Warsztaty - Opracowanie procesu zarządzanie ryzykiem

PODSTAWOWE INFORMACJE

PROPONOWANY PRZEBIEG I MOŻLIWE SKŁADNIKI PROGRAMU WARSZTATÓW (PROJEKTU)

Poznanie specyfiki Firmy i sprofilowanie warsztatów pod kątem jej potrzeb

 • analiza dokumentów i informacji
 • opcjonalnie wizja lokalna w Firmie i rozmowy z managementem
 • przygotowanie szkolenia, warsztatów i materiałów (min 1 tydzień od zakończenia powyższego)

PROGRAM SZKOLENIA

CZAS TRWANIA: 2 DNI

DZIEŃ 1

Szkolenie

 • Wprowadzenie do systemu ZR według wymagań ISO 31000 (proces, struktura, zasady)
 • Praktyka - kluczowe kroki typowego projektu i czynniki sukcesu dotyczące budowania i wdrażania systemu ZR
 • Toolbox - omowienie podstawowych (analitycznych i warsztatowych) narzędzi wykorzystywanych podczas identyfikacja i szacowania ryzyka

DZIEŃ 2

Warsztaty

 • Praca na realnych, konkretnych ryzykach, aktywny udział osób szkolonych.
 • Identyfikacja ryzyk
 • Definiowanie i szacowanie ryzyka
 • Ustalanie odpowiednich dla firmy skal skutku i prawdopodobieństwa, pojęcie apetytu na ryzyko (metody koszykowe)
 • Analiza mapy ryzyka i określenie ryzyk priorytetowych
 • Właścicielstwo ryzyka, reagowanie na ryzyko i monitorowanie postępów

ADRESACI SZKOLENIA

CELE SZKOLENIA

Formularz zgłoszeniowy

* - pola wymagane