Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji wg. normy ISO/IEC 27005

PODSTAWOWE INFORMACJE

Dwudniowe szkolenie budujące kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji. Pod-czas kursu omawiane są kolejne etapy procesu zarządzania ryzykiem, a także najważniejsze metody szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji. Szkolenie obejmuje zarówno wykłady teoretyczne, wzbogacone licznymi przykładami, jak i praktyczne ćwiczenia.

Program kursu opracowany został na podstawie obecnie obowiązującej normy ISO/IEC 27005:2008 (Information technology -- Security techniques -- Information security risk management).

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 2 DNI

 • Zarządzanie ryzykiem w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Omówienie procesu zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • Ustanowienie kontekstu (podstawowe kryteria, zakres i granice, organizacja i odpowiedzialność za proces zarządzania ryzykiem)
 • Szacowanie ryzyka (identyfikacja, analiza i ocena ryzyka)
 • Metody postępowania z ryzykiem (redukcja, utrzymanie, unikanie, transfer)
 • Akceptowanie ryzyka
 • Komunikacja
 • Monitorowanie i przegląd ryzyka
 • Identyfikacja i określenie wartości aktywów, szacowanie wpływu incydentu
 • Przykłady zagrożeń
 • Określenie podatności
 • Podejście do szacowania ryzyka w bezpieczeństwie informacji
  • Macierz ryzyka
  • Ranking zagrożeń
  • Szacowanie wartości w oparciu o prawdopodobieństwo i możliwe konsekwencje ryzyka
 • Ograniczenia w redukcji ryzyka
 • Ćwiczenia
 • Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia
 • Wybór właściwej metody oceny ryzyka
  • Czynniki wpływające na wybór metody
   • Dostępność zasobów
    • Natura i stopień niepewności
   • Poziom skomplikowania
  • Omówienie katalogu metod oceny ryzyka
 • Szczegółowe omówienie wybranych metod oceny ryzyka

ADRESACI SZKOLENIA

 • Menadżerowie IT zaangażowani w zarządzanie ryzykiem w organizacji i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w organizacji
 • Kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Konsultanci IT
 • Inne osoby zainteresowane tematyką zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

CELE SZKOLENIA

 • Zrozumienie znaczenia zarządzania ryzykiem w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Zdobycie wiedzy umożliwiającej realizację procesu zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • Poznanie najważniejszych metod szacowania ryzyka opisanych w standardzie ISO 27005
 • Praktyczne ćwiczenie zaprezentowanych technik, ułatwiające zastosowanie wiedzy w codziennej działalności uczestników szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane