Szkolenie PECB Certified Lead Privacy Implementer

Opanuj wdrażanie i zarządzanie ramami prywatności opartymi na ISO/IEC 29100.

Wybierz tryb szkolenia

Opis szkolenia

Program szkolenia
Dzień 1
Wprowadzenie do normy ISO/IEC 29100 oraz ram pracy nad prywatnością
 • Cele i struktura szkolenia
 • Standardy oraz ramy prawne
 • Zasady prywatności oparte na ISO 29100
 • Podstawowe zasady prywatności
 • Ustawodawstwo dotyczące prywatbości w UE oraz w Europie
 • Inicjowanie wdrażania zasad ochrony prywatności
 • Zrozumienie poptrzeb organizacji i wyjaśnienie celów bezpieczeństwa prywatności
Dzień 2
Plan wdrażania zasad prywatności
 • Analiza istniejących regulacji i rozwiązań
 • Dowodzenie i zatwierdzanie projektów związanych z zasadami prywatności
 • Zakres ram pracy nad bezpieczeństwem prywatności
 • Polityka prywatności
 • Ocena ryzyka i jego wpływu
 • Sprawozdania kontrolne i zarządzanie decyzyjne ramami pracy
 • Definicja organizacyjnej struktury prywatności
Dzień 3
Wdrażanie metod zarządzania prywatnością
 • Definiowanie procesów zarządzania dokumentacją
 • Projektowanie zabezpieczeń oraz polityk i procedur
 • Plany komunikacji
 • Szkolenia i programy świadomościowe
 • Wdrażanie zabezpieczeń
 • Incydenty i zarządzanie naruszeniami danych
 • Zarządzanie operacyjne
Dzień 4
Monitorowanie procesów, pomiary, ciągłe doskonalenie i ocena w obszarze prywatności
 • Monitoring, pomiary, analiza i ocena wyników
 • Audyt wewnętrzny
 • Przeglądy zarządzania
 • Podejście do problemów
 • Ciągłe doskonalenie
 • Kompetencje i ocena pracowników wdrażających rozwiązania prywatności
 • Podsumowanie kursu
Dzień 5
Egzamin certyfikacyjny
Adresaci szkolenia
 • Menedżerowie i konsultanci zaangażowani w zarządzanie prywatnością i bezpieczeństwem
 • Menedżerowie bezpieczeństwa prywatności, odpowiedzialni za definiowanie wymagań zabezpieczeń wewnętrz środowiska ICT
 • Pracownicy obsługujący systemy zarządzania informacją i komunikacją
 • Pracownicy obszarów bezpieczeństwa danych i prywatności
Cele szkolenia
 • Zrozumienie zasad prywatności opisanych w normie ISO/IEC 29100
 • Zrozumienie korelacji pomiędzy ISO/IEC 29100 a ISO/IEC 27000
 • Opanowanie terminologii, koncepcji i podejścia stosowanego do projektowania, wdrażania, obsługi i konserwacji systemów informatycznych przetwarzających oraz chroniących dane osobowe
 • Zdobycie umiejętności interpretowania skomplikowanych ram pracy do ochrony danych osobowych i prywatności w systemach ICT według wytycznych ISO/IEC 29100
 • Zdobycie umiejętności doradzania organizacjom w definiowaniu wymagań ochrony danych osobowych i prywatności
Egzamin
 • Egzamin “CPECB Certified Lead Privacy Implementer" spełnia wymagania Programu Egzaminowania i Certyfikacji PECB (EPC).
  • Obszar 1: Podstawowe zasady i założenia prywatności oraz bezpieczeństwa
  • Obszar 2: Najlepsze praktyki zarządzania prywatnością wg ISO/IEC 29100
  • Obszar 3: Projektowanie i rozwój organizacyjnych zasad zarządzania prywatnościa wg ISO/IEC 29100
  • Obszar 4: Wdrażanie ram pracy zarządzania prywatnością
  • Obszar 5: Projektowanie i wdrażanie zabezpieczeń w obszarze ochrony prywatnością
  • Obszar 6: Monitoring i pomiary wydajności
  • Obszar 7: Ulepszanie ram pracy zarządzania prywatnością
 • Czas trwania: 3 godziny
Certyfikacja
 • Na podstawie pomyślnie zakończonego egzaminu możesz ubiegać się o kwalifikacje widoczne w tabeli poniżej. Po spełnieniu wszystkich wymagań wybranej kwalifikacji otrzymasz certyfikat.
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Provisional Privacy Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified Lead Privacy Implementer lub egazamin rownoważny
Doświadczenie zawodowe
brak
Doświadczenie w zarządzaniu prywatnością
brak
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Privacy Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified Lead Privacy Implementer lub egazamin równoważny
Doświadczenie zawodowe
Dwa lata, w tym 1 rok pracy jako Privacy Management
Doświadczenie w zarządzaniu prywatnością
Łącznie 200 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Nazwa certyfikatu
PECB Certified Privacy Implementer
Nazwa egzaminu
Egzamin PECB Certified Lead Privacy Implementer lub egazamin rownoważny
