cybersecurity Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym 1 rok pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa
Doświadczenie w cyberbezpieczeństwie
Działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa w liczbie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym 2 lata pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa
Doświadczenie w cyberbezpieczeństwie
Działanie w obszarze cyberbezpieczeństwa w liczbie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Doświadczenie w obszarze cyberbezpieczeństwa może zostać uznane, jeśli działania  były zgodne z najlepszymi praktykami wdrażania i zarządzania oraz obejmowały następujące elementy:
 1. Wdrażanie i zarządzanie programem cyberbezpieczeństwa opartym na normie ISO / IEC 27032
 2. Wdrożenie kontroli bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzanie nimi
 3. Wdrożenie programu zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie
 4. Identyfikacja aktywów, zagrożeń, istniejących mechanizmów kontrolnych, słabych punktów i skutków (wpływów)
 5. Opracowywanie strategii ograniczania ryzyka
 6. Implementacja wektorów łagodzących ataki
 7. Ustanowienie ram wymiany i koordynacji informacji
 8. Zarządzanie planem reagowania na incydenty cybernetyczne
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 400 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Przydzielone zostaną certyfikaty uczestnictwa o wartości 31 punktów CPD.
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.
 • Szkolenie dostępne jest również formie online. W kwestii ustalenia szczegółów oraz terminu szkolenia, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony.
 • W przypadku utworzenia się grupy szkoleniowej, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie innym, niż ten, który został podany w Terminarzu szkoleń.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne - 5; szkolenie online z trenerem - 3.
Cena brutto
 • Stacjonarne - 6 150,00 PLN
 • Szkolenie online - 5 610,00 PLN
 • Self-study ze wsparciem trenera - 4 880,00 PLN
 • Self-study - 3 325,00 PLN
Cyberbezpieczeństwo - dobre praktyki w zakresie utrzymania usług IT (szkolenie dla IT)
Cyberbezpieczeństwo - dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa informacji, danych osobowych i usług IT (szkolenie dla niespecjalistów)
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
  nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
  prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
  tym przesyłania informacji handlowych, w formie:  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
  otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
  momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
  o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
  kontakt@resilia.pl

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
  o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
  webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.