Jakie kary pieniężne nałożono na polskie firmy w ciągu 4 lat od wprowadzenia RODO? Lista kar RODO w Polsce

clock 7m 6s

W Polsce, od momentu wejścia w życie przepisów RODO, nałożono na polskie firmy 35 kar na łączną kwotę 2,2 milionów euro. Jak dokładnie wygląda rejestr kar RODO w naszym kraju po czterech latach od wprowadzenia przepisów? Przedstawiamy w zestawieniu.

25 maja mijają 4 lata od wprowadzenia ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Lista kar pieniężnych w związku z RODO, w Polsce i w całej Unii Europejskiej, jest naprawdę spora. Od tego czasu opublikowano 1 176 decyzji wydanych przez organy administracyjne właściwe danemu państwu. Postanowiliśmy przyjrzeć się jak rejestr kar RODO wygląda na naszym kraju.

Jak przebiega procedura nakładania kar RODO?

Kary za nieprzestrzeganie, złamanie lub naruszenie przepisów RODO nakładane są w Polsce przez UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) w drodze decyzji administracyjnej. Każda ze spraw rozpatrywana jest indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności popełnionego czynu.

Od każdej decyzji UODO można się odwołać do sądu administracyjnego. Należy tylko pamiętać, że od momentu uprawomocnienia się orzeczenia obowiązuje 14-dniowy termin spłaty. Przedsiębiorstwo może również złożyć wniosek o odroczenie płatności bądź rozłożenie jej na raty.

Przeczytaj również: Dokumentacja wymagana przez RODO. Czy masz wszystkie obowiązkowe dokumenty?

Jak są kary za nieprzestrzeganie RODO i od czego są zależne?

Przepisy RODO przewidują dwie kategorie kar finansowych, które zależne są od rodzaju przewinienia. UODO może nałożyć karę w wysokości:

 • do 10 lub 20 mln euro
 • do 2 lub 4% całkowitego rocznego obrotu firmy z poprzedniego roku.

Prezes UODO może również zdecydować, że kara nie będzie miała charakteru finansowego.

Wysokość kary zależna jest od takich czynników jak między innymi:

 • charakter i waga czynu,
 • czas trwania naruszenia,
 • liczba poszkodowanych osób i rozmiar poniesionej przez nich szkody,
 • kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie przepisów RODO,
 • rodzaj działań podjętych w celu zminimalizowania szkody,
 • stopień odpowiedzialności administratora danych lub podmiotu przetwarzającego dane (z uwzględnieniem wdrożonych przez nich środków technicznych i organizacyjnych),
 • stopień współpracy z organem nadzorczym,
 • sposób, w jaki organ nadzorczy dowiedział się o naruszeniu, a w szczególności czy i w jakim zakresie administrator lub podmiot przetwarzający zgłosili naruszenie.

Pełna treść rozporządzenia RODO znajduje się pod tym odnośnikiem.

Kary RODO w Polsce – zestawienie

Poniższa tabela to zestawienie wszystkich kar i grzywien nałożonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Lista prezentuje stan na 25 maja 2022 roku.

