Ład korporacyjny (Corporate Governance)

Ład korporacyjny to zbiór zasad dobrych praktyk oraz norm postępowania, które odnoszą się do szeroko pojętego zarządzania całą organizacją. Stosowanie jasnych reguł ładu korporacyjnego, przejrzyste zarządzanie organizacją buduje zaufanie wśród wszystkich interesariuszy, nie generuje nadmiernego ryzyka biznesowego, co więcej gwarantuje osiągniecie zamierzonych celów strategicznych.
W tworzenie ładu korporacyjnego, co jest dowodem dojrzałości organizacji aktywnie zaangażowani są wszyscy pracownicy. Istotną kwestią jest tutaj kwestia decyzyjności – organizacje poprzez implementację ładu korporacyjnego sprawiają, że pracownicy mają pełną świadomość podejmowanych decyzji oraz biorą odpowiedzialność za swoje decyzje i postępowanie. Uczciwe postępowanie zgodnie z kodeksem etycznym, informowanie o nadużyciach wewnątrz organizacji okazują się być podstawą do budowania efektywnego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.
Konieczność wprowadzenie ładu korporacyjnego jest odpowiedzią na rosnące w świecie przypadki bankructw międzynarodowych korporacji, co staje się zjawiskiem nie tylko ekonomicznym, ale także społecznym.

Zakres naszych usług/produktów obejmuje:
Zarządzanie i optymalizacja procesów
W przygotowaniu
Programy zgodności (Compliance)
W przygotowaniu
Tworzenie Kodeksów Etyki
W przygotowaniu
Zasady Whisteblowers (Sygnaliści)
W przygotowaniu
Kontrola zarządcza
W przygotowaniu
Audyt i kontrola wewnętrzna
W przygotowaniu
Zapobieganie i wykrywanie fraudów
W przygotowaniu
Due dilligence
W przygotowaniu
Wdrożenia Systemów Kontroli Wewnętrznej
W przygotowaniu
Definiowanie celów strategicznych, operacyjnych i zadań organizacji
W przygotowaniu
Opracowanie mierników realizacji celów, wskaźników ryzyka, wskaźników efektywności środków kontroli
W przygotowaniu

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą szkoleń w obszarze ładu korporacyjnego, dzięki którym pracownicy Państwa organizacji zwiększą swoją wiedzę i kompetencje.