Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 22301:2020

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
 • Wprowadzenie - sytuacje kryzysowe, incydenty bezpieczeństwa, ciągłość działania, odtwarzanie po awariach
  • Standardy dotyczące ciągłości działania i zarządzania w kryzysie
  • Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
  • Dlaczego System Zarządzania Ciągłością Działania warto wdrażać na podstawie wymagań normy ISO 22301
  • Różnice pomiędzy standardami z rodziny oraz ISO 22300
  • Podejście PDCA w systemach zarządzania, a cykl życia zarządzania ciągłością działania
 • Kontekst organizacji
  • Zrozumienie wymagań organizacji (kierownictwa)
  • Wymagania prawne i regulacyjne
  • Określenie zakresu SZCD
 • Przywództwo w ramach SZCD
  • Pozyskanie wsparcia i zaangażowania kierownictwa
  • Podział ról, zakresów obowiązków oraz odpowiedzialności za system w organizacji
 • Planowanie
  • Działania w zakresie postępowania z ryzykiem oraz szansami
  • Określenie celów planowania ciągłości działania i sposobu ich osiągnięcia
Dzień 2
 • Wsparcie
  • Wprowadzenie do zadań związanych z wdrożeniem planów i systemów zarządzania ciągłością działania
  • Ogólne omówienie wymagań normy ISO 22301
  • Wybór niezbędnych zasobów
  • Zapewnienie właściwych kompetencji
  • Podnoszenie świadomości pracowników w organizacji oraz utrzymanie komunikacji
   • Opracowanie programu podnoszenia świadomości, mającego na celu skuteczną komunikację treści w zakresie zarządzania ciągłością działania do wszystkich pracowników organizacji
   • Sposoby włączenia aspektów SZCD w systemach zarządzania w organizacji
 • Wdrożenie - główne etapy
  • Działania z zakresu planowania i kontroli
  • Analiza wpływu zdarzenia na biznes (z ang. BIA - Business Impact Analysis)
   • Metodologia wykonania analizy BIA
   • Określenie poziomu akceptowalnych strat, niezbędnego do oceny krytyczności i priorytetów odtwarzania procesów biznesowych/usług
   • Opracowanie listy zasobów niezbędnych do realizacji procesów biznesowych/usług
   • Identyfikacja powiązań krytycznych procesów biznesowych/usług ze wspomagającymi zadaniami - realizowanymi prze inne jednostki w organizacji lub usługodawców zewnętrznych
   • ĆWICZENIA
  • Analiza ryzyka w zakresie przerwania krytycznych procesów/usług
   • Omówienie najlepszych praktyk zarządzania i oceny ryzyka przedsiębiorstwa (na podstawie normy ISO 31000 oraz ISO 31010)
   • Metody postępowania z ryzykiem
   • ĆWICZENIA
Dzień 3
 • Wdrożenie - główne etapy
  • Opracowanie Strategii Ciągłości Działania
   • Ustanowienie procesu w obszarze Disaster Recovery/ ciągłości usług ICT
   • ĆWICZENIA
  • Opracowanie procedur awaryjnych i Planu Ciągłości Działania
   • Struktura zarządzania incydentami
    • Kto powinien odpowiadać za zarządzania incydentami, a kto za pracę po wdrożeniu Planu Ciągłości Działania
    • Przykładowe zakresy obowiązków poszczególnych ról w strukturze
   • Ostrzeganie i komunikacja
    • Budowanie ścieżki eskalacji w różnych obszarach zarządzania organizacją
    • Opracowanie założeń w zakresie komunikacji kryzysowej organizacji (w tym komunikacji z mediami oraz pozostałymi zainteresowanymi stronami)
   • Plany Ciągłości Działania (PCD)
    • Kluczowe elementy procedury zarządzania incydentami (ocena sytuacji, aktywacja struktury zarządzania incydentami, komunikacja, podejmowanie kluczowych decyzji)
    • Struktura dokumenty głównego Planu Ciągłości Działania
    • Struktura oraz metody opracowania procedur awaryjnych i pozostałych niezbędnych załączników Planu
   • Czynności odtworzeniowe
Dzień 4
 • Ćwiczenia i testowanie
  • Metody testowania systemu
   • Sposoby zwiększenia zdolności odtworzeniowej Spółki dzięki testowaniu PCD
   • Rodzaje i sposoby wykonania testów Planu Ciągłości Działania
   • Opracowanie programu testów PCD
  • Ocena efektywności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
   • Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
    • Ocena procedur w zakresie ciągłości działania
   • Audyt wewnętrzny
    • Zakres audytów w ramach systemu
    • Wdrożenie rejestru audytów i testów na potrzeby weryfikacji statusu wdrożenia rekomendacji dot. PCD
   • Przeglądy zarządcze
    • Zasady wykonania przeglądów zarządczych
    • Przeglądy cykliczne oraz te po incydentach i zdarzeniach, które miały wpływ na ciągłość działania organizacji (realizacja działań zapobiegawczych)
   • Doskonalenie SZCD
    • Niezgodności i działania korygujące
    • Działania związane z ciągłym doskonaleniem
     • Ciągłe doskonalenia rozwiązania w obszarze zarządzania ciągłością działanie
      • Monitorowanie trendów i zagrożeń
      • Pomiar efektywności rozwiązań zapasowych
      • Możliwość skalowania rozwiązań zapasowych
    • Omówienie zarządzania zmianą oraz aktualizacji dokumentacji systemowej
Dzień 5
 • Omówienie procesów i zadań związanych z przygotowaniem organizacji do:
   • Uruchomienia projektu w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
  • Identyfikacja oraz inwentaryzacja procesów
  • Przeprowadzenie analizy BIA z identyfikacją krytycznych procesów
  • Przeprowadzenie oceny ryzyka w zakresie ciągłości działania
  • Opracowanie Strategii Zarządzania Ciągłością Działania
  • Opracowanie dokumentu Planu Ciągłości Działania z planami awaryjnymi
  • Przeprowadzenie testów Planu Ciągłości Działania
  • Przeprowadzenie działań związanych z utrzymaniem SZCD
Adresaci szkolenia
 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania ciągłością działania
 • Menedżerowie projektów dot. zgodności
 • Konsultanci i koordynatorzy ds. bezpieczeństwa
 • Audytorzy wewnętrzni i zewnętrzni normy ISO/IEC 22301:2020
 • Członkowie zespołu bezpieczeństwa
Co zyskujesz?
dostosowanie do specyfiki Klienta
spotkanie z ekspertami
najlepsze praktyki/doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Wdrożenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg normy ISO 22301
Wdrożenie Planu Ciągłości Działania zgodnie z najlepszymi praktykami
Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg wymagań normy ISO/IEC 22301
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t.z późn. zm.)
Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od RESILIA Sp. z o.o. (RESILIA) informacji dotyczących oferty RESILIA drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205, 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205 , 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.
Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 j.t.z późn. zm.)

Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od RESILIA Sp. z o.o. (RESILIA) informacji dotyczących oferty RESILIA drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205, 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest RESILIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43 lok. 205 , 00-680 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz . Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej  Polityce przetwarzania danych osobowych.