Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami jest zbiorem metod i technik mających na celu zapewnienie realizacji projektów w zakładanym czasie, budżecie i zakresie. Każda większa zmiana – wprowadzenie nowego produktu, implementacja systemu informatycznego, przebudowa fabryki, itp. – jest de facto projektem. Organizacje osiągają swoje cele pracując w dwóch „trybach”, procesowym lub właśnie projektowym, w którym podejmowane inicjatywy mają charakter jednorazowy, niepowtarzalny. Ważnymi kwestiami, jakie w trakcie realizacji projektu należy wziąć pod uwagę, oprócz budżetu i zakresu, jest sprawna komunikacja, zarządzanie czasem, współpraca z innymi kontrahentami, uwzględnienie dostawy towarów i usług, zarządzanie jakością.

Korzyści systematycznego, metodycznego zarządzania projektami są ogromne, to m.in.:

  • zwiększona kontrola zasobów, harmonogramu i ryzyka,

  • powtarzalność rezultatów,

  • gromadzenie i wykorzystywanie doświadczeń,

  • wczesne ostrzeganie o nadchodzących problemach,

  • lepsze przygotowanie do rozwiązywania nieprzewidzianych problemów.


Zakres naszych usług/produktów obejmuje:
Wsparcie w ocenie skuteczności aktualnie posiadanych procesów i metodyk zarządzania projektami
W przygotowaniu
Wdrożenia metodyki zarządzania projektami
W przygotowaniu
Konsulting w zakresie budowy dobrze funkcjonujących biur projektów
W przygotowaniu
Outsourcing doświadczonych project managerów i pracowników PMO
W przygotowaniu
Ocena ryzyka projektowego
W przygotowaniu
Audyt ryzyka projektowego
W przygotowaniu