Zarządzanie usługami IT

Profesjonalne Zarządzanie usługami IT zwiększa efektywność oraz konkurencyjność organizacji na rynku. Jego celem jest kompleksowe uregulowanie obszaru oraz najważniejszych procesów IT, począwszy od zarządzania usługami, poprzez zarządzanie infrastrukturą, konfiguracją, wydajnością, skończywszy na rozliczeniach finansowo-księgowych. Jednostki organizacyjne zarządzające środowiskiem IT (Information Technology) muszą odpowiadać na rosnące potrzeby ze strony partnerów biznesowych w zakresie dostępności i kosztu usług informatycznych, a z drugiej strony stale dbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa sieci i systemów. Zarządzania usługami IT jest użyteczne dla wszystkich organizacji, których celem jest skuteczne i rzetelne projektowanie oraz wykonywanie usług w tym sektorze. Przedsiębiorstwa stosujące kodeks dobrych praktyk w zarządzaniu IT (IT Governance) wspierają aktywnie tym samym całą organizację w odnoszeniu sukcesów biznesowych.

Zakres naszych usług/produktów obejmuje:
Wdrożenie Systemu Zarządzania usługami IT zgodnie z normą ISO/IEC 20000:2005
W przygotowaniu
Wdrożenia procesów zarządzania usługami IT zgodnie z ITIL (IT Infrastructure Library)
W przygotowaniu
Wdrożenia rozwiązań w zakresie IT Governance (COBIT)
W przygotowaniu
Audyt Systemu Zarządzania usługami IT zgodnie ze standardem ISO/IEC 20000:2005
W przygotowaniu
Zarządzanie infrastrukturą IT
W przygotowaniu