Szkolenie PECB – Ocena ryzyka w oparciu o metodykę MEHARI

Naucz się przeprowadzać ocenę ryzyka w oparciu o metodykę MEHARI.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Rozpoczęcie oceny ryzyka zgodnie z metodyką MEHARI
 • Standardy, ramy i metodologie dotyczące zarządzania ryzykiem
 • Prezentacja i omówienie koncepcji metodyki MEHARI
 • Zagadnienia dotyczące oceny i klasyfikacji
 • Łańcuch wartości w przypadku zdarzeń
 • Klasyfikacja zasobów
Dzień 2
Ocena podatności i ryzyka zgodnie z metodyką MEHARI
 • Ocena podatności
 • Ocena jakości zabezpieczeń
 • Mierzenie jakości zabezpieczeń
 • Proces ewaluacji i oceny ryzyka
Dzień 3
Planowanie bezpieczeństwa zgodnie z metodyką MEHARI oraz egzamin
 • Plany bezpieczeństwa i procedury
 • Narzędzia wspierające wdrożenie metodyki MEHARI
 • Egzamin "PECB MEHARI advanced"
Adresaci szkolenia
 • Osoby chcące uzyskać wiedzę na temat metody analizy ryzyka MEHARI i modelu ryzyka MEHARI
 • Menadżerowie chcący zdobyć kwalifikacje do wspierania organizacji w analizie zagrożeń bezpieczeństwa informacji
 • Audytorzy chcący dokładnie zrozumieć metodę MEHARI
 • Członkowie zespołu ds. bezpieczeństwa informacji, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i zrozumieć, w jaki sposób ocenia się jakości usług bezpieczeństwa
Cele szkolenia
 • Zrozumienie podstawowych pojęć i zasad związanych z metodą analizy ryzyka MEHARI
 • Zapoznanie z czterema fazami metodyki MEHARI
 • Rozwijanie umiejętności niezbędnych do identyfikowania awarii, analizowania scenariuszy każdej awarii, identyfikowania skali wartości awarii oraz sporządzania formalnej klasyfikacji aktywów systemu informatycznego
 • Doskonalenie umiejętności do oceny jakości usług bezpieczeństwa w organizacji w oparciu o metodę MEHARI
 • Zrozumienie metodyki MEHARI
 • Rozwinięcie umiejętności niezbędnych do charakteryzowania ryzyka, analizowania sytuacji ryzyka i przeprowadzania ilościowych analiz ryzyka
 • Zdobycie umiejętności niezbędnych do opracowania planów bezpieczeństwa opartych na podejściu metodyki MEHARI
Egzamin
 • Czas trwania: 2 godziny
 • Egzamin "PECB Certified MEHARI Risk Manager" spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (ECP). Egzamin obejmuje następujące obszary kompetencji:
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i koncepcje metody analizy ryzyka MEHARI
  • Obszar 2: Pula analiz i klasyfikacji
  • Obszar 3: Ocena zabezpieczeń
  • Obszar 4: Analiza ryzyka
  • Obszar 5: Definiowanie planów bezpieczeństwa zgodnie z metodyką MEHARI
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat egzaminu zapraszamy do zapoznania się z "Polityką i zasadami egzaminu"
Certyfikacja
 • Po zdaniu egzaminu uczestnicy mogą ubiegać się o certyfikaty PECB MEHARI Provisional Risk Manager lub PECB MEHARI Risk Manager, w zależności od poziomu posiadanego doświadczenia
 • Certyfikat zostanie wydany uczestnikom, którzy zdadzą egzaminy i spełnią wszystkie inne wymagania związane z określonym certyfikatem
Nazwa certyfikatu
PECB MEHARI Provisional Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB MEHARI Risk Manager
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w projekcie MEHARI
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB MEHARI Risk Manager
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB MEHARI Risk Manager
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata 1 rok pracy w obszarze MEHARI
Doświadczenie w projekcie MEHARI
Łącznie 200 godzin w obszarze MEHARI
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Aby doświadczenie w projektach MEHARI można było uznać  za ważne, czynności związane z oceną ryzyka powinny być zgodne z najlepszymi praktykami wdrożeniowymi i obejmować:
 1. Identyfikacja usterek na poziomie funkcjonalnym i technicznym
 2. Analiza wagi każdej zidentyfikowanej awarii
 3. Identyfikacja skali wartości awarii
 4. Identyfikacja aktywów w celu klasyfikacji i klasyfikacja aktywów
 5. Ocena usług bezpieczeństwa
 6. Charakterystyka ryzyka
 7. Analiza sytuacji ryzyka i analiza ilościowa
 8. Identyfikacja ryzyka
 9. Opracowywanie planów bezpieczeństwa
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.
 • Uczestnicy otrzymają edukacyjną wersję oprogramowania "Risicare"i kopię oficjalnej dokumentacji opisującej metodykę MEHARI wydanej przez CLUSIF, a także komplet materiałów szkoleniowych zawierających ponad 300 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymują 21 punktów CPD (Continuing Professional Development).
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, po spełnieniu pewnych wymagań.
 • Szkolenie dostępne jest również w formie online. W kwestii ustalenia szczegółów oraz terminu szkolenia, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony.
 • W przypadku utworzenia się grupy szkoleniowej, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie innym, niż ten, który został podany w Terminarzu szkoleń.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne i online z trenerem - 5; szkolenia self-study - 1.
Cena brutto
 • Stacjonarne - 4 185,00 PLN
 • Szkolenie online - 3 370,00 PLN
 • Self-study ze wsparciem trenera - 2 930,00 PLN
 • Self-study - 1 995,00 PLN
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - wdrożenie i utrzymanie wg normy ISO 27001
Audyt wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - szkolenie dla audytorów wewnętrznych
Szkolenie PECB Certified ISO 27001:2022 Transition / przejście na aktualną normę
Zdobądź wiedzę niezbędną do wsparcia organizacji w procesie przejścia z normy ISO 27001:2013 na 27001:2022.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:


  Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Usługi Newsletter i akceptuję go w całości.  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
   nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
   prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
   tym przesyłania informacji handlowych, w formie:
   Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
   otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
   momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
   o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
   kontakt@resilia.pl


   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
   o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
   webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.