Zarządzanie ludźmi w kryzysie – aspekt ludzki w zarzadzaniu ciągłością działania

PODSTAWOWE INFORMACJE

Intensywne szkolenie ukazujące sprawdzone sposoby przygotowania organizacji do efektywnego zarządzania ludźmi w sytuacji kryzysowej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z „miękkimi” umiejętnościami dotyczącymi postępowania ludźmi w sytuacji kryzysowej.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

 • Wprowadzenie- definicje, przyczyny oraz symptomy kryzysu w organizacji
 • Zagadnienia z „aspektem ludzkim” w obszarze BCM; dokument PD 2111:2010
 • Najlepsze praktyki w zakresie rozwiązań organizacji niezbędnych do sprawnego zarządzani ludźmi w sytuacji kryzysowej
  • Decyzje i działania w trakcie wdrożenia Planu Ciągłości Działania, w ramach zarządzania incydentami i sytuacjami kryzysowymi oraz po uruchomieniu procedur PCD
  • Cele pracy
  • Kontakt grupowy- ćwiczenia integracyjne
 • Techniki aktywnego rozumienia
  • Stany emocjonalne, korzystne nastawienia
  • Psychoedukacja- stres, jego powody i cechy, stresory, test autodiagnostyczny
 • Psychologiczne następstwa katastrofy
  • Rodzaje kryzysów, reakcja kryzysowa, czynniki wzmacniające rodzaj i siłę reakcji
  • Psychologiczne i fizjologiczne reakcje na sytuacje stresowe
  • Syndrom stresu pourazowego- ćwiczenia, studium przypadku
 • Postępowanie z ofiarami katastrofy
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
  • Ułatwienia i przeszkody w dojściu do równowagi psychicznej
  • Strategie radzenia sobie ze stresem
  • Ćwiczenia- rozpoznawanie czynników ułatwiających radzenie sobie ze stresem, przeformułowanie własnych „osłabiaczy”
 • Pomoc emocjonalna służbom interwencyjnym
  • Niebezpieczeństwa grożące osobom pomagającym
  • Pomoc służbom ratowniczym
 • Zespół debriefingowy
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych
  • Rozmowy z rodziną ofiary- ćwiczenia interaktywne
  • Publiczne wystąpienia
 • Interwencja kryzysowa- praktyka

ADRESACI SZKOLENIA

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane