Rozporządzenie DORA – wdrożenie wymagań

Rozporządzenie o Operacyjnej Odporności Cyfrowej (DORA) przygotujemy Twoją firmę do nowych unijnych regulacji

Pomożemy Ci spełnić wszystkie wymagania DORA oraz podniesiemy standardy cyberbezpieczeństwa Twojej organizacji.

 • Przeprowadzimy kompleksowy audyt zgodności z DORA
 • Stworzymy personalizowany plan implementacji
 • Wdrożymy rozwiązania spełniające wymogi rozporządzenia

Wypełnij formularz
Skontaktujemy się z Tobą!

  Rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act) to unijny akt prawny zaostrzający wymogi w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego sektora finansowego, fintechów oraz dostawców ICT funkcjonujących w obszarze UE.

  Termin implementacji wymagań mija 17 stycznia 2025 roku,
  co oznacza, że przedsiębiorstwa powinny jak najszybciej rozpocząć działania dostosowawcze.

  Rozporządzenie o Operacyjnej Odporności Cyfrowej ma na celu dostosowanie ram regulacyjnych do rozwoju technologii finansowych oraz ujednolicenie norm bezpieczeństwa cyfrowego w sektorze finansowym.

  DORA ma wzmacniać odporności  organizacji na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem oraz zakłóceniami operacyjnymi, takimi jak ataki hakerskie, awarie IT czy błędy ludzkie.

  Łącznie przepisy będą miały zastosowanie do ponad 22 000 instytucji finansowych w całej Unii Europejskiej. Oprócz firm działających na rynkach finansowych, rozporządzenie obejmie również szerokie grono ich dostawców.

  Rozpocznij wdrożenie DORA

  Kogo obejmuje rozporządzenie DORA?

  • podmioty udzielające kredytów
  • podmioty świadczące usługi płatnicze
  • podmioty świadczące usługi pieniądza elektronicznego
  • podmioty prowadzące działalność inwestycyjną
  • podmioty oferujące usługi związane z kryptoaktywami
  • emitenci kryptoaktywów
  • emitenci tokenów powiązanych z aktywami i emitenci znaczących tokenów powiązanych z aktywami
  • centralne depozyty papierów wartościowych
  • kontrahenci centralni
  • systemy obrotu
  • repozytoria transakcji
  • zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • spółki zarządzające
  • dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji
  • zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
  • pośrednicy ubezpieczeniowi
  • pośrednicy reasekuracyjni i pośrednicy oferujący ubezpieczenia dodatkowe
  • instytucje pracowniczych programów emerytalnych
  • agencje oceny wiarygodności kredytowej
  • biegli rewidenci i firmy audutorskie
  • administratorzy kluczowych wskaźników referencyjnych
  • podmioty świadczące usługi finansowania społecznościowego
  • repozytoria sekurytyzacji
  • zewnętrzni dostawcy usług ICT

  Rozporządzenie DORA wprowadza precyzyjne przepisy dotyczące nakładania kar pieniężnych i sankcji za naruszenie jej wymogów. Kary te będą dostosowane do rodzaju naruszenia i jego wpływu na instytucję oraz sektor finansowy:

  • do 10% rocznego obrotu organizacji za poważne naruszenia przepisów
  • do 1% średniego dziennego światowego obrotu za każdy dzień, w którym podmiot nie spełnia wymagań (dotyczy kluczowych zewnętrznych dostawców usług ICT)

  Rozpocznij wdrożenie

  Podmioty objęte DORA będą musiały wdrożyć procedury i rozwiązania z zakresu:

   • zarządzania ryzykiem ICT (opracowanie kompleksowych ram zarządzania ryzykiem ICT – od identyfikacji ryzyka po jego minimalizację i monitorowanie)
   • zarządzania ryzykiem stron trzecich w branży ICT (zapewnienie kontroli ryzyka związanego z usługami ICT świadczonymi przez dostawców zewnętrznych)
   • zarządzania incydentami związanymi z ICT (opracowanie procesu rejestrowania i klasyfikowania wszystkich incydentów ICT i określania poważnych incydentów)
   • wymiany informacji dotyczącej cyberzagrożeń (obowiązek dzielenia się informacjami o zagrożeniach cybernetycznych oraz wynikami analizy tych zagrożeń)
   • testowania cyfrowej odporności operacyjnej (coroczne przeprowadzanie testów wszystkich usług, narzędzi i rozwiązań teleinformatycznych oraz stworzenie procesów oceny odporności cyfrowej)

  Nie wiesz jakie rozwiązania musisz wdrożyć, aby spełnić powyższe wymagania? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.

  Zostaw kontakt

  Aby uniknąć wysokich sankcji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów, warto już teraz sprawdzić czy Twoja organizacja spełnia kryteria rozporządzenia.

  Ocena zgodności z DORA pomoże wykryć braki lub obszary w politykach i procesach, które należy zaktualizować bądź stworzyć od nowa. Audyt zgodności i analiza ewentualnych luk pozwoli opracować kompleksową strategię dostosowania się do DORA.

   

  Zamów audyt

  Jak możemy pomóc Twojej organizacji w dostosowaniu się do DORA?

  Przeprowadzimy audyt zgodności z DORA oraz wskażemy obszary wymagające poprawy
  Zaimplementujemy rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem ICT – Twoim i stron trzecich
  Opracujemy proces zarządzania incydentami bezpieczeństwa i procedury zgłaszania naruszeń
  Wdrożymy i zaktualizujemy niezbędną dokumentację oraz strategię zarządzania cyberbezpieczeństwem
  Zrealizujemy testy odpornościowe, takie jak testy penetracyjne i automatyczne skanowanie podatności
  Zwiększymy świadomość cyberbezpieczeństwa w Twojej organizacji i zorganizujemy niezbędne szkolenia

  Potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu DORA? Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Skontaktuj się z nami jeszcze dziś. Nasi specjaliści odezwą się do Ciebie.

  Wyślij formularz

  Nasza wiedza i doświadczenie to solidna podstawa dla Twojego biznesu

  Od ponad 12 lat zarządzamy bezpieczeństwem i dbamy o odporność usług IT naszych Klientów. Stanowimy wsparcie dla organizacji polskich oraz zagranicznych z rozmaitych branż, sektorów i różnej wielkości. Działania zawsze dostosowujemy indywidualnie do potrzeb firmy, w zależności od posiadanych przez nią rozwiązań.

  Wdrażając rozwiązania zgodne z wymaganiami DORA, NIS2, ustawy o KSC czy CRA łączymy szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie ekspertów z zaawansowanymi technologiami. Wszystko po to, aby podnieść poziom cyberbezpieczeństwa Twojej firmy niezależnie od tego, w jakim obszarze działasz i ilu pracowników zatrudniasz.

  Dołącz do naszych Klientów

  Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

  icon
  Indywidualne podejście dostosowywane do struktur organizacyjnych i posiadanych rozwiązań
  icon
  Gwarancja skuteczności stosowanych przez nas metod i ochrony zgodnie z najnowszym poziomem wiedzy oraz najlepszymi praktykami
  icon
  Kompleksowe rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa w trakcie oraz po wdrożeniu wymagań DORA (outsourcing VCISO)

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!