Ukarana firma z PolskiWysokość karyPodstawa prawnaData decyzjiLink do decyzji
Fortum Marketing and Sales Polska S.A. 1 000 000 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art 24 (1) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 28 (1) RODO, Art. 32 (1), (2) RODO 2022-01-19 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.2215.2020
PIKA Sp. z o.o. 53 000 EURO Art. 28 (3) c), f) RODO, Art. 32 (1), (2) RODO 2022-01-19 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.2215.2020
Santander Bank Polska S. A. 117 000 EURO Art. 34 (1) RODO 2022-01-19 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.33.2021
Politechnika Warszawska 10 000 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art. 5 (2) RODO, Art. 24 (1) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1), (2) RODO 2021-12-09 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.2559.2020%20
Pactum Poland Sp. z o.o. 4 000 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 (1) e) RODO 2021-12-01 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.16.2021
Bank Millennium S.A. 78 000 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2021-10-14 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.16.2021
Prezes Sądu Rejonowego w Zgierzu 2 200 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1) b), d), (2) RODO 2021-08-13 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.22.2021
Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra 3 000 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2021-06-30 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.11.2020
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. 35 300 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2021-06-21 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.3.2021
PNP S.A. 5 050 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 (1) e) RODO 2021-04-27 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.23.2020
Cyfrowy Polsat S.A. 245 000 EURO Art. 24 (1) RODO Art. 32 (1), (2) RODO, Art. 34 (1) RODO 2021-04-22 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.3114.2020
Funeda Sp. z o.o. 4 900 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 (1) a), e) RODO 2021-03-19 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.25.2020
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury 22 200 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 28 (3) RODO, Art. 32 (1), (2) RODO 2021-02-11 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.2024.2020
Anwara Sp. z.o.o. 4 600 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 (1) a) RODO 2021-01-15 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.16.2020
Enea S.A. 30 000 EURO Art. 33 (1) RODO 2021-01-11 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.7.2020
Nieznana 19 000 EURO Art. 34 (1), (2) RODO, Art. 58 (2) e) RODO 2021-01-05 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.11.2020
Śląski Uniwersytet Medyczny 5 500 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2021-01-05 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.6.2020
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A 18 930 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2020-12-28 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.5.2020
ID Finance Poland Sp. z o.o. 235 300 EURO Art. 5 (1) f) RODO, Art. 25 (1) RODO, Art. 32 (1) b), d), (2) RODO 2020-12-17 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.1354.2020
Virgin Mobile Polska 443 000 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 RODO 2020-12-14 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5112.1.2020
Smart Cities Sp. z o.o. 2 850 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 RODO 2020-12-09 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.13.2020%20
TUiR Warta S.A. 18 850 EURO Art. 33 (1) RODO, Art. 34 (1) RODO 2020-12-09 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5131.5.20200
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 11 200 EURO Art. 32 RODO 2020-09-08 https://www.uodo.gov.pl/decyzje/ZSO%C5%9AS.421.25.2019
Geodeta Generalny Polski 22 700 EURO Art. 5 RODO, Art. 6 RODO 2020-08-31 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5112.13.2020
Biuro Geodezji i Kartografii 22 300 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 RODO 2020-07-15 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.3.2020
East Power Sp. z o.o. 3 400 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 RODO 2020-07-10 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.1.2020
Przedsiębiorca prowadzący niepubliczny żłobek i przedszkole 1 168 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 RODO 2020-06-03 https://uodo.gov.pl/decyzje/DKE.561.2.2020
Vis Consulting Sp. z o.o. 4 400 EURO Art. 31 RODO, Art. 58 RODO 2020-03-09 https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.19.2019
Szkoła w Gdańsku 0 EURO Art. 5 RODO, Art. 9 RODO 2020-03-04 https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSZZS.440.768.2018 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2A2CFDE9D2
L. Sp. z o.o. 1 770 EURO Art. 5 (1) a), f) RODO 2019-11 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/942DE6198F
Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego 9 380 EURO Art. 28 RODO 2019-10-18 https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPU.421.3.2019
ClickQuickNow 47 000 EURO Art. 32 RODO 2019-10-16 https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.7.2019
Morele.net 660 000 EURO Art. 32 RODO 2019-09-10 https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.421.2.2019
Związek sportowy 12 950 EURO Art. 6 RODO 2019-04-25 https://uodo.gov.pl/pl/138/990 https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSPR.440.43.2019
Bisnode Polska Sp. z o.o. 220 000 EURO Art. 14 RODO 2019-03-26 https://uodo.gov.pl/en/553/1009

Źródło danych: https://www.enforcementtracker.com/

Kto zapłacił najwięcej a kto najmniej?

Po upływie czterech lat od wprowadzenia RODO na polskie firmy nałożono 35 kar na łączną kwotę 2,2 milionów euro. Do tej pory najwyższą karę w postaci 1 000 000 euro (!) nałożono na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. – spółkę zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej i paliwa gazowego. Tegoroczna grzywna przebiła głośną już karę w wysokości 660 000 euro zastosowaną wobec Morele.net w pierwszym roku obowiązywania RODO. Najniższą przyznaną karą pozostaje grzywna nałożona na właściciela niepublicznego żłobka i przedszkola, tj. 1 168 euro. W rejestrze widnieje również informacja o naruszeniu przepisów przez Szkołę Podstawową w Gdańsku – jednak w tym przypadku UODO zrezygnował z kary finansowej.

Podsumowanie – kary z tytułu RODO dotyczą wszystkich

Prezes UODO nakłada kary niezależne od wielkości, branży czy specyfiki danej organizacji. Jeśli jakiś podmiot przetwarza dane osobowe, to nie ma żadnego znaczenia czy działa on w zakresie administracji publicznej, jest jednoosobową działalnością czy też zalicza się do firm zatrudniających po kilka tysięcy osób. Dlatego, aby uniknąć kar finansowych, każde przedsiębiorstwo powinno stosować się do obowiązujących przepisów. Tym bardziej że wysokości kar bywają naprawdę spore, a pojedyncza może wynosić nawet 20 milionów euro…


Potrzebujesz wsparcia lub szukasz rozwiązań w zakresie RODO i ochrony danych osobowych? Napisz do nas kontakt@resilia.pl lub sprawdź nasze usługi (np. audyty zgodności administratora z RODO i outsorcing IOD).

Informacje o certyfikowanych szkoleniach PECB znajdziesz w tej zakładce, a o szkoleniach dedykowanych dla firm w tym miejscu.

Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:


  Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Usługi Newsletter i akceptuję go w całości.  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
   nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
   prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
   tym przesyłania informacji handlowych, w formie:
   Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
   otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
   momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
   o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
   kontakt@resilia.pl


   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
   o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
   webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.