Doświadczenie zawodowe
Pięć lat, w tym 2 lata pracy jako Privacy Management
Doświadczenie w zarządzaniu prywatnością
Łącznie 300 godzin
Inne wymagania
Podpisanie kodeksu etycznego PECB
Doświadczenie w zarządzaniu prywatnością może zostać uznane za ważne, jeśli wykonywane działania były zgodne z najlepszymi praktykami wdrożeniowymi i obejmowały:
 1. Projektowanie, wdrażanie, obsługę i konserwację systemów ICT, które przetwarzają i chronią informacje umożliwiające identyfikację osób
 2. Wdrażanie i stosowanie określonych technologii ochrony prywatności
 3. Wdrażanie kontroli prywatności
 4. Określenie ról i obowiązków związanych z przetwarzaniem informacji umożliwiających identyfikację osób
 5. Określanie wymagań dotyczących ochrony prywatności
 6. Wdrażanie polityki prywatności
Co zyskujesz?
certyfikat uczestnictwa
spotkania z ekspertami
najlepsze praktyki/ doświadczenia
innowacyjne formy zajęć
konkurencyjne ceny
Informacje ogólne
 • Opłaty za egzamin i certyfikację są zawarte w cenie szkolenia.
 • Komplet materiałów szkoleniowych zawiera ponad 440 stron informacji i praktycznych przykładów.
 • Materiały szkoleniowe, ćwiczenia oraz egzamin jest w języku angielskim. Szkolenie prowadzone jest zaś przez trenera w języku polskim.
 • Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
 • Uczestnicy, którzy nie zdadzą egzaminu, będą mogli ponownie do niego przystąpić bez ponoszenia kosztów, w ciągu 12 miesięcy od daty pierwszego podejścia do egzaminu.
 • Szkolenie dostępne jest również w formie online. W kwestii ustalenia szczegółów oraz terminu szkolenia, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na dole strony.
 • W przypadku utworzenia się grupy szkoleniowej, istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie innym, niż ten, który został podany w Terminarzu szkoleń.
 • Minimalna liczba osób: szkolenie stacjonarne i online z trenerem - 5; szkolenia self-study - 1.
Cena brutto
 • Stacjonarne - 6 150,00 PLN
 • Szkolenie online - 5 610,00 PLN
 • Self-study ze wsparciem trenera - 4 880,00 PLN
 • Self-study - 3 325,00 PLN
Szkolenie PECB Certified ISO 27701 Foundation
Poznaj zasady wdrażania i zarządzania Systemem Zarządzania Informacjami o Prywatności w oparciu o normę ISO 27701.
Szkolenie PECB Certified ISO 27701 Lead Auditor
Opanuj zasady audytu Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności według normy ISO 27701.
Szkolenie PECB Certified ISO 27701 Lead Implementer
Zdobądź wiedzę w zakresie tworzenia, wdrażania, zarządzania i utrzymywania Systemu Zarządzania Informacjami o Prywatności zgodnie z ISO 27701.
Skontaktuj się z nami
Resilia Sp. z o.o.
Resilia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 43 lok. 205
00-680 Warszawa
KRS 0000379789
NIP 5222972858
REGON 142839818


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w tym przesyłania informacji handlowych, w formie:


  Zapoznałem(-am) się z Regulaminem Usługi Newsletter i akceptuję go w całości.  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o. o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres kontakt@resilia.pl


  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.

  Dziękujemy za przesłanie formularza z pytaniem. Postaramy się jak najszybciej na nie odpowiedzieć!
  Niestety formularza nie udało się wysłać. Proszę spróbować ponownie później lub skontaktować się z nami bezpośrednio.


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia,
   nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail przez Resilia Spółka z o.o. w celu
   prowadzenia działań marketingowych dotyczących jej produktów lub usług, w
   tym przesyłania informacji handlowych, w formie:
   Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie i/lub
   otrzymywanie newslettera jest dobrowolne.


   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym
   momencie przez złożenie oświadczenia – pisemnie – na adres Resilia sp. z o.
   o. ul. Żurawia 43 lok 205, 00-680 Warszawa lub elektronicznie – na adres
   kontakt@resilia.pl


   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Resilia Spółka z o.o. Więcej
   o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zapisem na szkolenie lub
   webinar oraz usługą newsletter w Polityce prywatności.