Wprowadzenie do zagadnień IT DR (Disaster Recovery) - Odtwarzania po awarii IT’

Warsztaty

PODSTAWOWE INFORMACJE

Obszar odtwarzania po awarii/ katastrofie (z ang. Disaster Recovery) obejmuje polityki i procedury mające na celu ochronę organizacji przed zdarzeniami wywoływanymi przez błędy ludzkie lub zdarzenia naturalne powodujące zakłócenia w infrastrukturze informatycznej. Odgrywa istotną rolę w zapobieganiu stratom danych, negatywnym skutkom finansowym, utracie wiarygodności i reputacji organizacji. Plan odtwarzania po awarii obejmuje działania, które organizacja powinna podjąć tuż po lub w trakcie fazy utrzymania ciągłości działania, w celu odtworzenia systemów informatycznych, kluczowego sprzętu i infrastruktury IT, odbudowy lokalizacji, etc.

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 1 DZIEŃ

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 • Wprowadzenie i przegląd zagadnień
  • Ciągłość działania versus Disaster Recovery
  • Terminologia i definicje
  • Waga zagadnień BCMS
  • Przegląd normy ISO 22301
 • Implementacja BCMS jako projekt
  • Uzyskiwanie finansowania
  • Ustalenie wskaźników sukcesu (KPI)
  • Sposoby i możliwe rezultaty testów
  • Wyznaczenie celów BCMS w kontekście organizacyjnym
  • Ustalenie apetytu na ryzyko
  • Definiowanie środowiska operacyjnego
 • Definiowanie potrzeb poszczególnych stron BCMS
  • Określenie interesariuszy
  • Analiza potrzeb interesariuszy
  • Mapowanie relacji interesariuszy
  • Wymagania dokumentowania ciągłości biznesowej
  • Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa
 • Charakterystyka ryzyka
  • Identyfikacja źródeł ryzyk
  • Przegląd i wybór metody oceny ryzyka
  • Konotacje ryzyk w całym przedsiębiorstwie
 • Opracowanie rozwiązań
  • Dopasowania reakcji na ryzyko
  • Działania prewencyjne
  • Zapewnianie odpowiednich zasobów do reagowania
  • Reagowanie na incydenty
 • Tworzenie planów reagowania na incydenty
  • Definiowanie wyników planów
  • Wyznaczanie zespołów odpowiedzialnych za reakcje na warianty incydentów
  • Określanie ról i odpowiedzialności
  • Ustanawianie centrum zarządzania
  • Planowanie i testowanie kanałów komunikacyjnych
  • Kanały komunikacyjne ze służbami ratunkowymi
  • Procesy odpowiedzi na incydenty
  • Projektowanie planów awaryjnych
 • Ustanawianie ośrodków zapasowych
  • Konfiguracja i akwizycja
  • Wybór dostawców: wewnętrzni vs. Strony trzecie
  • Określenie wymaganego wyposażenia
 • Wybór strategii kopii zapasowych i przywracania danych
  • Dopasowanie strategii do wymogów operacyjnych przedsiębiorstwa
  • Spełnianie wymagań dotyczących przechowywania danych dla zachowania ich poprawności
 • Przywracanie komunikacji i użytkowników
  • Określanie niezbędnych użytkowników według BIA
  • Przekierowania połączeń głosowych, poczty, dostawy towarów i usług
  • Eliminacja „single point of failure”
  • Przywracanie dostępu dla użytkowników końcowych
  • Sprostanie zróżnicowanym potrzebom przywracania danych użytkowników

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 • Zapoznanie się z badanym ryzykiem
 • Wybór metodologii działań
 • Określenie pożądanego efektu DRP
 • Określenie minimalnych elementów wymagających przywrócenia dla utrzymania ciągłości biznesowej (BIA)
 • Określenie sposobów przywrócenia wymaganych elementów
 • Określenie wymaganego czasu wdrożenia PRD
 • Określenie ról oraz obowiązków podczas wdrażania PRD
 • Określenie zasad komunikacji awaryjnej
 • Określenie przebiegu procesu
  • Flowchart
  • Punktowy opis szczegółowy
 • Projekt testów PRD
 • Harmonogram testów PRD
 • Definiowanie wskaźników KPI dla testów PRD

ADRESACI SZKOLENIA

CELE SZKOLENIA

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane